Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
wP κωδικός: 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΤΟΥ ΑΗΜ. ΠΑΠΑΑΗΜΙΟΥΑΗ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ
Ο Δημοσιογράφος
τον τοπο του
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ιδιοκ
της . Εκδότης . Αευθυν ης ΒΑΣ ΖΡΒΑ-Έτος 45ο-Αρ. φύλλου 1 1444 Τ μή 0.50
Παρασκευή 29 Μαρ ου 2019
Αίμα καιάρ.
ρευσης του
ΣΥΡΙΖΑ ena
κρατεί τους δια eivai η
Γράφει ο
Αρης Τσελίκος
yo0j" και όχι απλά του
Βουλευτή.
στην npeaca tou Ευρω
να διαδ0covou η μία
noupyos Εργασίας Κ.
polo ea anotadou evalντας ανησυχία στο την npoeloyxese. poon μας
Τοος υ ογίφιος Περιφερειακούς Συμδοοοοςπαρουσίασε
o uno ηφ10C Περιφερειάρχης
Τους υηοψηφιους newpc
ρειακούς Συμβούλους ηαρουοί.
του twoo.
ιε κομβικό σημείο
Η υλΟΠΟΙηση του τρέχοντος ΕΣΠΑ
Δέχονταν ότι του Πρότειναν
ΟΙ ΣΚΟΠιανοί
no in a ove a v no ne onπρος τις evra4ις ο.
λοκληρώνεται το
2020, ως προς την
ulon0ίηοη των δρά.
ροφήσης το χρονι.
κό όριο eivai το
τα. Προχώρησε
zapov Zdeφ κατά τη διάρ.
VMRO-DPMNE χρίσοον MtOKOOK.