Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
puris-Nuciang Kapadivog 1951-1974 Ιδιοκτήμα-Ex6ότ ια Σταυρίδου Ι. Σηλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
Παρίοδος 7(1974).
Ap.91aou 6880-11.840 0,50 E
ki0e Τμήκαλαμπρότη ..e old d
H-nep Ptpo
vecoro η Δράμα
Το Εθνικό Θέατρο
εκπέμπει απευθείας
! |Η Δράμαγιόρτασε! ΙστηΔράμαο
Ο Πανδραμαϊκός
κυπελλούχος
2018-2019
την εθνική επέτειο
της 25ης Μαρτίου
στη Δράμα ανακοίνωσε
ΑΜΘ Χρ. Τοψίδης
Το Σάββατο η παράσταση
«Ο Μισάνθρωπος
Πανδραμαϊκός
Γενική Συνέλευση της ΕΑΟ-ΕΣΕΑ
Κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας
| Συμβούλιο οι ισολογισμοί της ΔΕΚΠΟΤΑ
Διαφωνίες από την αντιπολίτευση
Προτομή του Αντών Τσαούς στην Ι Γ. Ψαρράς: «Τον Απρίλιο στο ΔημΟΤΙΚΟ
Δραμα ετοιμάζει η ΕΑΟ-ΕΣΕΑ
Μέλη της ΕΑ-ΕΣΕΑ θα μπορούν να νοσηλεύονται
στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη
ραβεύσεις μελών γεννημένων 1927-1936
ΤΑ πλειοφηφία Περασε η έγκριση απόφασης του Δι
οκητκού Συβουλίου της ΔΕΚΛΟΤΑ για τον
ένου να
κλείσουν τους
ολογισμούςτονετών 2017 και 2018.
Αναλυτικότepa, οε συνεδρίαση του Δ.Σ της ΔΕΚΠΟΤΑ
στα σχετικά πρατκά (anouoOE ο δημοτικός Ομέαλος
στών Που θα αναλάβουν να φέρουν ας πέρας τς Παραπάνο
αγγ4a Τις 24.800
του Δημοτικού ZudouMou στις 20 Mpriou, άου μετά από
Onos e mE 0E & λωση του στον «NT>οπρόεδρος της
ΔΕΚΛΟΤΑκ. Ψαρράς«nopaciomycgvaeygavoue Την Ο dpued ο πρόεδρος κ Ψαρράς τα 80 ρώ το μήνα και αν
δρακά για όλο το 2017 και το 2018, δύο μήνες πριν ης
1ή amoZn μήωσης
opUTwa οκον μ κές χρήσεις 2017 και 2018 uneve-ΚονταςόπΤο 2017 napei a άλογη πόφαση ώστε να ελε X
Βούν και να κλείσουν α οσολογομοί των ετών από το 2011
Erirg,
ατά την Ιδια συνεδρίαση του Δημοτικού Συ
ουNou, mplorpe κατά mao nga nkarapon an nikos
μέχρι! το 2016.
7,18 ευρώ
άσυοδραση για ταμέλη του ΔοοΤτικού Σ
πολίτευσης KL Μλεκάνης και Καλατσίδης ψηφ οντας
"leuno.
πρόκεται για μια απόφαση της ΕΑΟ- onou μάλιστα έγιναν και Αραβεύσεις
ΕΣΕΑ Δράμας, ανάμεσα σε άλλες.
σ ολη δουλαά nou eela Xpoo. Είναι 6ισολογοημο. Ουσολογισμοί του 2011 και Του 2012 υηάρχουν, απλά αναμένουμε τα
nodopara. Από το 2013 μ0ga το 2016, πρεπει να γουν και
αολογο
Επίσης, ιατά rasomparépaoe με άλλο θέμα, η πρόταση
τηςΔΕΚΛΟΤΑκυρά.Ε δεδομελών της οργάνωσης που Yen
ατό το 1927 ως και το 1906.
υηφιο moi on αρχείου
ίκα τα n piquara. Eor pour κάδεσμα THa,
οπμισθοςτου rpoép
Bri0ης τα μέλη της ΕΑΟΕΣΕΑ Δράμας, θα μπορούν ούταμα να νοσηλεύοντα στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο
Geooloni ης, με τα rpowaua nou
Βούλο του Απριλίου, θα 6p60υν όλα. από το 2011 μέχρικα το
στη λετουργία της επΟΕρησης κιθώς και Την σχετικά καλή
Μιλώντας στον.ΠΤ.» για τις δρα
Ρότητες της οργάνωσης, ο κ. Νκος Γοωργιάδης, σημείωσε ότι από τις
σημαντικότερες δραστηριότητες του
18, ήταν η ψηφιοποίηση του 001
ακο υλικού από την Υπηρεσία των reνικών Αρχείων του Κράτους Νομού
lpduoC 'Et01, το ιστορκό της ΕΑΟΕΕ
enal προσβάσιμο στους epeu ητες κα
στο κοινό σε όλη την Ελλάδα, ενώ ημιουργήθηκε ιστοσελίδα με το όνομα
έχουν και οι σ panitiOL Αυτές
Δημοτικό Συμβούλιο, εγώ θα αναλάθω Την ΠΟΑτικη ευθύη
800 arto ηςστουδοότερες δράσεις που
υλοποιεί το ΔΣ της Ενωσης της Δρ μας. κα ανακοίνωσε ο πρόεδρός της κ.
eerwa 4ητοσε ο επΚΕΡαλής της Παράταξης .Project Δράμα
2020 , e 10ημαοντας ότι θεωρεί υηλή Την αρΟ
Αναλυτικότερα, το πρωί της Tepaquéνης Κυριακής 24 Μαρίου, πραγμα onoeθηκε η Γενική Συναλευση και ο amoλογισμός για το 2018 σ ηναϊου0amhλαπλών χρήσεων του Δήμου Δράμας,
εα η υμε nei ΤΚ ήτημα ΜΑ
ΣΟΦΙΑΔΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
www.eaoesea.eu.
ΠΟΤΑ δεν θα onge,
ζουμε, εΠειδή δεν avrnophETankw στο ρόλο και τις unoΚΡΑΣΟ ΠΟΥΛΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΞΥΤΟΝΟ . ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
τον Πρόεδρο και να τον
Σε δηλωσή του στον
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ
Πάτκας-Μοσμανίδης
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 551226977 472890
για να ψηφ
τους ισολογισμούς ||
ΝΕΟΣ ΑΞΟ ΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
>ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ASIMAKIS
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
καθημερνά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
εμπορίας ειδών κομμωτικής
A0nA ΤΜΗΜΑΤΑ:
2 καταστήματα στη Δράμα
Ειδικός Ορθοδοντι
Ο Πτολεμαίων 10, Δραμα
Τηλ. 2521022203, Κιν. 6975773325
atmco
Τηλ: 25210 38926 & 25210 22104
Τηλ: 25210 22425, Farc 252 10 224 15

Τελευταία νέα από την εφημερίδα