Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ

30

ΜΑΡΤΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5100

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

Η Ν.∆. ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ (18.30-ΑΣΤΗΡ)
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΜΕ ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟ

«Σε στηρίζουµε
για την ανάταξη
της Πάτρας»

«Μακριά από
κάλπικες υποσχέσεις
και λόγια»
ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 7

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΙ ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ,
Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ Ι. ΦΩΤΗΛΑΣ

ΧΤΥΠΗΣΑΝ ΤΟΝ ΦΥΛΑΚΑ, ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΩΝ

Από τη Μαρία
στη Σοφία
ΣΕΛ. 12

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΜΕ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟ

Οικονοµία και
κοινωνία µετά
τα Μνηµόνια

Γυαλιά-καρφιά

στο Καραµανδάνειο
ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ
ΟΙ ∆ΥΟ ΝΕΑΡΟΙ
ΠΟΥ ΦΕΡΟΝΤΑΙ
ΩΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
(∆IΟΙΚΗΤΡΙΑ): «ΖΗΤΑΜΕ
ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ
ΤΙΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ»
Β. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
(ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ):
«ΕΙΜΑΣΤΕ ΘΟΡΥΒΗΜΕΝΟΙ»
ΠΟΕ∆ΗΝ:
ΚΑΙ ΜΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ

ΣΕΛ. 11

∆ΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΕ 40ΧΡΟΝΟ ΠΑΤΡΙΝΟ

Εκτός φυλακής
και των «δεσµών»
της εξάρτησης...
ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 3

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
Λ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΣΤΗΝ «Γ»

Πολιτική
για την ουσία
και λύσεις
ΣΕΛ. 9

ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ Π. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ-ΣΕΡΕΤΗ

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΑ (6 µ.µ.)
ΜΕ ΗΦΑΙΣΤΟ Λ. ΣΤΟ «∆. ΤΟΦΑΛΟΣ»

«Έφυγε» τρεις µήνες
µετά τη σύζυγό του...
ΣΗΜΕΡΑ (11.30 π.µ.) Η ΚΗ∆ΕΙΑ
ΤΟΥ Α∆ΕΛΦΟΥ ΤΟΥ ΠΡ. ΝΟΜΑΡΧΗ
ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 19-24

Η ΣΠΥΡΑΚΗ «ΠΑΡΕ∆ΩΣΕ»
ΣΤΗ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Επιστροφή
στις νίκες

Α’ ΕΠΣΑ
Κρίσιµη αγωνιστική στα µπαράζ