Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Η τριετία που συρρίκνωσε τις μεσαίες επιχειρήσεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΡΙΣΤΟΦ ΡΙΜΠΑΤ
Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΤΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ
Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΣΤΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
ΤΕΧΝΕΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΑ 1 ΣΕΛΙΔΑ 5
100 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 111
ΧΡΟΝΙΑ
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
www. kathin
Ετος 100) . Ap. φύλλου 30.085 . Ιδρυτής: Γ. Α. Βλάχος
ΑΘΗΝΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
Η τριετία που συρρίκνωσε 0%
τις μεσαιες επιχειρησεις
Νέες παροχές
στα συρτάρια
του Μαξίμου
-ΣΗΜΕΡΑ
unaneww
Μαίνεται εμφύλιος
στην Πυροσβεστική
και οι ενστασεις του
τική ΑΕυς μα υλος τον ι
Από το 2015 έως το 2018
προσωπικές εταιρείες μεϊάθηκαν κατά 31,834
Σε νέες παροχέs με ορίζοντα τ1s καλκατά του αρχηγού Βασ. Ματθε
nouα καταθέσουν μηκατέβαλαν 332 εκατ ευρω λιγότερα σε ο
κριση με το2015. Ελ°s, ε ναι χαρα ριστικ
πωs ο πληθυσ os τns χώραs με ατομικό εισόδημα από μηδέν ε4s και 10.000 ευρω a
ξήθηκε κατά 248.808 άτομα καθως οι φορολογούμενοι επιδόθηκαν σε κυνήγι επιδομάτων
nes προνατ
Oxpovos που θα ανακονωθούν ειναι
συνδεδεμέν0s με τον εκλογικό σχε
Ηαύξηση των φόρων το 2016 σε συνδυασμό
μετον νεο τρόπο υπολογισμου των εισφορων
που εισήγαγε ο νόμ0s Κατρούγκαλου, άλλαξε
τον επιχειρηματικό χάρτη Oapeuos των
προσωπικών ομόρρυθμων και ετερόρρυθ.
συμπιέστηκαν κατά 924 εκατ ευρώ Την ίδια
περιοδο, au ηθηκαν κατακόρυφα οι τικέ
κεφαλαιουχικέs εταιρείεs, που έχουν μικροτερεs επιβαρύνσει. Emons, εζαφανιστ καν»
τα εισοδήματα άνω των 20.000 ευρώ: 01 φο
ρολογούμενοι με εισόδημα πάνω από αυτό
το όριο μειώθηκαν κατά 93.1
ότι κακώς συμμετείχε στα συμβούλια
εθνικέs εκλογέs Ylvouv τον Μάιο n
η διαφορά με τη Ν.Δ. στ1s ευρωεκλο.
1.834 ή 24,7%, ενώ τα δηλωθέντα κέρδη
1 εφάπαξ παροχών. Οικονομική Κ, σελ.3
Κρίσιμη αναμέτρηση για τον Ερντογάν
που παραμένουν αδιάθετα στον προΟι 120 δόσει
στασίας της πρώτης κατοικίας
Οικονομική Κ, σελ.4
Μετωπική
Cosco
Για επενδύσεις 600 εκατ. ευρώ
λούνται να περάσουν τ
Στήνεται σκηνικό
για διώξεις Πολιτικών
α υλοποιήσουν επενδύσε1stns τ
Ens των 600 εκατ. ευρώ. Σελ.4
πων, τουλάχιστον ενός, αναδίδουν οι
εξελίξεις στην υπόθεση Novartis.
όμως καταθέσεις nio.
