Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website Website







Recognized text:
ΤΕΤΑΡΤΗ

27

ΜΑΡΤΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5097

ΚΑΗΚΑΝ ∆ΥΟ Ι.Χ.
ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ

ΣΤΟΥΣ «10» ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΣΤΟΧΟ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ
ΣΕ ΑΧΑΪΑ, ΖΑΚΥΝΘΟ ΚΑΙ ΑΤΤΙΚΗ

«Καµπάνες» 176 χρόνων
για τις ληστείες!
ΠΕΝΤΕ ΑΘΩΩΘΗΚΑΝ, ΑΝΑΜΕΣΑ
ΤΟΥΣ Η ΜΗΤΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΗΛΙΚΟ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

Πυρκαγιάµυστήριο
στο Βελβίτσι
ΣΕΛ. 2

ΣΕΛ. 4

ΜΕΤΑ ΤΗΝ «ΟΜΗΡΙΑ» ΤΗΣ ΑΠΟΧΗΣ, ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΝ ΞΑΝΑ ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Φρενάρουν πάλι
τους νέους οδηγούς

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ
ΧΘΕΣ ΑΠΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

«Άρωµα» Αχαΐας
στο πρόγραµµα
υποδοµών
ΣΕΛ. 39

ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ ΟΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΕΣ
ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΝ
ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΙΑ∆ΗΜΑΣ:
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΜΕ ΤΟΝ
ΝΙΚΟ ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟ

ΣΕΛ. 5

ΠΑΛΑΙΟ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΤΗ ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ

«Η φωνή των νέων
στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο»
ΣΕΛ. 9
ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ Ο

Ν Ε Ο T O Y O T A R AV 4

∆εν επέτρεψε
σε εκπρόσωπο της Ν.∆.
να καταθέσει στεφάνι!

Τα εµβληµατικά κτίρια
αποκτούν… ζωή!
ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 7

ΕΤΗ

ΕΝΘ
ΣΗ
ΕΚ∆Ο

Ο πρωτοπόρος
ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗ «Γ»
ΣΕΛ. 22-24

Η ΝΟ∆Ε ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΟΝ ∆ΗΜΑΡΧΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Η ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (3 µ.µ.)
ΣΤΗΝ ΑΓΥΙΑ ΜΕ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟ

Ξεκίνηµα
για το σερί
Β’ ΕΠΣΑ:

Aναµετρήσεις
-«φωτιά»
ΣΕΛ. 15-21