Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
anatolh
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | Έτος ιδρύσεως 1932
15puing ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ Ι Ηλεκτρονική έκδοση wwwanatolcom lan! ums nonHHA KOZYPH
Αρθμός φυλλου
Ανάδειξη του εθελοντισμού
καιτης;προσφορας αιματος
Διας εξασφαλισε τον ΤΙΤΛΟ
στη Β ' ΕΠΣΑ και την άνοδο. . Σελίδες 26-27
θα εφαρμόζουν
. Διευρυμένο θα είναι
ptivato r po Διοτ.ο
τον αντικαπνιστικό νόμο!
ομόφωνη απόφασητώνκαταστηματαρχώνΤουΑΥ-Νικολάου
φετος το ωραριο σε
Σπιναλόγκα,
Άντρο και Ζάκρο
Σελίδα 3
. Ο Γ. Ασπραδάκης νέος
Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Ιεράπετρας
Την απόφαση να εφαρστικόνα μοκαταστήνουν
οσουν τον αντικαπνι
άκαπνα, τα καταστήματα
| στον Αγιο Νικόλαο, έλαβε
Σελίδα 9
Χθες και μάλιστα ομο
φωνα η έκτακτη γενική
συνέλευση του Συλλόγου
Διαφαίνεται μια ανοδική
τάση φέτος για τα
τουριστικά καταλύματα
της Αγίου Νικολάου!
ότι δεν πρόκειται για
11 μας έδωσε ο Πρόεδρος
||νος Ζαχαριάς δηλώνοντας
ότι «ο Σύλλογος Εστίασης
και Διασκέδασης Αγίου
Νικολάου αποφάσισε οΣελίδα 12
. 11ροκηρυζεις θεσεων για
11 του καπνίσματος στους
τα Νοσοκομεία του Ν.
Λασιθίου
«Η κίνηση αυτή», τονίεπαγγελματιών 6δωσε η Φρασαν εξάλλου στη χθε. του νόμου δεν εναπόκει
ται στον "πατριωτισμο.
στους προηγούμενες ημέρες από "Το μεγάλο ζητούμενο ούτε των καταστηματαρ.
πελάτες μας και το ζήλο την Διεύθυνση Δημα σας είναι ναγίνει βίωρα στους χών, ούτε των ίδιων των
μας για την αναπτυξη της Υγείας και Κοινωνικής Μέ- Πολίτες που θα npénEL καπνιστών. Είναι νόμος
χνει για ακόμα μια ενημέρωση που έγινε τις σνήσυζήτηση
πόλης μας με τον καλυριμνας της ΠΕ Λασιθίου, να πάψουν να συνδυάζουν
του κράτους.
ενώ στη συνέχεια υπήρξε τον καφέ ήτο ηοτό τους «Το κάπνισμα ή η καΟ κ. Ζαχαριάς,μιλά- επικοινωνία με την na. με το τσιγάρο», σχολίασε τανάλωση αλκοόλ από a.
νήλικους εντός καταστη.
την ικανοποίησή του τόσο κλάδου, η οποία επίσης -Αυτό που ητάμε από μάτων ακόμα κι αν ου
για την ομοφωνία της α κινείται στην κατεύθυνση τον κόσμο, τον ει anu- ma uoc δεν ευθύνεται
πόφασης, για την οποια της εφαρμογής του αντι- θύνοντος έκκληση έσα για την παροχή τους, aμάλιστα-κατά τη συ ή καπνιστικού νόμου. Σαφής από τις στήλες της ΑΝΑ- ποτελεί nap Baon, κι επι
δεν ήταν η Ομοσπονδία μά- ΤΟΛΗΣ"είναι η συμπαρά. βάλλονται πρόστιμα στον
συμβουλή της στασή του στην απόφασή υπεύθυνο. Ως -εσωτερι.
και για την ικανο- προς τα μέλη της για ε- μας αυτή, Να μας κατα- κός χώρος, νοείται και
συ- φαρμογή του νόμου, ενώ νοήσει, να κατανοήσει ότι το aiepo ή ο χώρος με
απέκλεισε οποιαδήποτε πρέπει να εφαρμοστεί ο συρόμενη ή αποσπώμενη
συζήτηση για προσφυγή Νόμος για το καλό όλων οροφή που δεν είναι τουλάχιστον από δυο πλευρές του περιμετρικά ανοκτός. Ένας χώρος Πολεοαυτή, και άλλο, μη παρι- Το θέμα βέβαια - και Στην πρόσφατη ανα- δομικά-εξωτερικός, που
σταμενο. επαγγελματιες, αυτό κυρίως που απασχο- κοίνωσή του το Τμήμα όμως περιμετρικά είναι
τους οποίους ενημέρο- λεί τους ιδιοκτήτες μηαρ Περιβαλλοντικής Υγιεινής κλειστός (n.Χ. τζαμαρια,
σαν αμέσως μετά για την και καφε-είναι πώς θα και Υγειονομικού Ελέγχου τέντα κλπ) για την αντιαπόφασή τους τα μελη αντιδράσουν οι πελάτες της Διεύθυνσης Δημόσιας καπνιστική νομοθεσία θε.
τους και κυρίως οι λι. Υγείας και Κοινωνικής Μέ. ωρείται εσωτερικός και
Το έναυσμα για την γότερο ευαισθητοποιημέ- ρυνας της Περιφερειακής επιβάλλονται κυρώσεις»,
ηουητηση και την νου. Αυτός ήταν και ο Ενότητας Λασιθίου επε- ξεκαθαριξε η Διεύ6νση
ντας στην«Α, εξέφρασε
υπήρξε καμία αντίρρηση λιστα στη
ετοχή
ναδέλφων του στη συνεΘετικοί όμως ήταν, εκνία τους με την απόφαση
Εξοπλισμός Εστιατορίων & Cafe Bar
εναντίον του.
ea το σεβαστούν;
είνα' νόμος!»
28410 26333 /23654
a odu A.Nmo
ou. K
[email protected]
www.e etotaksg
wanutr ."ENO, ARConc | | χθεσινή
απρόσμενη απόφαση των
προβληματισμός που εξέ. σημανε ότι-η εφαρμογή Δημόσιας Υγείας

Τελευταία νέα από την εφημερίδα