Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

29

ΜΑΡΤΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5099

ΤΙ ΕΙΠΕ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ Ο 23ΧΡΟΝΟΣ ΜΗΤΡΟΚΤΟΝΟΣ

«Ακόµα και όταν βγω, η ζωή µου
θα είναι µια φυλακή...»

ΚΑΘΕΙΡΞΗ 18 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Μ.Ο.∆. ΠΑΤΡΑΣ
ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ

ΣΕΛ. 4

Π ΑΤ Ρ Ω Ν
n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΓΙΑ ΤΗ ∆ΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΛΑΜΠΕΤΙ

Ισόβια όπως
και πρωτόδικα
ΣΕΛ. 4

ΠΟΛΥΩΡΗ ∆ΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΥΡΕΣ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Πανελλαδικές:
Στις 7 Ιουνίου
η πρεµιέρα
ΣΕΛ. 7

Ταλαιπωρία...

από το παρελθόν!
ΑΝΕΜΟΙ ΠΑΡΕΣΥΡΑΝ
ΝΤΑΛΙΚΑ, ΠΟΥ ΚΑΡΦΩΘΗΚΕ
ΣΕ ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ

Ο ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΡΟΒΑΣ ΣΤΗ «Γ»

«Το κοινό της
Πάτρας διψάει
για θέατρο…»

ΑΠΟΚΟΜΜΕΝΗ Η
ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑ ΚΑΙ Η
ΗΠΕΙΡΟΣ, ΚΑΘΩΣ ∆ΕΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕ ΛΟΓΩ ΑΝΕΜΩΝ
ΚΑΙ Η ΠΟΡΘΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

ΣΕΛ. 13

ΠΡΟΕΧΕΙ ΤΟ ΚΡΙΣΙΜΟ
ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΜΕ ΕΡΓΟΤΕΛΗ

Παναχαϊκή:
Ζητείται
ανακωχή
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΑΙΧΜΕΣ
ΚΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ
ΣΕΛ. 17-23

ΚΑΘΗΛΩΜΕΝΑ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ
ΑΠΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟ
ΚΑΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ,
ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΣΕΛ. 2

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΤΗΝ Κ.Ο. ΤΗΣ Ν.∆.:
ΕΧΟΥΜΕ ΟΚΤΩ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΕΣ ΜΑΧΗΣ

«Οι ευρωεκλογές
να δείξουν το δρόµο
εξόδου στον ΣΥΡΙΖΑ»
ΣΤΟΧΟΣΗΚΑΘΑΡΗ,ΕΥΡΕΙΑΚΑΙΜΕΓΑΛΗΝΙΚΗ,
ΓΙΑΝΑΣΥΡΘΕΙΟΤΣΙΠΡΑΣΣΕΕΘΝΙΚΕΣΕΚΛΟΓΕΣ
ΣΕΛ. 12