Πρωτοσέλιδο Πρωινός Μοριάς:Recognized text:
Έτος ιδρύσεως

1989

(Μηνιαία έκδοση)
2007 - 2017
(Εβδομαδιαία έκδοση)
2017 (Ημερήσια έκδοση)
Έδρα - Γραφεία:
ΒΙ.ΠΕ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ, 5Β
Τ.Κ. 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ
Τηλ.: 2710 23 51 80
Fax: 2710 23 51 80

Ημερήσια Εφημερίδα της Αρκαδίας

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 Μαρτίου 2019 | Αρ. φύλλου 361 | 1 €

e-mail:
[email protected]
www.proinosmorias.gr

Η κλειστή εταιρεία HelioSphera στη ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης φέρεται να
εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής
• Ο δήμαρχος της πόλης (πρωτίστως), αλλά και ο περιφερειάρχης,
οφείλουν να λάβουν άμεσα μέτρα και να προστατεύσουν τους πολίτες

Κανείς πλέον δεν μπορεί να διαβεβαιώσει για το καθεστώς
ασφάλειας στο οποίο τελεί η κλειστή εταιρεία παραγωγής φωτοβολταϊκών πάνελ «Ηλιόσφαιρα» στη ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης, μετά και
την από 18/3/2019 απάντηση του Επικεφαλής Συντονισμού Λειτουργίας & Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.
Α.Ε., Μάνου Τσουρδαλάκη, στην από 27/02/2019 σχετική επιστολή του ΣΕΒΙΠΕΤ (Συνδέσμου Εγκατεστημένων Βιομηχανικής Περιοχής Τρίπολης).
Η ΕΤΒΑ, αν και υποστηρίζει πως «είναι αρμόδια για την εύρυθμη λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση των κοινόχρηστων εγκαταστάσεων και υποδομών της ΒΙ.ΠΕ., ενώ η κάθε
επιχείρηση είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία των εγκαταστά-

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΒΙΟΧΑΛΚΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
«Η καθημερινή ζωή στην πρωτοβυζαντινή
Αρκαδία βάσει αρχαιολογικών ευρημάτων»
Η πρωτοβυζαντινή εποχή (4ος-7ος αιώνας) της Αρκαδίας, γνωστή και ως Ύστερη Αρχαιότητα ή ως παλαιοχριστιανική εποχή καθώς και τα αρχαιολογικά
ευρήματα αυτής είναι ως επί το πλείστον άγνωστα στο
ευρύ κοινό.
Οι διάφορες όψεις της καθημερινής ζωής των κατοίκων της πρωτοβυζαντινής Αρκαδίας και η μετάβαση
από την αρχαία στη νέα θρησκεία, τον χριστιανισμό,
κύριο χαρακτηριστικό της, θα σκιαγραφηθούν μέσω της
παρουσίασης των διαφόρων ευρημάτων (βασιλικές, γλυπτά, ψηφιδωτά, επιγραφές, κεραμική, λυχνάρια, κοσμήματα, νομίσματα κλπ).
Στόχος της ομιλίας είναι η γνωριμία του κοινού με
την εποχή αυτή στην Αρκαδία.
Για το ενδιαφέρον αυτό θέμα θα μας μιλήσει:

η Δρ. Σουζάννε Μεταξά

Αρχαιολόγος στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας
την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 και ώρα 7.00 μ.μ.

στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ιδρύματος στο Στάδιο Τεγέας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

σεών της», φέρεται να παρακολουθεί επισταμένως το θέμα της
«Ηλιόσφαιρας», ιδιαιτέρως δε, μετά την πρόσφατη ενημέρωση
του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης, από τον σύνδικο πτωχεύσεως της εταιρείας, «για άμεσο κίνδυνο διαρροής εξαιρετικά
επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία, εύφλεκτων και δυνάμενων
να προκαλέσουν έκρηξη, αερίων, συνεπεία της μη λειτουργίας
της!».
Η ΕΤΒΑ δηλώνει περαιτέρω πως δεν «έχει ούτε την αρμοδιότητα, ούτε την τεχνογνωσία, ούτε την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή για τη διαχείριση αντίστοιχων θεμάτων, ούτε
και μπορεί να παρέμβει αυτοβούλως, επιβαρύνοντας τις υπόλοιπες εγκατεστημένες επιχειρήσεις με τη σχετική δαπάνη».
Επισημαίνει, τέλος, πως «αρμόδιος φορέας για τη λήψη των
απαραίτητων μέτρων σε ανάλογες περιπτώσεις, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, είναι ο φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης δια των εκάστοτε νόμιμων εκπροσώπων του, με την
εποπτεία και συνδρομή των αρμόδιων αρχών».
Χωρίς, λοπόν, να χρονοτριβούν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου πρέπει να διαβεβαιώσουν τους εγκατεστημένους στη ΒΙ.ΠΕ., αλλά και τους λοιπούς πολίτες της
Τρίπολης, για το μέγεθος του κινδύνου που υφίστανται από το
ενδεχόμενο έκλυσης τέτοιων αερίων και την απάντηση αυτή θα
πρέπει να την απαιτήσει άμεσα η δημοτική Αρχή Τρίπολης.
Τέλος, ο ευαίσθητος για θέματα υγείας περιφερειάρχης, ας
αναλάβει το ζήτημα προσωπικά, γιατί μάλλον δεν επιτρέπει εφησυχασμό η, σχετική για την κατάσταση, απάντηση της ΕΤΒΑ
στον ΣΕΒΙΠΕΤ.
[ΣΕΛΙΔΕΣ 6 - 7]

Δωρεάν WF internet σε όσους ταξιδεύουν
με τα λεοφωρεία του ΚΤΕΛ Αρκαδίας

H ΚΤΕΛ Νομού Αρκαδίας Α.Ε με χαρά ανακοινώνει στο επιβατικό της κοινό ότι στην κατεύθυνση καλύτερης εξυπηρέτησης των επιβατών της, έχει ξεκινήσει με την δωρεάν χρήση
WiFi internet σε όλα τα λεωφορεία της με δυνατότητες χρήσης,
μέσω υψηλών ταχυτήτων.