Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
wP κωδικός: 1869
Ο Δημοσιογράφος
Που aYaria
τον τοιο του
Πρέπει να ξερει
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ιδιοκτη ης Εκδο ης ευθυτης ΑΣ ΖΕΡ Α Ε ς 45 An φ λλο 11445 Tpr 0 60 ευρ Σ ατο Κυρ ακη 30-31M ου 2019
ΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΙΜΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΦΑΊΙΣΕΙ ΑΚΟΜΑ
ΜΕΤΑΞΥ ΓΙΑΝΝΑΚΗ-ΚΥΡΙΑΚΗ Η ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΑΧΗ
Γράφει ο
Αρης Τσελίκος
σει ακομη Εάν θα
ΤΑ ΓΚΑΛΟΠ ΕΦΗΣΥΧΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΕΞΑΠΑΤΟΥΝ
TA EXIT POLLS ΣΠΑΝΙΑ ΑΖΤΟΧΟΥΝ!
"Οι Ε ηνες Πρέπει να ανησυχούν!'
Το Συήσ1po, Αναστ ήσιμο
Δεν θα ris1ουν και on6 τους τελευπαίους, nou
θα,λενα το es: Προθέσεως! Το στήσιμο, ev Yeves,
και ίσως
emaufcrvoprvo, στη χώρα μας, opως όχι
κατά κανόνα!
Τους ΠΟΙυκούς στόχους
Πατις επικείμενες εκλογές τουΜαΐου
ΕΟεσε ο κ. Μητσοτάκης, ε α ολύονταςεπ οεση στοΣΥΡΙΖΑ
Η Κεντροδεξιά
Παραμένει η μεγαλύτερη ομάδα
Η κεντροδεξιά αν μένετο να napoμείνει η μεγαλύτερη ομάδα στο Ευρωη κο ονο ουτ μετα ος ε το ές pou
κυριακος Μ
μιανος στην Konopou.
niecon στον ΣΥΡΙΖΑ
με00opun
Μαϊου-σύμφωνα με νέα nuooonnon