Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πρώτο στην κυκλοφορία, πρώτο στιςΕιδήσεις
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Που αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΣΑΜΟΣ»
Ιδρυτές . Διευθυντές: MDahA A. Δούκας (1916-193
αςΜ. Δούκας (
Ιδιοκτήτης. εκδότης: Δημήτρης Α. Κασμιρλής . Διευθυντής: Μάνος Κ. Στεφανάκης
Διακήρυξη αρχών για τον
συνδύασμό «η Σάμος αλλάΖΕΙ»
ΑΠΟκή σχολείων
Οι 6 οιοψήφιοι δήμαρχοι
Ανατολικής Σάμου απαντούν
ος δήμαρχος Ανατολικής Σάμου κ. Νίκος Ζάχαρης, Παρουσίασε ενώπιον εκηροων των Μ.Μ.Ε. του νησιού, την διακήρυξη αρχών του συνδυασμού nou φέρει
Η ηολυήμερη anoxi των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Βαθέος και η σχεδόν καθολική συμμετοχή των σχολείων α' βάθμιας και g βάθμιας εκπαίδευσης
λειψη ουσιαστικού διαλόγου και προσπάθειας εξεύρεσης
ύσεων.
από τα αρμόδια υουργεία Μεταναστευτικής Π0Rrc1κής και Παιδείας, οδηγεί σε επικίνδυνα αδιέξοδα.
ών-μαθητών από τα μαθήματά τους.
τονίζοντας ότι μκρές anna norpές
μειοψηφιες κάνουν ντόρο. Μετά την
κης κίνησης«n Σάμος αλλάΖΕΙ»,μπορεί
να έχουμε διαφορετικές no πικές
δρομές. anna μας ενώνει nnenoienon
αηάντησε σε ερωτήσεις για το μετανα.
λειτουργία, no!ότητα και αισθητική, να
Σαμιακόν Βήμα», Παρακολουθώντας τις εξελίξεις,
έθεσε ερώτημα στους 6 un°ψηφους δημάρχους Ανατολικής Σάμου ώστε να καταγραφούν οι απόψεις τους
ρωση. Χωρίς να επιδιωχτεί μια κοινή αηοδεκτή λύση
σε ότι αφορά τον χώρο λειτουργίας τους.
Είναι σαφές και δεν επιδέχεται καμία ηαρερμηνεία
npay,ατικά το επιδιώξουν και το θελησουν».
Κώστας TZixac-"Λαϊκή Συσπείρουση.
«ona τα ηαιδιά nou βρίσκονται στη χώρα μας, για
ono ovonn0τε όγο ανεξαρτήτου εθνικότητας. xpé.
ματος, epnσκείας, Προέλευσης. συνθηκών ζωής τους.
έχουν αναφαίρετο δικαίωμα στη δημόσια εκηαίδευση.
Αυτό δεν υηόκειται σε εγκρίσεις και αηορρίψειςαηό
κανέναν, ούτε είναι δυνατόν ο anOKhe|σμός τους να
an°τελεί διεκδίκηση του naikou κνήματος και μ Mr
στα του κινηματος των Σ
ριμμάτων αλλά και το Πυθαγόρειο nou
μηορεί και ηρέπει να ann ξει σελίδα.
ζάχαρης.
γεγονός ότι κανένας δεν στρέφεται κατά του
συνέχεια στη σελ
ματα α λά και τι eanp Εουν στο μέλλον έχοντας στα
δικαιώματος των ηαιδιών να λάβουν το αγαθό της
ηαιδείας. Το αντίθετο μ ηιστα. Ολες οιπόν οι αναφορές για ρατσισμό και ξενοφοβία είναι ψευδείς
και an°τελούν φτηνές δικαιολογίε
είναι
συνθήκες nou eetouv σε κ νδυνο τη ζωή tous
Και το όνομα αυτου
«Ανα.Σ.Α.»
