Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
«ΕΠΙΧειρούμε Έξω»
ε έρευνα η αντιμετώ πιση
,τι Ψάχνεις είναι εδώ!
| Η a8λητική κίνηση
στη Λακωνία >σελ 15
| Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
της ελιάς >σελ.8
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣάΒΒατο 30 Μαρτίου 2019 | Έτος 23° | ΑριΒμός 5616] Tun φύλλου 0,50€
Ισχυρή ελιά & ελαιόλαδο
με φροντίδα ΕΑΣ Λακωνίας
χωριά του δήμου
Τα αποτελέσματα Προγραμμάτων εργασίας 2018-2019 για τις οργανώσεις παραγωγών
Χωρίς ρεύμα για τέσσερις
ώρες θα μείνουν σήμερα
ΣάΒΒατο (30/3] n Σπάρτη και
περιοχές του δήμου, λόγω
υψηλής τάσης (ΑΔΜΗΕ για τη
ωθεί γενική διακοη
ρεύματος, από τις 06.00 έως
τις 10.10 το Πρωί στις Περι
χές. Πόλη ΣΠάρτης, Ay. Βασίλειος Σπάρτης. Ay. Nuk όλαος
ΣΠάρτης, Αλέσια, Ανώγεια,
Παλαιοπαναγιά :
Oσμάτων των ηρογραμμάτων ερ
Yav ώσεων Παραγωγών ΟΠ ΑΣ
ταιρισμών, nou ao ε χώρα την
κο ομ ας & Κτηνιατρικής Λακω
οργανώσεων ΑΠιδέαςΑΣ Γοράνων. ΑΣΚρο- Πέμπτη 28/3 στο ξενοδοχείο νίας.
Παραγωγών της Λακωνίας nou
u onoran καν το έτος2018-2019
σσ το πρώτο έτος εφαρμογής
κεών, ΑΣ Νιάτων και ΑΣ Παντάνασσας
Παραγιογών ΟΠ) ΑΣ Αγίων
Αηοστόλων. ΑΣ Ανωνείων. ΑΣ
Κολυβίων ΣΟΧάς. ΑΣΞηροκαμ
πίου και ΑΣ Παλαιοηαναγιάς. Η
Παρουσίαση έγινε σε συνέν.
τευξη Tunou, παρουσία εκπρο"Sparta Inn" στη ΣΠάρτη.
Αρχικά εκ μέρους της ΕΑΣ ΛΟκωνίας ο αναπληρωτήςγενικός
διευθυντής κ. Γεωργιος Στρατά
κος ε
λοιηους
φέρθηκε στα Βασικά στοχεία και
τους φιλόδοξους στόχους του
Οργανώσεις
Η ανα νωριση των ανωτέρω
Eon & on) έγινε με Βάση τον
Κον. 13082013, των εφαρμοστικάν Eupuna1κων κανονιομων
6118615/2014 και την Εθνική
Νομοθεσία καιησύσταση αυτών
έγινε με
κπροσωηώντας και τους | Καλύθια Σοκάς. Τρύπη, Ay
συνεταιρισμούς. ανα- | Ιωάννης Μυστράς, Πελλάνα.
τία 2018-2021) np0χώρησε η
Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμων ΕΑΣΙ Λακωνίας ΑΕ. Η
ΕΑΣ εκηροσωπεί τις Οργανοκαστόρι, Γεωργίτσι (Βόρειοι
Δήμοι Σπάρτnd Καλάμι. Γού.
προγράμματος συνέχεια σελ.9
Βασσαράς, Αφυσσού, Κοκκι.
Πλήρης στασιμότητα στο θέμα της αποκατάστασης του ιστορικού κτιρίου
«Αιδώς, όνειδος, αίσχος
το παλαιό δικαστικό μέγαρο»
και μηορεί να γίνει και now
από την αναγραφομενη ωρο,
γι' αυτό λοηόν οι
Οργή του Προέδρου του Δικηγορικού Σπάρτης Π. Κομνηνού
συνέχεια υπό τάση. Για λό.
γους ασφαλείας απαγορεύε.
δίδεται στις αμείλικτες διαθέ
σεις του χρόνου το παλαιό
δικαστικό μέγαρο Σπάρτης.
χρόνο, με ταθερά"ψυχοφθόΠέρα από το ιστορικό. ΠολιτιTat n npootman στους
οικοδομήματος εγκυμονεί σοσκονται στο έδαφος
κτίριο δεν θυμίζει σε τίποτα το
| Κοτόπουλα
μερική κατάρρευση τμημάτων
του, Που,κανείς δεν γνωρίζει ! για τη δόση του Ρομά
ώνοντας» μέρα με τη μέρα.
μήνα με το μήνα, χρόνο με το
γράφει η Ποτούλα Πασχαλίδη
συνέχεια σελ. 8

Τελευταία νέα από την εφημερίδα