Πρωτοσέλιδο Θρακική Αγορά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
OPAKIKH
Με συμμάχους Τους "
ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ
nAPATEI H
ΧΟΡΑ,
εκπαιδευτικούς
Στυλιανίδ για να
καταστεί ηΡοδότη
Διεθνές Εκπαιδευτικό
ΔΕΝ ΒΑ
ΠΕΜΠΤΗ 28 Mpciou 2019
ετος 250
.Ap. Φύλλου 1228 . Ευρώ 0,50
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
rpope1α r. NKoldou 3, 69100 Koorit Τη και tax. : 25310-26500, ematintoothrakkiagorag, www.thrakikiagoragr
"Τμήμα της αρχαίας
Εγνατίας οδού, δι
ανατολικα Του ιασμου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πολιτική, ΣΕΛ 7
Τη δυσκολία να
uulogownsbond
ερχεται
μοντικότερο Αραχν.
woeopompene,a
τερο κίνδυνο την οκονομική ασφάλειά
τους στα Yrpartok.
σύμφωνα με έρευνα
του ΟΟΣΑ σε 21χώ.
ρεςμαη του για
Αποτελούν τα
Trp.ότα εντοπισμένα
οδοστρώματα τηs
Εγνατίας οδού μετά
την Καβάλα και
μέχρι την Μέστη.
Γεννηματά cnro την Αλεξανδρούπολη
"Το ΚΙΝ.ΑΑ είναι
ται or πολίτες τους,
εδώ κάθε μέρα
Η Ερευνα του
μικής Συνεργοσίας
το 2018 σε Scima
22.000 nourow
Asa : Χρύσα Καραδήμα
και πιο δυνατό
ορίστε εηπελοος ημερομηνία εκλογών"
κάλεσμα Φούφης rwrpoma για σήριξη
της έρευνας του ΟOTOV
Το 02,1% TowE.
Εκκρεμεί 4 χρόνια η
ΚΥΑ για νέες Αγορές
Βιοκαλλιεργητών
ναμιορούν να συμμετε.
χουν σης υπάρχουσες
Korvwvio. ΣΕΛ. 1 3
Οικονομία. ΣΕΛ 21
Απόστολο sfocivou,
υποψήφιος Δήμαρχος Σαπών :
Προχεοράμε σε μια γόνιμη σύγκρουση αλλα
Στην Κομοτηνή
Την Πέμπτη ο
Δημήτρης ΚουΤσούμπας
Η ΝΕΑ ΚΑΠ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΡΟΔΟΠΗ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ
ΟΡΕΙΝΕΣ & ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΙΕΩΡΠΑΣ ΣΕ ΦΤΩΧΕ
ατομικών φιλοδοξιών. ΓιαΤί για εμάς, ο δήμος
είναι πεδίο προσφοράς και ενδιαφέροντος
για την ατομική και συλλογική ευημερία
ΟΡΕΙΝΕΣ &ΜΕΙΟΝΕΤΚΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑηΟ ΤΗ ΝΕΑ ΚΑΠ
ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
Οικονομια, ΣΕΛ 20