Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
Αιτήσεις
Για τις
Εκλογές του
Σιατίστης
κατασκηνώσεις
ΧΡΟΝΙΚΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
anemi ovv 22. rpeded
Τηλ. 2462087 772. Fax 2462 087773 Iemail:[email protected]
ΕΛΛΗΝΕΣ
Απάνω άπο τον ΠαλιόπιΟγο βλέπω ένα μπαϊράκι μικρά.
Ητον ό Εύαγγέλης Κουμανιώτης με 15 καί έκάθοντο καί
έ κανε σετυ, τους όμίλησα και τους είπα: «Τί άνθρωποι είσασθε
έσε1s» και μου άποκί θηκαν:-«Ελληνες». Εγι, τους επα:-«Μέ
γνωρίζετε; Είμαι ό Κολοκοτρώνης έλατε έδώ».-και τότενες
έφορούσα φορέματα κόκκινα καί φουστανέλα κόκκινη καί
έ κατέβηκαν και τους αλα ομπροστά, και έπηγανα Ισα είς
τό κέντρο τών Τουρκών, καί ξετρουπανοντας Έλληνας, πού μέ
άκουαν που έπήγα να, καί τους έκαμα καμμιά πενηνταριά, και
τους έβαλα εις ένα πόστο εις το κέντρο των TougKaw έμπρός.
ΑΦΗΓΗΣΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩ ΝΗ
Σελ. 17
-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
50 ΧΛΜ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΜΥΡΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ. 2462029200
Τα ΧΡΟΝΙΚΑ στον un°λογιστή σας.
τον έν uno noo0κό
ονο στα email avannuotav μας.
Etaupos Xp. Kopaysoúvns M.D.
Μαιευτήρα$ . Χορουργ0s Γυναικολόγο s
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΗΛΙΑΣ
ΣΤΟΚΑΣ
ΣΧΟΛΗ
TK 51 100 Γρεβενά
Τηλ.: 24625 02144
En γοντα: 6944 286 795
MONTTIKAYNKA-EPTANEIA2062028964-26
20 23214
: 6977 019452-6932 235231
ThA. 2462080550