Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
∆ΕΥΤΕΡΑ

1

ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2019

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 47ος / Αριθµ. φύλλου 2483

Η ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΑΚΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ, ΣΤΗ «Γ» ΜΕΤΑ ΤΗ ΝΕΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ:

Οι ευρωεκλογές
θα είναι... δηµοψήφισµα!
ΤΙ ΛΕΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΗΣ Ν.∆. ΣΤΙΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ

ΣΕΛ. 7

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΓΙΑΤΙ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΕΠΙΦΥΛΑΚΤΙΚΟΙ ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΟΙ

Προβληµατισµός
για τα 5.3
Ρίχτερ
ΣΕΛ. 3

ΤΟ Α∆ΙΑΧΩΡΗΤΟ ΓΙΑ ΤΗ «ΜΑΧΗ» ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΟΝ Ε.Ε.Σ.

Ο ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ
ΣΤΗ «Γ»

Πάνω απ’ όλα
τα προβλήµατα
των Πατρινών
Η ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ Μ ΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ
Μ ΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΝΝ ΟΗΣΗ
Μ Ε ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ Ν.∆.
ΣΕΛ. 9

Πάνω από 1.000 µέλη
στις κάλπες!
ΑΘΡΟΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Η ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ
ΣΕΛ. 4

Η ΗΤΤΑ 1-0 ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΙΚΗ
ΟΜΑ∆Α ΕΞΑΣΘΕΝΕΙ ΤΙΣ ΕΛΠΙ∆ΕΣ

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ

«Νίπτει
τα χείρας της»
για τα έργα

ΜΕΘΑΥΡΙΟ ΠΑΛΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ Η ∆ΕΜΑ
ΣΕΛ. 5

TI ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΗΣ Ν.∆.

ΕΣΥ... για όλους!
ΣΕΛ. 13

O «ΑΡΧΗΓΟΣ» ΤΗΣ
ΟΜΑ∆ΑΣ ΤΟΥ 12ου ΓΕΛ,
ΦΩΤΗΣ ΡΕΝΤΖΗΣ ΣΤΗ «Γ»

Η ροµποτική
που συναρπάζει»
ΠΩΣ «ΣΑΡ ΩΣΑΝ» ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
ΟΙ ΟΜΑ∆ΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΧΑΪΑ
ΣΕΛ. 14

Εργο-τέλος
για την
Παναχαϊκή;

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
ΡΑΓ∆ΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕΤΑ
ΤΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΠΕΛΕΤΙ∆Η-ΠΑΪΑΤ

ΕΝΤΑΣΗ ΜΕ ΟΠΑ∆ΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Γ΄ΕΘΝΙΚΗ

Ελπίζει το Αίγιο, «Χ»
ο ∆ιαγόρας, ήττα ο Ριόλος
Προµηθέας: Εφικτός στόχος η τετράδα

ΣΕΛ. 21-33

Υποπροξενείο
των Η.Π.Α.
στην Πάτρα!
ΣΕΛ. 4