| Το ερώτημαηδιακυβερνηση του
Kono και για τους 6 un°ψηφίους ετέθη το εξής
ερώτημα: enoc κρίνετε τον μέχρι σημερα ανώνα των
γονέων στο Δημ Σχολείο Βαθέος και τι npore νετε
ως unouripOC δήμαρχος για το θέμα nou exei ava
αλήθεια
Με μία Πρωτόγνωρη διαδικασία Υια τα σαμιακά δεδομένα δόθηκε το όνομα του
συνδυασμου, με επικεφαλη ς unour pio δημαρχο Ανατολκης Σάμου τον rapyo
Στάντζο, το βράδυ της Παρασκευης 15 Μαρτιου στο ξενοδοχείο "Σάμος», στην
κατάμεστη από κόσμο αίθουσα εκδη ώσεων
dvepconol αυτοί ζουν σε αΠαράδεκτες
ί κάηοιοι τους έχουν εγκλωβίσει εδώ. Και αυτοί Η άθ α κατάσταση nou επικρατεί στον αυτοσχέδιο
κάΠΟ 01 δεν είναι οι κάτοικοι του νησιού μας, καταυ σμό όηου η εγκληματική no τική της
«Από την Πρώτη στιγμή του μεταναστευτικού-Προσφυγικού Προβλήματος η διαχείριση του από μέρους
της κυβέρνησης και n nnun an0φάσεων είχε και
έχει ακριβώς την ίδια Πορεία: ΑΠΟφασίζουμε εν κρυπτώ και μονομερώς, συκοφαντούμε και αΠειλούμε
Μου ζητήθηκε να εγγυηθώ ουσιαστικά ότι δεν συντρέχει κανένας ηόγος ανησυχίας για τη δημόσια
Υγεία. Ma ηως είναι δυνατόν να κάνω κάτι τέτοιο,
όταν ενώ είμαι αυτός nou μετά από αιτιολογημένη
ειοίηση των αρμόδιων ελεγκτών, εισηγήθηκα το
Khe σιμο του ΚΥΤ ως μεσου κινδύνου για τη δημόσια
ponaikric Ένωσης και της κυβέρνησης unoxpeώνει
να ζουν οι Πρόσφυγες ηρέηει να είναι αιτία ακόμη
μεγαλύτερης αλληλεγγύης ειδικότερα για τα ηαιδι
και οα Πρόσχημα anoKhe!σμού τους αηό τα δημόσια
σχο εία. Είναι τουλάχστον οξύμωρο να διακηρύσσεις
ότι νοιάζεσαι για τα 1500 npooouyonouna του κατου
ηιβάλουμε τις an0φάσεις μας με την anelM xpnonc
των καταστα τικών κρατικών μηχανισμών, δικάζοντας
σμού και την ίδια στιγμή να αρνείσαι την δημόσια
εκιαίδευση σε 2 δεκάδες an. auτά, nou διηωοαν ότι
θέλουν να ηάνε σχολείο.Αηλώνουμε το χέρι σε όους
Zrtnσα με δημόσια έκκληση στους κυβερνώντες να
ηάβουν υπόψη τους την Πραγματικότητα ενός νησιού
anenn1σμένου από αυτά nou ζει, wa napouv υπόψ
τους σοβαρά την αγωνία των γονέων και των κατοίκων. Εητέλους να γίνει Πραγματική συζητηση μαζί
τους. Οι απειλές και τα Πρόστιμα δεν φέρνουν λύσεις,
Λύση μηορεί να δοθεί. και υηάρχουν λύσεις. όταν
την τοηικλ κοινωνία
έζησα και το Ζο καθημερνά και εγώ ηροσωΠικά
ακριβώς
βλήματα των σχοπείων τα onoia κάΠΟΟΙ ξαφνικά
θυμήθηκαν με αφορμή τα npoopuyonouna και τα
χρησιμοηοιούν ως Πρόσχημα για τον an0ΚΛεισμό τους
Η συνέχεια στη σε8.6
ετουργία τους χωρίς καμία ενημέ.
