Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡΙΤΗ

2

ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5102

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΠΡΩΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Π.Τ. ΠΑΤΡΩΝ,
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΑΡΟΣ

ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΥΠΕΡΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ

«Καµπανάκι»
από Στουρνάρα

Πώς ψήφισαν τα µέλη
του Ερυθρού Σταυρού
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΣΕΛ. 39
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΕΛ. 2

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ-ΤΕΙ: ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΟΙ ΚΟΣΜΗΤΟΡΕΣ ΣΕ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ο ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ
ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΗ «Γ»

Μετάγγιση
σύγχρονης
αντίληψης στην
Περιφέρεια
ΣΕΛ. 9

Κρίσιµη εβδοµάδα
για τη συγχώνευση
ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΤΑΙ
ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΕΝΤΕΙΝΟΝΤΑΙ
ΟΙ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ
ΣΕΛ. 5

ΑΘΩΩΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ,
ΠΕΛΕΤΙ∆ΗΣ KAI KΟΡ∆ΑΣ
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΤΗΣ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗΣ
ΤΡΕΙΣ ΑΧΑΙΟΙ ΣΤΗΝ Κ.Ε.
ΤΟΥ ΚΙΝ.ΑΛ.

Πρώτος σε
ψήφους ο Νίκος
Μοίραλης
ΣΕΛ. 7

ΕΙΧΑΝ ΚΛΑΠΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι.Μ.
ΧΡΥΣΟΠΟ∆ΑΡΙΤΙΣΣΗΣ ΤΟ 1979

Ανεκτίµητα κειµήλια
στη βάση τους! ΣΕΛ. 3

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ
ΓΙΑ «ΘΛΙΒΕΡΟΥΣ ΤΡΑΜΠΟΥΚΟΥΣ»

Αναµενόµενη απόφαση

ΣΕΛ. 14

Τα
«εννιάρια»
χωρίς...
γκολ
ΣΕΛ. 19-25