Previous

Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΡΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΤΗΣ ΔεΥΤΕΡΑΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΔΙΟΚΤΙΑ: L & E. ΚΟΥΙΣΟΝΟΝΤΟΥ Ο.Ε.-ΔΕΥΤΕΡΑ 25
Σε Λιβαδειά καιΗράκλειο :
κρινεται η παραμονή του ΠΑΣ : HE
| Φωτορεπορτάζ απ' την αθλητική επικαιρότητα, σελ. 7, 8, 9
ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΡΟΜΟΥΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Minamp!αςκαιεπ otio γιατηΣ pp a w pemw.dp κο apipa pa ίας
Οι φόροι και η ακριβεια
Λυγισαν τα νοικοκυρια!
Επίκαιρα όσο ποτέ τα μηνύματα της 25ης Μαρτίου
Εφιάλτης τα χρέη προς Τράπεζες και Εφορίες, αφού ζητούν χρήματα ακόμη
και από πεθαμένους «Αδύνατη η αποταμίευση για επτά στους δέκα πολίτες
ΤΟ Ποτέ. Τιμάται μία διπλή μεγάλη
στις μέρες μας, ειδΡΕΠΟΡΤΑΖ
όσων έχουν
σοδήματα, έΟΤω και
δηλαδή αφενός ο Ευαγγελισμός
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Γιορτή για όλους πλην της Κυmpuiva πλέον βαρά τα επιχειρα
σίες. Γι' αυτό και τα μέτρα που έχουν
Οι περισσότεροι πολίτες βλέτης Εστη σκέΨη on απαρελάσκαι
Ναάσης πόλεις της Μακεδονίας θα
σας εδρα αι σε ορισ
Δισλιδο α ερωμα ση"
Ε ετειοτης25ηςΜαρτ ου!
ανά την Ελλάδα. Ειδικά στην Αθήνα
καιστις πόλεις της Μακεδονίας θα
δώσουν Την αφορμή για επΕοόδια
Με Εκδηλώσεις θα τιμηθεί σήμε- κές ΕΡΟΕς στον ύπνο Τους, Kaρα η Een ή ΕπέΤΕος -SpuL |θώς Ελά Οστ εία Εκείνα που δεν
έχουν οφειλές, ενώ στις μέρες μας
ZEAIAE 10-11
βρίσκουν το μπελά τους ακόμα και ο
κληρονόμοι, καθώς Τα χρέη Των ΠΕθαμένον συγγενών περνούν σε εκείους Ως αποτέλεσμα, πληθαίνουν
momta στο
Τέσσερις στο δόκανο για
την επίθεση σε πρόσφυγες!
Και πάνω από 60 κιλά χασίς!
απογιστη α τα
To 2021 «ορόσημο» για την
πλήρη λεπουργία του Ε65!
ν Sp.
νΔύο νέες επιΤυχίες σημείωσε
ΕΜΣ στην hhro ο
.hin.
νΣυλλαλητηριοαλληλεγγύης από ΤΟ ΚΚΕ σην Κοιτα
ΕβδομάδαχραάσηΚΕη | Αρχές στην Hmpo για
να διαλει κανε, mv umo- I σης και εμπορίας ναρκοτης επίθεσης mou | ικών ουσιών και οι μα.
γούμενη Κυριακή σε β j.
ρος ανήλικων Αφγανών
ΚΤκή βάση Είναι σημανκές. Ωστόσο, τα κυκλοματα δεν mooivrlUK0.
NO ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟΥ ΚΚΕ
ΑΠΟΨΕΙΣ
Τις τελευταίες ημέρες, λαπό, η
τικού
| Έθνοςεπιδοματοιχων! | 1 ΑΛΒΑΝΙΑ:Μελεφτάσπ χασίς
τα.oo,καια τό1000άλλιαγιατηιςπολιοιπρτάξηςκαι! «αγοράζουν. Τιςεκλογές!
χει όμως και Το βόρε ο, από τα Tpiκαλα μέχρι τηΕ α ία Οδό.mou d
ναι έργο οίτερου Ενδιαφέρονος
για την Hmpo, καθώς θα της δώσει
ταχεία και άνετη πρ 000 pos
θεσσαλία και Κεντρκή -15qouL
Tov NAIL. AINAPAATOY
ΕΤ/Φ.y
.Βασικά, αυτό Τ1ου άλλαξε για την
τα Τοου, και
οι αθρόες ΤΡοσλήψεις και on
όωρες και
Αυτοί είναι οι θεμελιωτές
της Εθνικης Παλιγγενεσίας!
μεγίλες ουντάξεις-Ολα με δανεικά, φυσικά-f6ωσαν τη θέΤου έχουν, όπως λέγεται
σητοος σε μια σειρά
απο uitt mevroxyuarze Της 1Taangrpleed0ης
ως κάποιον που Είναι τόσο
| νική Α βανία ντοκιμαντέρ
ΕΠανάσταση του 1821 Την βλέπουμε
συνήθως, μόνον anόμία όψη, Την όψητυνάπιων. Βλύ.
Πουμε μόνον Το καριοφίλι και το γιαταγοη Τυν ηρώων
ΠΟλεμιστών Που αγωνίστηκαν σκληρά να αποιοξουν
τον βάρβαρο και απαραδειγμάτιστο ζυγό της δουλείας.
το 2018 δούλΕΡε απότην 1η Ιανουαρίου έως τις 18 Ιουλίου για να πληρώσει φορους, wou T0ος
Payum raoS
rovKu
διαδικασία για Την -15'oel | |
Ομως, πλά10, υτούς Τους γυηστές υπάρχουν και ο" Διδόσκαλο'
Που με τα αλαμάμα Τους και Τα διδόγματά τους κράτησον άσβηστο
το κονάλι Του Εθνους τις ψυχές Τον ραγιάδων τέσσερις-107 σελ.
στο κράτος και σου μένουν τα 45 λεπτά. Τοόρα που οδο- |
κόμα καις εκλογές!
Το ντοκιμαντέρ Tapounija aποκαλυπΤκά στοιχεία για τις παράνομες καλέργειες στην αλβανική Tepo, o'οποίΕς au-

Τελευταία νέα από την εφημερίδα