από τα σχ0heia.
Κίνδυνος να παραμείνει κλειστό
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Ανο.ΣΑ.. Ανανέωση- υηοψηφιου δημάρχου nou χειροκροΣυμμετοχή-Ανάπτυξη) δόθηκε με διαδικασία εη1Oync-ψηφοφορίας μεταξύ
ιάφορων τίτηων nou αναγράφονταν
σε χαρτί nou μοιράστηκε στους napeuρισκόμενους. Η πλειονότητα εηέ εξε
την Ανα Σ.Α nou χειροκροτήθηκε όταν
ανακονώθηκε από τον εκτελών χρέη
συντονιστή της εκδήηοσης-συγκέ.
τήθηκε εηανειλημμένα σε διαφορετικά
σημεία. Η ομιλία του, φτάνοντας στο
τέλος της, Περιείχε την ιστορική φράση
του Νίκου Καζαντζάκη «Το Πρώτο σου
χρέ0C, εκτελώντας τη θητεία σου στη
ράτσα, είναι να νούσεις μέσα σου ό ους
τους ηρογόνους. Το δεύτερο, να φωτί
σεις tnv ορμή τους και να συνεχίσεις
να σε ξεπεράσει», και έκλεισε καταχει.
ροκοοτούμενος με τα λόγια:«Σας καλώ
να ηροχωρήσουμε όλοι μαζί στη νέα
αυτή Πρόκληση»,
Ευπαλίνειο!
orld/
αγωνας
Στην κυβέρνηση δίνουν αγώνα για να αναστρέψουν
Σύμφωνα με πληροφορίες ένας από τους πλέον εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους του νησιού.
το Ευπαηνειο Ορυγμα, κινδυνεύει να napaus νει κλειστό και τον Arpio.
ενισχύεται από καθη
μερινά
τελευταίες δύο ημέρες η τραγική θέση
έναρξη της εκδήλωσης έγινε στις
20:10 με ηρόλογο του Γ. Κολλάρου
nou κά εσε τον Γιώργο Στάντζο να
Πάρει τη θέση του στο
συναισθηματική
ηόντιουμ. Με
αλλά και τα νέα για την οκονομία, έχουν ηροκαλέσει
Οχι στην άσκηση έφεσης
από το Δήμο Σάμου
Η τεχνητή όα ρήξη με τους δανειστές με τις «tZquna
μαγκιές» του
σχεδίου xpeoKoniac nou anεργάζονται οι εχθροί του
χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες και η γενικότερη
θετική εξέ En yia τους συμβασιούχους του Δήμου, μετά τη θετική απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου της 20ης Μαρτίου
στοιχε
νοικοκυριά με εισόδημα κάτω από 5.000 ευρώ.
Χάθηκαν δισεκατομμύρια και στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ)
είναι
δεν την αφήνει να σηκώσει κεφάλι. Οι πληροφορίες
τη διάρκεια της συνεδρίασης, τοηοθε
τήθηκαν, από Πλευράς Δήμου Σάμου
των εργαζομένων
ή επικοινωνιακή αντεΠίθεση όηου τα βασικά χαρακτηριστικά της
Από τις δικαστικές un°θέσεις nou είναι ανοικτές (έστω
στην ε
Κούλης. Η συζήτηση nou ακολούθησε
και ενόηιον των εργαζομένων nou
βρέθηκαν στην αίθουσα του Δημοτι
Να σημειωθεί ότι την ηερσνή ηερίοδο το Eunaniveo
Όρυγμα τον μήνα nou διανύουμε ήταν ανοιχτό και
επισκέψιμο. Οι ηροσληψεις ηροουηκού (Προβλέηο
θέσεις Προσωπικού 5μηνης σύμβασης), έχουν
εγκριθεί από το 2018 anna καμία κίνηση δεν έχει
ηρος την κατεύθυνση Πρόσληψης των αηαραίτητων
ατόμων ώστε να ειτουργήσει κανονικά και να μηορεί ο επισκέπτης τουρ τος να εησκεφθεί το θαύμα
αιώνα για το onoio δαnavrienKav εκατομμύρια ευρώ ώστε να δίνεται η δυ
νατότητα επίσκεψής του με απόλυτη ασφάλεια ar ό
οι ηρώτοι εΠισκέπτες. Ακόμη ένα ερώτημα nou ζητά
andv τηση ε ναι n ana a για τον Πύργο κάστρο του
Λυκούργου Λογοθέτη nou ηαραμένει κλεστό και μη
επισκέψιμο από το 2014) και σε αυτή την ηερίπτωση
ηόγω έλλειψης ηροουηκού Πρεπει να κινηθούμε
άμεσα Προς την κατεύθυνση αυτών των Προβλημά.
