Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t lap
-Nu ilang Kapadiog 1951-19741δικημα-I186 pubmp1δο! Στλιαν4
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΡΤΊΟΥ 2019
Περίοδος Β' (1974)"
Ap.plao
Ap. 9iao
6880-11841 0.50 €
ικός σύμβουλος
| ΗΕΣΠΕΑΜΑ/Ο Τίμησε
την ιστορική μνήμη και
Το πρόγραμμα της δημοτικήςΔράμα '86-Αρης Νίκαιας 28-22
Ζωντανό
το όνειρο
της εξάδας και
της Ευρώπης
Παραιτήθηκε από
παράταξης «Πόλη+Zwfp
και ανιδήμαρχος
ο κ. Αρ. Μωυσιάδης
Τα καθήκοντά Του αναλαμβάνο ||
ο κ. Γιώργος Δεμερτής
τους ήρωες του 1821 στο
καιτων αδέσποτων ζώων
En αναφέρα Την Πρόταση για τη δημιουργία
α κρητικό Κάτω Νευροκόπι
Το 5ο Επιστημονικό Συμπόσιο
Από το Τμήμα Ονολογίας και Τεχνολογίας Ποτών Δράμας του ΤΕΙ ΑΜΘ
«Η Δράμα Ενάντια στον Καρκίνο» |
στην Δράμα από 5 έως 7 Απριλίου
Evy. Σαραφίδου: Ογκολογικό
Η Δράμα ως οινοποιητικό
προορισμός και η ανάπτυξη
Ζητάμε να ενισχυθεί το
Τμήμα ήμαστο Νοσοκομεί τηρο ραμα Yive ένα γκολοοινικής ταυτοτητας της περιοχής
Μάμαλης στον "ThT.": «Εναλλακτική μορφή τουρισμού ο οινοτουρισμός»
50 Ειστημονικό Σ μπόαο για τον
καράνο,διοργου ουν ηΕταρία «Η
Δράμα Ενοντια στον Καρκίνο», ουΗεταρεία είνα αστική ηΕοδο καική
επιστημονική και έχει υς οκοπό την
έρευνα, την μελέτη την opyάνωση καιΤην
τεχνολογκή υποοτήριξη και εν Yével προΤου Θα άση Πολυμένη
νεργοία με τον Ιατρικό Σύλλογο Δράμας
την ονομασία Wine Hacket on,
Το Συμπ αο, θα πραγματ ronBei ατό τις σον επισημο ικό προ ληματιομό στην
5 é ως και τις 7 Απριλίου, στο ενοδοχε ο n 1 υση και συνε αοθητοοίση στον
«Κουρος Το φειό θ μα του Συμποσίου Τομέατου καράνου καιτυ και οπ
eiva. "Από τις εναλλακτικός καιαουές με κάθε Yewrepa emam μοΜκόμέ000 0
στη μοντέρνα θpanzia του καρτένου»-νομό μας, αλλά καισυν Ευρύ ερητεροη
και Τεχνολογίας Ποτών του ΤΕ Αν. Moeo
νίας Ο κης Η δι ργάνυση πραματαιο
ήθη E E KEvrpeo ξενοδοχείο της πόλης και
είχε ως θέματη Δράμα ωςΟοηοστ κό ro
op.qu6, με σόχο Τον σχεδιασμό οάΤΤιξης
Πρόεπα για μια διοργάνωση την anoia
έχει αναλ ει ο πρώην πρόεδρος του Τμή
ματος Οινολογίας και
«Αλεξάνδρειο» ΤΕ θεσσαλονίκης (το
pema. οε υψηλά ΕΠΠεδατατελευταίαχρ6τητάτης χώρας, όσο κι από απλούς Πολ
ν την ευκάιρία να
λονί n, συναντήθηκαν καιέχοντας ως καινο
τόποτην Δράμα, ούοτηοον την Ε apoda«Η
σήμονες του χώρου της ιαφο
Με αφορμήτοεπερκόμενο 50 Συμπόα,
Μάμαλης «Η Δράμα οφείλει να επενδ0σει σον ονο ουρισμό,καθώς έ ει λες
. Τις υποδομές και τα σημεία ενδιαφέροντος»
φθηκε τονΣύλλογο Καρι
ΔΕθνές, Πανεπιστη,
μα apolovio
ΦΩΤΟ η.T
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ
von οών Ντημα, και
vroutod irr
του, κα Er να Σαραφ.
t IA 10 MILL. n nn A - o a"
δηλωση ήταν ο βου
ιδα του
ενάντα στον καρκνο»
ιδρύθηκε από ΔΑινούς
αντπρύτανης του ΤΕ ΑΜΘ κ. Εμμνουλούδης η Κοσμήτοραςτης Σχολής Δράμας του ΤΕ κα ΜΕρου, ο πρόωρος Του
dva μέχατέ ους τυ 2019, να δημιυργήσ04 ε ένα ολοeocmk4dpelanonpanopaanooaeio to ondo
τη προτεραιότητα της
Εταιρείας, όπως αν ep ε
εδροςτης Β ωσης Ξενοδόχων Ν Δρομο Κλίαςκάους
καικαθη ητές από το ΑΕξάνδ ao TE eeooloving
στη θέση nou του αξίξει
θα προσελκύσει τουρσες την περο ή κα θα βοηθήσε
απ vnpoia
To Wine Hackathon ξοίηΕ με Εισηγήσεις αμλητών που
η του
ponou στις αγορές".
και δημουργήθη αντέαοερς θεματικές συ Tmasi yupo
προώθηση éon an e ιδηλίσεις της Δράμας και Τη δημoupya μαςΟΜής ταυτότητας Της Δράμας
de ς αλλά απάτερος ot την γαστροναμα και τον Π
OPitii.
προοέγγσης
Μάμαλης: Εναλλακτική μορτή ο οινοτουρισμός
σε μα θεματική ενότητα Η Δράμα
| ΣΟΦΙΑΔΗΣ r. ηΑΥΛΟΣ
στον ονοτουρου, Ναθώς égu όλες τις υποδομές, έχα τα
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
σημεία Ενδ a éponom po opa ς b aoou on poupusm
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 55122 6977 472890
τάστρωση ενός σχεδιου
γιατην ανόπυξη του αΝΕΟΣ ΑΕΟ ΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όϊσθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ASIMAIS
νοι με τον ΕΟΤΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20.30. Εκτός απόγευμα Τετάρτης
A0nA ΤΜΗΜΑΤΑ:
Ο Πτολεμαίων 10, Δραμα
e Τηλ 2521022203, Κιν. 6975773325
Τηλ.: 25710 36926 & 25210 22104
Tnh: 25210 22423 Fax:25210 22413
email iatclagnosigmailcom
[email protected]

Τελευταία νέα από την εφημερίδα