Πρωτοσέλιδο Η Επικαιρότητα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ της Κυριακής
ΕΚΔΟΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΜΑΣ . Γρα?eia. IleGt,pa 12, 43100 Kapoxaa
Τηλ.: 24410 40770 - Fax: 24410 76746 - E-mail: [email protected] otenet.gr
|| Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το 2018
ΥΠουργεια & τοικη
αυτοδιοίκηση «Πρωταθλητές»
pauwirgiapos
και σύμμαχος Των ΗΠΑ η Ελλάδα
DIA 24
"Οι εΒνκές
εκλογές
στην κακοδιαχείριση
TIVOV UgutaK
γίνουν 010 Τελος
Κατάθεση στεφάνωνγιαΤηνεθνική lluMaf ητικές κινητοποιήσεις στην
|| επέΤειο της Επανάστασης του 1821
κεντρική πλατεία της Καρδίτσας
Διακρίσεις του 1ου Γυμνασίου
Παλαμά στους Ανώνες Μόνου
του κολεγίου Ανατόλια
PEA 12
DEA 12
Φρέσκα Λαυράκια
Φρέσκες Τσιπούρες
200-300
EEA 11
"To ncipapo του Ερατοσθένημόνο
T. ΠετρόΠουλος: Anpiko 01 120
δόσεις και καταργηση ηλικιακού
ορίου στις ουντάξεις χηραος
Βασιαρδανη & Νικ. Πλαστηρα. ΚαρδΙΤσα . Τηλ. 2441028694
MODE ITALIANI
Βλαχάκ
TIMEEowY
AKAKIA
ΣΑΒΒΑΤΟ, ΚΥΡΙΑΚ Η
& ΔΕ ΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΡΤΙΟ Υ
ΑΝΟΙΧΤΑ An
Ο ΤΟ ηΡΩΙ
24416 8064
6978 841070 S
Kogovdoupou 10 ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΔΕΝ ΞΑΝΑΓΊΝΕ
Ted 24410 34134
18-06-61:0
ERICKSO62ίτε την ΗΑεκτρον1Kd 8φημερί&a μ«c [aenpapive eto: www.eptkalrotita.info

Τελευταία νέα από την εφημερίδα