Πρωτοσέλιδο Κυκλαδική:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Κυκλαδική '
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 | ΕΤΟΣ 18" 1 ΦΥΛΛΟ 4.422 | 1,00€ ΚΩΔΙΚΟΣ 6197
Για Την ύδρευση, την αποχέτευση, Την καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτισμό, έλαβε
προσφάτως τις αποφάσεις της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νάξου και Μικρών
Κυκλάδων. Στις σχετικές αποφάσεις που ελήφθησαν γίνεται αναφορά στο Κοινωνικό
Τιμολόγιο, στις πολύτεκνες οικογένειες, στα τέλη και στα δικαιώματα αποχεΤεύσεως..
Εν όμε! Της ψηφίσεως του προϋπολογισμού οικ Έτους 2019. Του Δήμου Na ου και Μικρών Κυκλάδων και προκει
μένου να ισοσκελιστούν Τα προβλεπόμενα έσοδα Της ανταποδοΤΙκής υπηρεσιας με Τις προβλεπόμενες δαπάνες,
ΤΑΜΕΙΟ
ΥΔΡΕΥΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗ
ΤΡΟΦΕΊΑ
Σε ποιες περιοχές
Των Κυκλάδων
δόθηκε νέα
παράταση από το
«Κτηματολόγιο»
(ΠΑΓΩΝΟΥΝ, ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ
men, ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ.
οι αριθμοι
στηνιδίαΠερδοστα400,00ευρώ
όως και για ταΑυΕΑμε 80% aar εξάμηνο,
έκπτωση 50% στους Πολύτεκνους ερ, opou
onως και για τα ΑμΕΑ με 80% αναπηρία
Ζω πωσ ε50% το ταν
τεκνους ap15 ou
Όλες οι τιμές Που αφορούν στα τιμολόγια
υδρεύσεως απο ετεύσεως ηλεκτρο τι
OU AlyaLOU
Zuric, με όριο κατανάλωσης έως 15 μ3
ανά εξάμηνο, και για τους τρίτεκνους έως
το 25ο έτος της ηλικίας το 3ου Παιδιού, με
-Η άσκ nn και αλόγιστη χρήση νερού θε
ρεται Παράβαση με Πρόστιμο Που ορίζεται
στα 200,00 ευρώ και για υπότροπη μέσα
σμού και καθαριότητας
ΣΕΛΙΔΕΣ 8, 9
VOLLEYLEAGUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ο υπεύθυνος Συντονιστικού της οργάνωσης
Μελών ΣΥΡΙΖΑ, Νάξου, ΒΑΣΙΛΗΣ eEONAΣ
Περιβαλλοντολόγος, μιλά σήμερα στην
Αναφέρεται στην επισκευη του υπουργού
Αγροτικής Αναπτύξεως, Σταύρου Αραχωβίτη
στην Ngo, στις ερχόμενες δημοτικές
EKRovec, στο KECpanalo Που ακούει στο όνομα
νερό» και σε άλλα Πολλά και σημαντικά.
Στα σκαριά το νέο χωροταξικό
που αφορα στην εγκατασταση των
δημοτικών κάδων απορριμμάτων σε
όλα τα μήκη και πλάτη της Νάξου.
«Κλείνει» με
ΘέΤΙδα εντός ο
Πανναξιακός
τα βλέμματα
στο ΑΟ Θήρας
-Ολυμπιακός
Καμία λύση δΕν ewat
μονόδρομος, καμία λύ6M
Εχει την erkpusn της
κο ινωνιας
ΣΕΛΙΔΑ 7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα