Πρωτοσέλιδο Χρονικά της Δράμας:Recognized text:
ΤΕΤΑΡΤΗ

27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Αρ. Φύλλου 5675
Τιμή φύλλου 0.60 €

ΧΡΟΝΙΚΑ
ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣ
ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

Β. ΜΠΑΝΤΗ, Π. ΖΗΣΗ
ΚΑΙ Γ. ΚΟΣΚΕΡΙΔΟΥ

Κλήσεις τριών αθλητριών
Σημαντικές διακρίσεις
στην Εθνική ομάδα
για τους αθλητές του ΚΟΔ
για τη Δόξα 2016 σελ.: 12

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΣΕΛ. 17

ΣΕΛΙΔΕΣ

ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΒΑΘΡΟ Η ΚΟΡΥΦΑΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ

Ασημένιο μετάλλιο
στο Ευρωπαϊκό για την
Άννα Κορακάκη
σελ.: 12

ΣΗΚΩΝΟΥΝ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΟΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΕΣ
ΠΕΡΙΠΟΥ 500 ∆ΡΑΜΙΝΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
Ο∆ΗΓΟΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΜΟΝΗ

www.xronikadramas.gr
Να εφαρμοστεί
η ΚΥΑ για ελέγχους
στο γάλα και εκτός από
πρόστιμα να χάνουν την
άδεια όσοι παρανομούν,
ζητούν οι κτηνοτρόφοι

σελ.: 13

24

ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟ ΠΑΛΙ
ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Χ

ειρόφρενο και πάλι
στις εξετάσεις των
υποψηφίων οδηγών στη
Δράμα καθώς προκύπτει
πρόβλημα στην διεξαγωγή τους αφού με το νέο
Νομοσχέδιο οι υποψήφιοι
οδηγοί είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν ειδικό
μηνιαίο
ασφαλιστικό
συμβόλαιο με το οποίο θα
καλύπτονται οι ζημίες που
ενδεχομένως μπορεί να
προκύψουν κατά την δι-

Κατεβάστε την εφαρμογή
Taxaki ΔΩΡΕΑΝ

tαxαki
Καλέστε με αστική χρέωση στο

2521 200 200

η νέα εμπειρία στην μετακίνηση

εί τ ε !
εργα λ ει ο θ

άρκεια της εξέτασής τους.
Με δεδομένο όμως ότι ο
εκπαιδευτής της σχολής
οδηγών απαγορεύεται να
βρίσκεται εντός του οχή-

ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ
ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ

Έξυπνη συσκευή
ανακύκλωσης
και σίτισης
αδέσποτων ζώων

u
ΧΙΛΙΩΤΗΣ

4ο χλμ ∆ράμας-Νευροκοπίου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
l

ματος κατά τις πρακτικές
εξετάσεις,
δεν υπάρχει
ασφαλιστικό πακέτο το
οποίο να ασφαλίζει τον
υποψήφιο.
σελ.: 9

σελ.: 8

Λύση για
κάθε σας ανάγκη

Τηλ.: 25210 81083, Fax: 25210 81078, e-mail: [email protected]