τών αφού nepav της σημασίας ανάδειξης της πλού.
ο ς ιστορίας του τό ο δι μέσω των μνημείων του,
το τουριστικό ρεύμα nou τόσο ανάγκη
μας, έλκεται από την unapen τους nou χρη ουν
τ τ En του α αρα τ του σω κού Ο
Προϊστάμενος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Σάμου-ka.
pac na avid mc xatensakne e tnoup on too
βουλε
εκη ο
στη ononeouv έντονα ηριν να είναι αργά.
Νέας Δημοκρατιας καθώς οι δημοσκοη σεις nouaKO.
no eo ν τις επόμενες ημέρες δει ουν nav n της
μεγάλης διαφοράς του ΣΥΡΙΖΑ από τη ΝΔ, ο Τσίπρας
θα τα naEelona για όλα ανεβάζοντας τους τόνους και
napannnna npo°φεροντας cyn και ύδωρ, στο κομματιθετική αντιμετώηση των εργαζομένων
αφού 21 σύμβουλοι ψήφισαν υηέρ της
ανάκλησης της έφεσης ενώ 6 σύμβουno ητησαν να un p ει αναβολή του
e4ατος για 15 ημέρες ώτε va Yivei
Περατέρω ενημέρωση από νομικούς
επ του θέματο. Αρακά ο Δημος ε ε
Ήταν ενα ano τα ακα ώδη τηματ
nou ήρθε Προς συζήτηση στη ouve.
δρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
την Τετάρτη 20 Μαρτίου όσφατη
ηρο αλέσει ε ναι μεγάλη
Πως θα μηορούσε η εικόνα της κυβέρνησης και του
της μηχανικης του 6ου n
άτησε και αυτός, on ς ano no ano αυτόν
ως την άΜη της σήραγγας των 1
νες τακτικ
συμβασιούχους του Δ ο Σάμου, Που
εργάζονται στον τομέα της καθαρό.
τητας, χαρακτ
τους ως αορίστου χρόνου, οδήγησε σε
τους τον Ιού ιο του 2017. Στη ouve μέτρων. Να σημΕωθε ότι οι ηρωτες ntnoeic toaptep
δρίαση anouoide ο δήμαρχος Σάμου | ηραγματοοούνται εντός του Arpinou. Στον αρχαι.
ολογικό χώρο του Ηρα ou nou un°στη εται a ό
μόνο έναν unannnno, έκαναν την εμφάνισή τους
ηράττω. Anna υπόσχομαι, άλλα επ1B0nnco. χαράσσω
nonr]
το ενω
Δημήτρη Σεβαστάκη αλλά και dMnov
ον φορεων του νησιού a pér ει να δρα
ο an τερα
uno o noi είναι μι
Μιχάλης Αγγελό ο ος και τον
αναπλήρωσε ο αντιδήμαρχος Σάμου κ.
αντιδραστικών, και τέλος, κινησεις napoxon0γίας ενό
θανή άσκηση έφεσης από ηλευράς

Τελευταία νέα από την εφημερίδα