Πρωτοσέλιδο Επτά:Recognized text:
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Κατερίνη. Έτος δεκατο τέταρτο, tcuxoc 718,
έρα 25 Maptiou 2019
Τιμη φύλλου 2