Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
| |μέχρι θανάτου
1 εταοτη
Μαοτίου
Αριθ. Φύλλου 5738
Τιμήφύλ: 0.50€
ελεύθερο
Καθημερινή ΕΡημερίδα Kozavnc
-ΒΟΛΤΑΙΡΟΣ
Νέοι 17-23 ετών στα έδρανα
του Δημοτικού
Συμβουλίου Κοζάνης
Ξεκίνησε η διαδικασία προσομοίωσης
Σελίδα
Μήνυμα νίκης εξέπεμψε
η Καστοριά κατά την εκδήλωση
παρουσιασης των υποψημιου!
Εορτασμός της 198ης
Εθνικής Επετείου
του συνδυασμού
«αλλάζουμε πορεία»
Σελίδα 14
της 25ης Μαρτίου 1821
Με ενθουσιασμό, τραγούδι
και θερμα χειροκροηματα
un°δέχθηκε ο κόσμοs τη
μπάντα tns 9ns Tagapxias
όταν «μπήκε>>
με το Μακεδονία ακουστή»
Πλουσιο φωτορεπορτάζ
Επιμελητήριο Κοζάνης
Με επιτυχία οι εργασίες
του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου
για την ενεργεια
Σελίδα 12
Σελίδα 151 ΕΠΣ Κοζάνης
Διεθνής
Τα αποτελέσματα
του Σαββατοκύριακου
23-24/3/2019
συνάντηση στην
Κοζάνη,
για τη Δίκαιη
ενεργειακη
μετάβαση με
τη συμμετοχή
εκπροσώπων από
6 χώρες και
την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
τηλεθερμάνσεις
και Ευρωπαϊκά δίκτυα
περιοχών που αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις
στο επικεντρο
Τετάρτη 27 Μαρτίου
Σελίδα 24
Πρωταγωνιστές μιας
παρά τρίχα τραγωδίας
Οσο μαθαίνουμε για τις mo δύσκολες ημέρες της
ελληνικής κρίσης, όσο γνωρίζουμε καλύτερα τον
ρόλο κάποιων πρωταγωνιστών, τόσο πιο απίστευτο
Φαίνεται ότι η Ελλάδα έμεινε όρθια. Ενώ, όμως
αποφύγαμε το χειρότερο-την έξοδο από την Ευ
ρωζώνη-, οι διαφορετικές δυναμικές που αναπτύχ
θηκαν, τα αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα και
οι ιδεοληψίες Τρωταγωνοτών είχαν ως αποτέλε
σμα την κακή διαχείριση της κρίσης από τους Ευ.
ρωπαίους. Τους Ελληνες και το ΔΝΤ. Ετσι, ο
ελληνικός λαός επαμίστηκε μεγαλύτερο βάρος απ
ό,τι του αναλογούσε.
συνέχεια στη σελίδα
Σελίδα 7