Πρωτοσέλιδο Νέα Κρήτη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
MINOAN LINES
a Grimaldi Group company
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
με τα ηολυτελέστερα
Cruise Ferries:ης Ελλάδας!
με το ηολυτελέστερο και toxutepo
Cruise Catamaran Santorini Palace
ΑΡΙΘΜΟΣΦΥΜΟΥ 5593 . TMH 1 € . ΔΕΥΤΕΡΑ 1 AnPNOY 2019: www. neakriti. gr
WwW minoan.d
OVOIXTO VIa
Με δύο χρόνια καθυστέρηση
προκηρύχθηκε μελετη αξιοποίησης
των Πηγών Ηρακλείου-Λασιθίου
KA Mi
Εξετάζεται ενιαίο σχέδιο αξιοΠΟίησηςτων υφάλμυρωννερών
Apnc-0DH3-1
Ρήτης με αφαλάτωση ή άλλη μέθοδο ΣΕΛ 2
nlixpovo και η Παραμονή
κάηΠες 2019 Σε.13-15
Αθήνα ΣΕΛ 7
Χανιά ΣΕΝ 10
Zmapa το τελευταίο "avio" | anyay ας τουλεμποάκη