Πρωτοσέλιδο Θάρρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Apleu, φύλλου 35.886 . Παρασκευή 29 Mapriou 2019 mr.tharosnewsgr
ΕΤος 1206 KA0ΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Τυή 1 υρώ
1η ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
KAAAMATA
Τρίποντο ανάπτυξης
:-- ano την Καλαμάτα
με το νέο αγωΥό
ύδρευσης
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΙΝΑ
65 σύνεδροι από
τη Μεσσηνία κα
δύο υιοψήφιοι
για το νέο όργανο
ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ
«Η μήφος δεν
μπορεί να γίνε
παχνίδι τζόγου»
oa4s 24
Δ.Ε. ΤΡΙΦΥΛΙΑΕ
Αντιδραση να
νοσοκομε ου
οτέ παγκόσμια τα τέ υτα XP , a
στις πΡατιμήσεις ταυΡιστων, που auγαλύτέρατοσοστάπαΡομονης abtonpoΗπρώτη Παμπελοπ νησιακ Exe η
ζοταμ
τηγη. τα
apo,τη θάλασσα και
Καλαμάτα
την nepipépex. Γολοπανδική και πανου Ρωπαικη πραβαλήτώνεπΕΚΑΟΓΕΣ
Δραστηριότητες
υποψηφίων
και αλλους συλλόγους και φα Ροςταυλοπόννησα και την οπιμήκυνση Της Τα υΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΕΒΕ
ENAPEH
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ηΟΛΙΤΙΚΟΥ
Σημαντικός
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο Apapxos Πύλου-Νέ0topos.
του ελαιολάδου
στις εξαγωγές
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΤΕΡΟΝΙ ΚΟΛΟΣ
to Σάββατο, 30 Μαρτίου 2019 στι$ 1830
στην gibuoa εκδη ώσεων «ΜΗΔΕΝ», στην Πύλο.
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
ΜΠΡΟΣΤΑ
10:00-14.00
& 18:00-21:00
2721090052
27210 21155
καθε Σάββατο και Κυριακη
BP ULTIMATE DIESEL
25 xoov1ο κοντά οας
ιας ενημερώνουμε
τι, σύμφωνα με το νόμο 4530
DEO α τα οχήματα nou Εν έχουν nEpogEI
150 ευΡώ μέσω taxinet.
ΚΛΕΙΣΤΕ Τ ΡΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 27210 66055 και 27210 66077 www expresskte gr
10096
EXPRESS
με τεχνολογια active
Εταιρεία
2721069093