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
στατευόμενων μαρτύρων, γεγονός
Που ευελπιστεί να κεφαλαιοΠΟιήσει
Χαμένος χρόνος
ΘΕΣΜΟΣ 1.B
Διαβατήριο για σπουδές
σε όλο τον κόσμο
η τετραετία για να κάνει κάποιοs
τον απολογισμό τns πολιτική
απει
Με ταπειν(τικές ήττες στους δήμους της Κωνσταντινούπολης, της Αγκυρας και άλλων μεγάλων πόλεων της Τουρ
που εφαρμόστηκε: τα στοιχεία
επιβεβαιώνουν ότι οι
ές δημοτικές εκλογές. Οι προσπάθειες του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να εμφανίσει την ψήφο ως υπαρξιακής σημασίας για το μέλλον της χώρας φαινεται να έχουν ηέσει στο κενό, ενώ η οικονομική ύφεση και ο πληθωρισμός οξύνουν την αβεβαιότητα. Σελ.21
εσαι
μέρ0STns στη «
μία-και συρρίκνωσαν την επVEM ona ou ευο της λ
(International Baccalaureate), onΔια ητης, η υπουλη
νοσος
Η φτώχεια μετατοπίζεται
στους νεους ανθρώπους
χειρηματική δραστηριότητα
ITn, στον Παγκόσμι
ε απλωνεται
το αντ νονικ νο δε ασκή
που
αση του και στο
Πάσχουν περίπου 425 εκα, άνθρωποι σε όλο τον κόσμο
Σχεδόν 425 εκατ. άνθρωποι σε όλο κριμένη νόσ0s είναι υπουλη, συχνά
Ερευνα της διαΝΕΟσις καί του ΕΚΚΕ
καν-n πολιτική του κουμπαρά
των 658 εκατ. ευρώ-σε θο
οι μορφωμένεs εργαζόμενεs Yuvaixes θα κάνουν τη διαφορά αν
στηρ θούν, κ
μετατοπίζεται από τουs
τns μεσα1as τάξns
Οιγ
θα δώσουν τη λύση στο δημογραφικό, ήταν ένα από τα συμ.
περάσματα συνάντησηs εργασίas
ΓΡΑΦΟΥΝ . MIAOY
δεν εμφανίζει συμπτώματα, ενώ
πλήττει και παιδιά. Οι επιστήμονεs
μιλούν για
όμως μπορεί να αναχαιτιστεί με
απώλεια βάρουs, ισορροπημένη
δια
σακχα:
ρώδη διαβήτη, τα 66 εκατ. στην
Ευρώπη με 700.000 θύματα ετησίως, ενώ μέχρι το 2030 οι παOXOVTES θα έχουν ξεπεράσει τα
640 εκατ. παγκοσμίως. Η συγκε10 είναι ότι όσ0s xpovos κι αν
πομένει μέχρι τιs ε
παραδοσιακά πρότυπα δεν οδηγούν πια σε υψηλή Υονιμότητα,
ous στουs veous. Η μείωση
του πληθυσμού πλήττει κ
δημόσια οικονομικά. Σελ.16
Λόρδος Κόλιν Ρένφριου
Μια βόλτα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σκοπίων
Το άτακτο Brexit
Μου λείπει
για το λαθρεμπόριο
καπνού στην ΕΕ
και το αδιέξοδο
harm επικεφαλης ΚυβερνοασφαλεαςΙ
κυβερνοεπιθέσεις και επιχειρημα.
Φραγή στην πολυετή οικονομική
περισσότερο πιθανή από κάθε άλλη
την προοπτική άτακτου Brexit, ύστεσοδα, λόγω τns Υιγάντωσns του
Σελ. 1
Βρετανο βουλευτέs θα αναζητήσουν
εναλλακτική πρόταση με διακομμα
τική στήριξη, ενώ η παραίτηση τη
Τερέζα Μέι θεωρείται πλέον θέμα
γνωριστικό κωδικό
mouoneavuoi ε vopnavna
σκευασ1as, καθιστώνταs διά γυμνου οφθαλμού εύκολη την ανViil.fr.
Σε εφαρμογή της θερινής ώρας ξημε.
και σε όσ0us επιθυμούν
ouctuupolon κερετ κο υ,κοεΗ «Κ» επισκέφθηκε το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο της Βόρειας Μακεδονίας, στην Πόλη των Σκοπίων. Το
μουσείο φαίνεται να καταρρίπτει το ιστορικό αφήγημα της γειτονικής μας χώρας. Τέχνες & Γράμματα, σελ.4
Ελλάδα το 25% του μεριδίου αγοpas αφορά λαθραία. Σελ. 13

Τελευταία νέα από την εφημερίδα