Πρωτοσέλιδο Πρωινή του Κιλκίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
υπηρετούμε
με εντιμοτητα
τη δημοσιοΥραφία
στο ν. Κιλκίς
eiqisis.gr
ΧΡΟΝΙΑ
ΜΟΝΑΔΙΚΗ καθημερινή εφημερίδα στο ν. Κιλκίς ΤΟΥ ΚΙΑΚΊΣ
Σάββατο 30 Μαρτίου 2019-έτος 200-αρ. Φύλλου 4841-0,50 ευρώ
"Γεμίζει" ξανά με
πρόσφυγες ον. Κιλκίς
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΛΑ ΙΣΘΕΝΗ
Στ. ΓΙΑΚΑ
Δικηγόρος
Υποψήφια Δημοτική Συμουλος
Τηλ. 6937 246246
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑ ΟΛΟΥΣ
Παιονία ΙΟΝ,on.
αλληλέγνα,
με σταθερότητα
καί χουν(ονική
συνοχη
σελίδα 9
Αυ ανονται οι ροες πε οπορων προς τα συνορα και ο νου ο για ντα Ει ομένη δεν εναι μακρ Διπλασια οντα ο' προσφυγες στη
Νέα Καβάλα με 450 νέους πρόσφυγες από τα έ ο Σαμο κα Ταν τους λ ους. Αλλαγή φρουρας και στο Σ Μ ων φεύ
γουν 270 και έρχονται άλλοι τόσοι από τα νησιά.
Συνάντηση του Δημήτρη Τσαντάκη με τους
Πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου Κιλκίς
σελίδα 3
A. Αγαθόπουλος: Επί θύραις η ακύρωση
του διαγωνισμού για τον χρυσό στα Κρούσια
Βασικός λόγος συζήτησης στην πΟΟ δι
μηνου συναντηση του
υποψηφίου Δημάρχου
σελίδα 5
λου με τον Υπουργό
Πεουβάλλοντος και
Ενέργειας x. Σταθάκη
ΓεώΟΥω στην Αθήνα
ήταν να ιχανοποιηθεί
το αιτημα οΛων των
φορέων του δήμου
μας, συμπε Q1λαμβανομένου χαι του Δήμου
Κιλκίς, για την αχύ
Q(οση του διαγ(ονισμού έρευνας χαι εχμετάλλευσης
ΑΞΙΩΝ
χουσούκαι χαλχού στα ΚΟύσσια
[email protected]
T:6944.534.446
Λάζαρος Παζαρςκλής
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
σελίδα 5
Με Δήμαρχο
ΔΗΜΗΤΡΗ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ
KIAKI
ΜΠΡΟΣΤΑ
ΤΣΑΝΤΑΚΙ! Σ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΜΠΡΟΣΤΑ
ΔΗΜΑΚΗ ΑΝΝΑ
Υποψήφια
Δημοτική ΣύμΒουλος
Επιχει!ηματίας
ΑντιδήμαΟχος Κιλκίς
6939 317958 Tb Anna Dimaki
Παπαδακη Κων. Σουλτανα (Τάνια)
Καθηγήτρια Γαλλικής Γλύσσας & Φιλολογίας
ΥΠΟψήμα Διδάκτορας στο Παιδαγωγικό Τμήμα
Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
με ΔΗΜΑΡΧΟ τον Δημήτρη Κυριακίδη
ΥΠ. Δημοτικός Συμβο
Υποψήφια Σύμβουλος Κοινότητας Κιλκίς
Κωνσταντίνος Πουντζουκίδης
Kaemmtris Duo1Hns Ayu yns / Ηλεκτρολόγ0s Μηχανικός
Nponovntrs A8λητικού Συλλόγου «Aeos Knis»
Υπαξιωματικός Λιμενικού Σώματ0s
6974097046 ts Papadaki Tania
[email protected]
fPountzoukidis Konstantinos