Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

12oC, 12:00

16oC, 20:00

13oC - Υγρασία 32%-70% - Άνεμοι: ΒΔ 3 μπ. Ανατολή ηλίου: 06:29 - Δύση ηλίου: 19:00

€0.80

ÌåãÜëá âáðüñéá, ìåãÜëåò öïõñôïýíåò!*

Η προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος είτε στον
τουρισμό είτε στους υδρογονάνθρακες, δημιουργεί
μια νέα πραγματικότητα για την Κέρκυρα. Η εμπλοκή μεγάλων παικτών στην υπόθεση αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού. Το απογειώνει. Ένα εκ των ερωτημάτων που ανακύπτει ως εκ τούτων, είναι το κατά πόσο οι τοπικοί, διοικητικοί θεσμοί και Όργανα, είναι δυνατόν
να διαχειριστούν την αναδυόμενη, νέα πραγματικότητα. Αν μπορούν δηλ. να σταθούν επί ίσοις όροις απέναντι σε οργανωμένα Γραφεία
με νομικούς, οικονομολόγους και τεχνικούς, με εκπροσώπους Τραπεζών κ.α. Να αναμετρηθούν με τους σχεδιασμούς τους για την Κέρκυρα και στο όνομά της, που μπορεί να ταιριάζουν μπορεί και όχι με τους δικούς μας σχεδιασμούς και τις προσδοκίες. 3>>

Σάββατο 30 Μαρτίου 2019
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4855

13+8 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Åðï÷éêïß ãéá ìüíéìåò áíÜãêåò
Υποβολή
αιτήσεων και
δικαιολογητικών
εντός 10 ημερών
ΚΕΡΚΥΡΑ. Οι ανάγκες στελέχωσης του… τοπικού πολιτισμού είναι γνωστές, μεγάλες και μόνιμες.
Η απάντηση της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του υπουργείου
Πολιτισμού - μέσω της προκήρυξης ΣΟΧ1/2019 του ΑΣΕΠ; Ανάσα. Μερικών μηνών. Οκτώ (ισχύς,
έως 31/12/2019). Ή, άλλως, συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών. Ανακοινώθηκαν, για τα καθ'
ημάς, 21 (εκ των 342 όλης της χώρας). Οι 13 αφορούν την Εφορεία Αρχαιοτήτων. Οι 8, το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης (φύλαξη). Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, εν γένει η διαδικασία, είναι ήδη διαθέσιμοι για τους ενδιαφερόμενους (και) μέσω της ιστοσελίδα
της ΑΣΕΠ (www.asep.gr).
Σελίδες 4,12>>

Åðáíßäñõóç
ôïõ
Éíóôéôïýôïõ
Åëáßáò, èÝëåé
ï Êáëïýäçò 7>>

Ç áéþíéá ëéáêÜäá ìéáò õðÝñï÷çò óôéãìÞò…
ΚΕΡΚΥΡΑ. Το τοπίο μαγικό. Αλυκές. Νερό, πέτρα, ουρανός - στο βάθος, οι ορεινοί όγκοι Παντοκράτορα κι Αγ. Δέκα… Η στιγμή, ιδανική. Σούρουπο. Στο "κοίμισμα" του ήλιου, στο τελευταίο φως… Τα χρώματα, συγκλονιστικά. Γήινα και, ταυτόχρονα, απόκοσμα… Οι
αισθήσεις σε εγρήγορση. Όλες. Η λήψη (του Στέλιου Λαυράνου), τέλεια. Ευρυγώνια, "γεμάτη", τίμια απέναντι σε κάθε σπιθαμή του ορίζοντα… Ή Κέρκυρα. Και τα μικρά της θαύματα. Αιχμάλωτα στα σπάνια μεράκια της στιγμής…

Ôï åïñôáóôéêü èåñéíü ùñÜñéï
êáôáóôçìÜôùí

7>>

ÐÜåé ÊáëáìáñéÜ,
ï Ìé÷Üëçò
Ìé÷áëüðïõëïò 9>>

ËÝóóçò óôïí
Íüôï, ÆÞêïò
ìå Óðýñïõ 5,7>>

Íßêç ôßôëïõ øÜ÷íåé
óôá ÃéÜííåíá ï Êñüíïò 14>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα