Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Αλ. Καχριμάνης: «Στόχος η νίκη
από την πρώτη Κυριακή»
ΠΕμπτη 28
Μαρτίου 2019
Αρ. Φύλλου 6310
Τμή 0,60€
Ζυγο μάλη 6 Ιωάννινα Ι τηλ: 265 10 77466] fax: 265 10 37880 l e-mail: [email protected] l www.neoiagones.gr
ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ
Ακόμη 17 υποψmpo
ΥΙΙΕΓΡΑΦΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ, ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΡΤΑΣΕΣ
Από στρατιωτικοί
ov r za
για τον Γ. Ζάψα
Με αφορμή και την τυπική έ apSn
ms npoeiaOY|κής Περιόδου, ο unoΨήφος Περιφερειάρχης Hnelpou
και επικε Ραλής tng napata5ns
«Korvo τυν Hnepurtin» Γιώργος
Zapas napoualade 17 ακομη unoΠεριφερειακο
λους. κλεινοντας έτσι τον Πρώτο
ΣΕ. 4
Αντιρατσιστική εκδήλωση
mv Κυριακή στην Κότσα
Μετά τα πρόσφατα τραγικά γεγο
νότα συν Κονιτσα. dnou κουκουΠανεπιστημιου Ιωαννινων, Προλωση στην Κοντο. tnv Κυριακή
31 Μαρτιου 2019 και ώρα 11:00
ΣΕΛ. 8
Διαχείριση Απορριμμάτων:
για το Δήμο Ζίτσας
Μια σειρά από προβληματισμούς για
mv enquen μερα συ διαχειριση
Ιωαννινων, eupas
που αφορά mv
ΣΕΛ. 7
ναι για το δε0epo μεΥαλύτερο Δημο
Ο Δήμος βράβευσε
Ψηφιο Δήμαρχο Βασίλη Γαρδικο
αλλά exon.. εφαρμογη στο σονολο
ΣΕΛ. 9
ομάδα Zephyrus ll
Τους pdanteg και τους κα8nynteg tng
quadas Zephyrus 11, n onola ελαΒι
δήγματα
Παρουσίαση υιοψηφων
του διαγων ap00 διαστημικής και
mv Ελλάδα στον
Europe nou Seopyavüênke ano nov
χωρις να εχω axpdn ακονα για τη
αεσινοβραδινη συγκέντρωση για
την παρουσίαση
Eupand'κό Οργανισμό Διαστήματος
λιο ΙωαννΟ Δημος Ιωανντων άλλωστε ηταν
αν unounφιων
Σε κυνονική λειτουργία η Μονάδα
Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ηπείρου
από τους φορεις Που σταηκαν
επισημάνω Nan0ες διαφορες nou
Βλεπω, ενουει των εκλογών του φετιvo0 Mdou σε σχεση με naadetpg
εκλογικές αναμετρησεις, σας oolg
μετείχε ο Αλέκος Kaxp avng. 2
«Zephyrus 11, στην nopela trg μιχρι
Greece, κι ano εκει στη διεΑνη τους