Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη Άποψη:Recognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΨΗ
Διεύθυνση: ίνοφώνος 23-69300 ΣΑΠΕΣ
Τηλ. και fax: 25320 22242
AP. YAAOY 1442
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.olapopal.gr
ΒΔΟΜΑΔΙΑΤΙΚΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
Γνώση και προγραμματισμός στο
χρειάζεται επανεκκί.
δήμο Μαρωνείας-Σαπών
νηση στο δήμο
Μαρωνείας Σαπών
Κυρίαρχο στοιχείο για να θουρηθε'
κάτυΑ5 (έναντι 11μέχρ. σήμερα)Οματικά ποδο:
Ο δήμος Mapuweicx; Σαηών προ6υψε από
τηνα αγκαστική συνένωση 2 πρώην δήμων, του
προγραμματισμός. Να γνωρζει σε βάθος τα
δρώμενα και να οχοδιάξει την a4onod ση των exnounés διοξειδίου του άαρακα.
ευκαιριών.
2. Ma nio "npoowm" Eupum. με Χαυηλές
3. Ma no συνδεδεμένη Eupurn Kon τικά τητα και
Ευρώημλοοηση του
δήμου Μαρωνείας και του δήμου Σαπών.
Οι δήμοι αυτοί κατά το παρελθόν είχαν οη.
μειώσε, σημαντικά βήματα προόδου και ανά.
mτυξης, είχαν δημιουργήσε un°δομός, έργο,
δράσεις και Υενικά θεωρούνταν από τους καλύδιοίηση του Δήμου ΜαρωνείαςΣαηών; Δαθέτει
4. Μια πιο κονωνική
τερους δήμους της repupepcoS ΑΜΘ.
απέναντι στις σίγχρονες προκλήσεις
ενεργοποίησης στις προκλήσεις του μέλλοντος;
5, Mta Eupumrno κοντά στους ηολίτες της
Δυστυχώς εδώ και αρκετά χρόνια λόγω της
βοομη και ολοκληρωμένη avimu η τον αστικών,
Έχουμε την αίσθηση ότ. η στάση της cival τυχαία
αγροτιοών
Παράκτιων
περιοχών.
λόγω της αλευης ολοκληρωμένου αχεδια.
εραστεχνή Αντιδρά αργά και καθυστερημένα
τοπικές πρωτοβουλί
σμού, λόγω της
μόνο δε σημείο°αν βήματα προόδου α
αφού εμφαν οθούν τα προβλήματα και ot Παρατηρούμε ότι σε όλους τους νέους
θεματικούς στόχους υπάρχει ενδιαφερον για
ιστα-όοοέχα
είχαν υποστεί μια πρωτοφανή στασιμότητα
lamz°ντας πολλές φορές και τα όρια της om
Αναρωτιουαστε π.Χ αν η δούηση του Δήμου την ΤΑ. Η eteoreU0η τους μάλ
περίοδο 2021-2027 μόσα από την onoia θα τους δήμους.
πουτάκολα για Ζους ΟΤΑ
Μαρωνείας-Σαπών Yupi a noo tival α προχωρήσε, αυτή την enoxn δημουργεί ri
στρατηγικοίστόχο.της ΕΕ γιατην ηρογρα ματική αναμένεται να οημουργήσα μεγαλες ευκαιρίες για
Μαΐου θα πρέπει να δώσουν στο δήμο Μαρυ|veios Zorw m δυνατότητα για enavextrion,
Συνέχοα στην Βη σελίδα
rwopia δηλαδή όα ο, στόχοι της ΕυρωΤαΐής
η επέτειος της 25ης Μαρτίου
Έανεκκίηση omvnpo ndoa
στον δήμο Μαρωνείας-Σαπών!
En von mm στο tpya
-Enavexxmm cry ogonoron Tou omam.
Με λαμπρότητα και με σύμμαχο τον καλο κ p
επέτειος της 25η Μαρτίου.
Παραδοσιακός χαλβάς
ΖΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗ
Σε γεύσεις σοκολάτας
|πείρα σχενησηυ αι οοοο δοητκότητα και
Αυτά θαει ο δήμος Μαρωνείας Σαπών για την
ΓΙ'Α(1) ΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
βανίλιας, ο
Αυτά χρειά εται για να ξεκινήσει και rdu η
nopea προς την πρόοδο και την ανάητυξη
26511
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούμε στην Παρουσίαση τον αρ.
χών και των eboeuv του συνδυασμού μας που
2019 και ώρα 7:30 μμ στο Συνεδριακό Κέντρο.
miow από το δημαρχείο) στος Σάπες.
Διανυκτερεύει
Το Σάββατο 30 Μαρτίου
ΝΊΧολύου Zunan 20
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Yn0φήφος Δήμαρχος
Μαρωνείας
ΤΑΧΙΝΙ , ΚΑΦΕΣ
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
Πωλείται κοπριά
ΜΟΝΑΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ IL
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Α.Π.Θ
Τριορισμενη
BcAr3ωμένη κατά πα
με περλίτη και ζεόλιθο
Παντα-κοντα1 ΕΥΡΩ Ο ΣΑΚΟΣ 25 ΛΙΤΡΩΝ
στον αγροτη
A. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 19-69300 ΣΑΠΕΣ
ΕΝΑΝΤΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
Τηλ: 2532 1 10063 κιν. 6977978739
e-mail:[email protected]
ΤΗΝ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΙΠΕΙ
ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑ ΣΠΙΤΙ
Παπαδήμα 34-τηλ.2532022398
Σάπες
ΕΝΑΝΤΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ
ΣΑΠΩΝ
Τηλέφωνο και φαξι 2532021200
Krνητό: 6977844202