Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

13oC, 12:00

17oC, 20:00

13oC - Υγρασία 65%-90% - Άνεμοι: Ν-ΝΑ 4-3 μπ. Ανατολή ηλίου: 06:33 - Δύση ηλίου: 18:58

€0.80

Ôá íéÜôá ìïõ Ýöáãå ï ÓôñáôÞò!

Οι σχέσεις της μνημειακής Κέρκυρας με το υπουργείο Πολιτισμού είναι
μνημειώδεις. Τα διαχρονικά παράπονα συνοψίζονται στο διαχρονικά
ελλειπτικό ενδιαφέρον της γενικής κυβέρνησης, που όταν εν πάση περιπτώσει εκδηλώνεται, συνοδεύεται από τέτοια και τόση γραφειοκρατία, που εντέλει αναιρείται. Δεν είναι λίγοι όμως κι εκείνοι που πιστεύουν ότι οι ντόπιοι συχνά δεν δείχνουν να έχουν συνειδητοποιήσει ότι ζουν σ’ ένα μνημείο μέσα, κι έτσι αντιδρούν στη φασαρία που ελκύει υποχρεωτικά η φροντίδα του και στις απαγορεύσεις που σχετίζονται μ’ αυτήν. Ύστερα είναι και η Αυτοδιοίκηση, που επικαλείται συχνά την δύσκολη σχέση της με τις Υπηρεσίες της γενικής κυβέρνησης, προκειμένου να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από τις δικές της αστοχίες ή παραλείψεις. 3>>

Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4852

ΞΕΝΟΔΟΧΟΙ & ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΑΝ ΜΕ ΤΗ ΧΘΕΣΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ

"Åßìáóôå ìÝñïò ôçò ëýóçò!"
Οι μεγάλοι παραγωγοί
ψάχνουν τρόπους ν'
αυξήσουν τα ποσοστά
της ανακύκλωσης
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Αν αφήνει κάτι η παρατεταμένη κρίση των σκουπιδιών,
εκτός του προφανούς άγχους για τις
επιπτώσεις, είναι η εγρήγορση τινών εκ των κοινωνικών φορέων. Οι
τουριστικοί επιχειρηματίες εκτός
της υγειονομικής εκδοχής του προβλήματος αντικρύζουν κατά πρόσωπο και την οικονομική, πρώτοι,
πριν αυτή διαχυθεί στην υπόλοιπη
οικονομία, ιδιωτική και δημόσια,
τοπική. Έτσι ξενοδόχοι και ιδιοκτήτες καταλυμάτων, αφού διερεύνησαν και συνεχίζουν να το κάνουν,
τους τρόπους αναστροφής του δυσφημιστικού κλίματος, περνούν και
στην ίδια την ουσία του θέματος. Ο
Χ. Βούλγαρης (Ένωση Ξενοδοχείων) και ο Π. Κατσαρός (Ομοσπονδία καταλυμάτων) υπογράμμισαν όσο πιο εμφατικά μπορούσαν ότι
"δεν είμαστε μέρος του προβλήματος αλλά της λύσης του"! Στην αίθουσα κεντρικού ξενοδοχείου, οργάνωσαν από κοινού ημερίδα για τη
διαχείριση των απορριμμάτων, αναλαμβάνοντας το μερίδιο της ευθύνης, που αντικειμενικά τους βαρύνει
ως κλάδο "μεγάλων παραγωγών".

Ìïõóåßï,
Åðßóêåøç ÌçôóïôÜêç, Ïé 20 ðñþôïé
ôï "ôñßôï çìß÷ñïíï" 6-7>> ôçò Åêêßíçóçò 5>> officially! 8>>

Σελίδα 4>>

ÍÝåò óõëëÞøåéò
ãéá íáñêùôéêÜ

3>>

Ôï êåñêõñáúêü cheerleading êáôÝêôçóå ôá Ôñßêáëá 16>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα