Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
wP κωδικός: 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ιδιοκτη ης-Εκδοτης θ ης BAL ZE BA-E ος 450 . Αρ. Φύλλου 11442 T 0 60 up . Τετάρτη 27 Μαρ 2019
Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΕ ΤΟΥ 2012 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΤΡ. ΙΩΑΝΝΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΑΓΆΝΑΡΕΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΕΤΟΥΖ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΖ 2017-2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ουν ν α το κάστρο του Αpigepedpon n E.pt86. ρομό και nono aMa ptiaKrh Ενότητα Πρέβε
ζας Στράτου Ιωάννου, συνθέτουν τον 210nbo Zoc και όλοι ηεριμένουμε
nolundentn avd
καθαρισμ01.00poltoM oa σ' αυτές τις 21
αμπρότητα τίμησε η Πρέβεζα
την 25η Μαρτίου
ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΟ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΚΑΝΕΙΣ
ΠΟΤΕ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΕΕΙ ΨΕΜΑΤΑ.
ΑΠΛΑ, ΟΤΑΝ ΚΟΥΝΑΕΙ ΤΑ ΧΕΙΛΗ ΤΟΥ
Εναβ μαΠριντηνήττα
ΑΛαυτά τα αυτογκολ στην ΚυβέρνΤοιμετά tmv napairan mc M. Aoizou
αλλά και tic an0δοκιμασίες κατά κυβεΡ
ντάζομα,τα μηύα Μνημονίου 11ου υ. κάτι, αφού onosa.
το τρίμηνο Ιούνιο oynor την Xépa notri nponrouif.
pivna.ea anopaaf. δότηση ης Χώρα& Πάρχουν cosoprl no.
ζουμε Πλέον μόνοι Μήνες τώρα ακούμε λίες nou morouv
νητικών στελΕΧών για συμφωνία των
neonav. εντός και κτός συνόρων.
κρύπτοντας ις υ. κόκκινων δανείων, συριξαίκη nogen;
Γραφει ο Mlxar