Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Θέλουμε λίγα
από τους πολλούς
καιοα Πολλά :
από τους λίγους"
Ο Γιώργος
Αμβροσίου
σχολιαζει
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΡ. ΦΥΛΟΥ 4341-ΕΤΟΣ 160
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΤΙΜΗ 0,50
ΤΗΛ: 2441080888
Η επέτειος της 25ης Μαρτίου
. Με κάθε ειυσημότητα ο νομός Καρδίτσας γιόρτασε με
λαμπρότητα την επέτειο της 25ης Μαρτίου
Σελ. 11-12-13
Κοινωνια
ΕΠΙΚίνδυνοι
συμψηφισμοί Γελάνθη
«θωρακίζει» τη
Γράφει ο Γιώργος
. Η Περιφέρεια
Θεσσαλίας
Αμβροσίου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Της εταιρίας " General Export " Προς τους Αημότες του Αήμου Λίμνης Πλαστήρα
Η εταιρεία μας απ' τον Οκτώβριο του 2017 και για χρονικό
δόν σε όλα τα ΔΣ του Δήμου Μνης Πλαστήρα από την Άνοιξη
του 2018 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2019, ενημερώνοντας αν
τίστοχαταμέλητουΔΕγιατογεγονός ότιταδρομολόγια που
διάστημα τριών (3) ετών μέσω
κού διαγωνισμού, ανέλαβε το έργο της μηχανικής αποκομ
δης απορριμμάτων τουΔήμου Λίμνης Πλαστήρα.
δημοσίουδιεθνους ηλεκτρονι
EXPORT
ψουν τίς ανάγκ
επαρκούν σεουΔήμουεράτωση να καλύ
φουν τις ανάγκες καθαριότητας του Αίμου.
Ουπολογισμός των εργασ ώνΠου απαιτούσεηολοκληρωσητου έργου, τα απαιτούμενα δρομολόγια αποκομιδης καιτο
συνολικό κόστος του έργου υπολογίσθηκε από τους υπευθύ
νους τουλήμου Πλαστήρα και με τους όρους αυτοις και τις συγκεκριμένες ανάγκες του
Δήμου αναλάβαμε την εκτέλεση του έργου
Εν τέλειο Διμαρχος του Δ Λίμνης Πλαστήρα σε Σ του
2018 ανέφερε ότι για λόγους οικονομίας περ εκουε δρομολογιατηςανακυκλώσης αποκομιδήμπλέκάδων μεαποτέλεσμα την au non των ανακυκλω
σμων απορριμμάτων στους πράσινους κάδους (τους οΠοίους περισυλλέγουμε εμείς). Το
πανω ve o ος το εβεβαιωσε με ει ση της στο ΑΣ τον ανουαρίου του 2019 η
Από τ Αν η το 2018 καιμετνπρόοδο των εργασιών αποκομιδηςτων ορι
των, διαιστώσαμε ότ, είτε από άγνοια των αναγκών είτε απόάλλουςλόγους, οι ανάγκες
αΠοκο υδηςαπορριμματων του μου νης λαστηρα ηταν όχι μονον κατα Πολυ unepτερε των ν εθ ντ και εαλύτερες an τα σα oe men apu ηκαιφισι
αρμόδια Αντιδήμαρχος, όπου εγγράφως παραδέχτηκε Πρώτον την αύξηση των αστικών
απορριμματων και ευτερονου οι ΠοοτητεςτοναΠορου υατών Πρασινουαδοίητανκαι
εν ευ εον των αερομενων στη μελετη και τη δακήρυξη και απ του ταί τη
λογικά ήταν αδύνατο να καλυφθούν μόνο με τα προϋπολογισθέντα δρομολόγια.
συλλογή τους ειηπλέον δρομολόγια από εμάς με επιπλέον κόστος
'Ομος Κανένα Αποτέλεσμα Μέχρι και Σήμερα !
ΗΕταιρ α μας ασφα ώς και δε εμπλε εταιστις εσωτερικες υποθέσεις τουΑ μου -1
Μα λόγους επαγγελματικής ευαισθησίας και μόνον και από ενδιαφέρον δια την Προστασια της ημόσιαςυγιείς και κονις ωφέλειας των κατο κων του μου υποχρεωθ
καμε να πρα ματοπου σουμε αποκομίδης απορριμματων για τα
οποια ως οφειλαμε ενημερώσαμε το ΔΣ του Δι ου Λ νης Παστηρα τον Απρλιο του
2018. Ολοτοέτος2018προβήκαμε στην πραγματοποιηση τωνεππέονδρομολογωναπο
κομιδης απορριμμάτων και , όπως ονόμος οριζε, ελπίζαμε στην έκφραση ευγνωμοσύνης
Πό τονΔιμοΑμνης Πλαστήρα δια τις ενεργειες μας α άκαϊ στ m a εσο αναμόρ oon
του Προυπολογι μου συμφωνα με τις Πραγματικ αν κες τνκατου του nu u Ev)
όμως Προφορικώς η Δημοτική Αρχη, συνανεσε στην αυτονόητο υποχρέωση της έναντιτων
επιπλέον δρομολόγια
νης λαστηρα ΥΠΟΧρεωνεται όμως, να αποκαλυ νει οτι η αποκλειστικη ευθυνη της ση
μερνηςκαταστάσεως αποκοιδηςαπορριμματων ανικει στονΔυολίνηςΠλαστηρα και
στους εκπροσωπους του, από τους οποίους ασφαλώς και θα ζητηθουν και αστικές ευθυ
νες αποζημιώσεως μας.
Ka eletak θευπευθ voanitnvaaneu Ouveeile tivu toro ovnotousedpoo
Καρδίτσα 23 Μαρτίου 2019
ΤΖΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Β. Γεώργιος
Που του μου του και να ntocie moeiona ς δικαίο τα
δημοτών τηςκαι έναντι μας, στην συνέχεια καμια υποχρέωση της δεν ξεπλήρωσε.
Μέχρι σημερα έχουμε αποστείλει αρκετές επιστολές, ενημερώνοντας για το εν λόγω
θέμα τηναρμόδια Αντιδήμαρχο. Emong εκπροσωπος της εταιρίας μας Παρευρεθηκε σχε