Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Βέροια:Recognized text:
φΟΝΗ ΤΗ.NPINNG.. 29
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΒΔDΜΑΔΙΑΊΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧDY ΦΛΩΡΙΝΑ ΙΩΝ
Αριθμός Φ Alov: 2816
ΜΗΝΥΜΑ ΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΤΑΠΙΑΗ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ
Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟ Σ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΞΕΣΗΚΩΜΟΥ
ΓΙΑΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΟΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΟΝΟΥΣ
mpiurv πε(A'papeda arv duy@ούλων. Εχει
Γρεβενών την Τετάρη 20 Μύρυου
ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΟΤΤΑΚΗΣ
ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
H A0H NA KO IMATAI ΚΑΙ ΑΠΛΩΣ ΟΝΕΙΡΕΥΕΤΑΙ
ΕΝΑ ΝΟΜΠΕΛ ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΤΟΥΣ
ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ "αλλάζουΐε παρέα"
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑ ΣΑΠΙΔΗ
αλλάζουμε ηορείο
Γιώργος ΚασαΠίδης
.AN50ιδρίδου-Apo p@ou Ekin, rewol
po9touPpip peadou
D ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑ
Ελληvag βουλευτής
ΛΥΚΩΝ
adrpre pop ές ιστοοελίδες ης Φλ.iprag.
ρίσήσε