Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
7 ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΒΟΥΤΗΓΜΕΝΗ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΟΡΑ Η ΑΛΒΑΝΙΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ιδιοκτησία: l. & E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. Έτος 62ο-Αρ. φύλλου 17.485 . Τιμή 0,60
Γραφεία Φ. Τζαβέλλα 1 1-1ΩΑΝΝΑ 453 33 . Τηλ. Κέντρο 265 10 25.677, 3379 1 . Fax: 265 10 30.350 http://www proinoslogosgr . email info@proi oslogosgr
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
€. Τρίτη 2 Απριλίου 2019
Έκθεση-καταπέλτης των ΗΠΑ για την Κυβέρνηση Ράμα
πα χνίδια και κο ασκευές
1 πλεοήμενα πίσω πότηδήμεν ηταν π
μπο για ξεπλ μα μαυρο χρημα
Πρόταση για ανάδειξη το
υς μέσω Interreg
ντηχα!
Ηπειρωτικά πέτρινα μνημεία
moupyo Ενι, Ράμα, και παρά mv
πότηδομοσίευση Της απόφασης
Κυβέρνησης, κρύβει μεγάλο φάυποδήματα Τέχνης παγκοσμίως!
-0 Διμος Κόνητους (επικεφαλής εαρος) κατέθεσε διασυνοριακό οχεδο στο«StoneArt»
σε σύμπραξη με το Διμο Πρεμετής και Πανεπ. Ιωαννίνων και Αργυροκάστρου
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
διυχούν οι Έλληνες από την ΤΕ.
όλα δείχνουν πικ
αε όλη την Hmupo και τα
εται και με
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Ελλάδα, όπως επιβεβαιώ.
: morziouv σημείο αναφοράς για
την περιοχή μας και φυσικά πόλο
γιαης
ειλύους της στη δια0 κατασκευαστικός κλάδος άλ
υ στε Εία κατ' Εξοχήν χώρος δοΤις ίδιες διαπιστώσας κάνα και
το Αμε κανικό Υπουργείο Ε AREpκών, στρμίχνοντος ακόμη περιοΤαϋΕΙ Την Αλβανία γιατρίτη συνεχή
Xpona, ως τη Χυίρα με Το με αλύΤΕ
ρ ξεπλυμα παpavo: ρευνητίς υιστό ότι η παροχή της
Είναι
παλπαση που ζητά επίμονα την ομο ΕλεΥχο Των ΝαρουΤκών, που
και λειτουργία «Σχολής Πέτρας» στη Booppman1 mou 0α puopef
να εκπαιδεύου μελλονηκοός ΤΕΧνίτες, mportera' μέσα από 10
Em Ρόμα και
προσφυση σε πρόωρες ΕκλογέςΤην
παρου ο ΣΕ ΝΤ ΤΙΚο με ΤΕ (OKO
Klu w ur
Προσλη4 εις με το «σταγονομετρο» στα
Νοσοκομεία ανακοίνωσε ο Υπ. Υγείας
Σε συνεχη ανοδικη πορεια
ο Συνεταιρισμός «Πίνδος» : K poena orana unon
δοσυνοριακή περιοχή έχο αφήσει ανΕσμα των χρόνων μέσα από την τέχνη
Γ' αυτο και ο Δήμος ΚόΝΤος ως
η τοσο ομαχ
-κυ με σημαντιχές διαχίσεις διεθνώς..
: χρόνια ζωής κλεί να
της η Πανηπειρωτική
Εκθεση 2019
round. : Πίνδος, μια
Greece- Albania 2014
1snotk.
προστέθηκε και ήδη λειτουργεί αναβάθμισε
N.4 τόνισε στα ηάννενα
ποχής έχει κα1pipa
κο νησης αλλά και τη sm
γουμενησε. :v
ingezo n rooi, καισ p oΝ. ΚΕΡΑΜΕ
υποδομές για την προ σχολική αγωγή
εΑπτηνοί σε
ya ητης ολλην.
ΣΊΝα δημο er θουν
στα Γιάννενα από την ΕΕΧΕΑ
ό και Τοπικό
Διακεκριμένοι γιατροί απ' όλη την Ελλάδα
σε διημερίδα για ενδοκρινείς αδένες
Ολική επαναφορά
στον Ερυθρό Σταυρό!
ν Ποιοι εξελέγησαν για το ΔΣ. στα Γιάννενα
Πρωτος Πανελλαδικά, με μεγάλη διαφορά, ο Arring
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
.ΣΤα Γιάννενα yla να ξεδι.
Ερυθρό Σταυρό και στα 84 TEpipe.
δα, κατέδΟι ανόη ra Χιλιάδες μέλη
ματος Παιδείας της Νέας Δημοe Μια υψηλού επιπέδου, πο- ΕπρόΚΕΤο για Την E0pwn, διημΕ- : εποχής Μαρινη.
νελλήνας 4 υας εισΤημον- ρίδα της Ελληνικής Εταιρείας
μην ειστρέψυ στα θολά νερά της
Σε κεντρικό επίπεδο-16η σα
GEil.16
Grand Serai, με την κ. Κεραμωςνα
στα Γιάννενα, orxyvelrpm ή πρω. ποίαδιξήχθη με μεγάλη ETITUXia :
ΤΕύουσα» της Ελλάδας όπως στο ξενοδοχείο Grand Serai, προΝΙΚΗ «ΧΡΥΣΑΦΙ» (0-2) ΤΟΥΠΑΣ ΣΤΗ AIBAARIAI r ΑΠΟ ΨΕΙΣ
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Η παρωδία της Δημοκρατίας
Πόσοι είμαστε
Πολιτικά αρτιμελείς;
Super oΠαιχνίδια μικροκομματικής πολπικής σε συνδυασμό με την αλαζονεία Της Εξουσίας, την άκρα.
της, δεδομένου ότι αυτή δυστυχώς θΕωρείτα ως
συπικών φιλοδοξιών, αλλοιώνουν Την ουσία της δημοκρατίας.
από το 50, έπαιΟ Στέλιος Κυμπουρόπουλος Είναι το πρόσω.
TUN δύο τελευταίων μηνών
περίπου κι αυτό, γιατι αποτελεί ένα παράδΕγμα
που ο πολιτικός κόσμος οφείλα να μιμηθεί. Αυτός
ο συνάδελφος, με τις παλύ ποιοικές σπουδές, εκένα δυνατό μήνυμα για όλους μας. Από
nNAIKEZ: Βοριά ήπα της ΠροοδευΤκής από Τον ΠΑΟΚ
Γ Εθνική: Καταδικαστική ισοπαλία 1-1 Τυν Σερβιανών
Η WEpTT0σία Της δημοκραίας είναι η λαϊκή κυριαρχία.
Στην αρχαία Αθήνα, όπου γεννήΒηΚΕ η δημοκρατία, φορέας της
λαϊκής κυριαρχίας ήταν η Εκκλησία Του δήμου, δη λαδή η συνέλευση ιων ΤΤΟΝΤών, Τακτική και έχΤακΤή, όποτε το απαιτούσαν οι ττε
.ΜΠΑΣΚΕΤ: Νίας για ΠΑΣ Γ ΕΟνική)-IBC (EDABAE), ήπο για
παΡέλαση (Εσηκώνονας μάλιστα πολλές αντιδράσεις) πήγε κό.
ντρα στο ρευμα, αφού η νομοθεσία δεν
Ολη η αθλητική Χίνηση στις σελίδες 8, 9xcu 16

Τελευταία νέα από την εφημερίδα