Previous

Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΣΑΒΒΑΤΟ 23-ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27259
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ηλ. 210-3215692-688 FAX 210
www.dimoprasion.gr
δηλώσει η τικές
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
σε Ελλάδα, Ισπανία και
Πορτογαλία «βλέπει» ο ESM
Με αυστηρηί απάντηση από
τον ΥΕΘΑ Αποστολάκη
Στη ναυτική άσ ηση της Τουοκίας
«Γαλάζια Πατρίδα» αναφέρθηκε σε νέες
του δηλώσεις ο υπου,Qγός Αμυνας της
Ο Ρέγκλινγκ διαφώνησε με την επισήνιστικότητα των χωρών του Νότο
«Ο Νότος της Ευρωζο
πολλές χώρες. Η Ισπανία, η Ελλάδα και η
αυτοκίνητα Που
Πωηουνται σε
Αμερικάνους
Πρεπει να
νων με αυτό μεταρρυθμίσεων, αύξησαν
Αυτός είναι ο λόγος που τα ελλείμματα
φτιάχνονται στην
Αμερικη»
σθεί» τα διοΟθρωτιχά προβλήματα των
χωρών αυτών, ενώ απάντησε καταφατικά
ανταγωνιστικότητά
Ο Αμερι ανός πρόεδρος, Ντόναλντ
Τραμπ, δηλωσε ότι οι εμπο!ικές διαπραγ.
ματεύσεις με την Κίνα προχορούν και
«πιθανόν θα συναφθεί μια τελική συμφωνία προσθετοντας οτι το αιτημά του
να διατηρηθούν οι δασμοί σεκινεζικές εισαγωγές για ένα διάστημα δεν σημαίνει
ότι υπάρχουν δυσκολίες στις συνομιλίες
Η χυβέρνηση του Τραμπ βρίσχ εται σε
εμπορικές συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή
Η Ελλάδα η Ισπανία και η Πορτογα
λία έχουν αυξήσει σημαντικά την αντα
γωνιστικότητά τους, Αυσε ο επικεφα
λής του Ευρωπαικού Μηχανισμού Σταθε
ρότητας (BSM), Κλάους Ρέγκλινγκ σε
συνέντευξη του στο γερμανικό περιοδικό
άλλον χωρων
πα ευρωπαικής ασφά ισης
Μυτιληναίος: «Εφικτός στόχος το 12% του ΑΕΠ από
τη βιομηχανία»
« βιομηχανία οφείλει αλλά και επι
θυμεί να είναι ο βράχίονας της παραγωγικής ανασυγκροτησης της χώρας. Η
ξίσωση φαίνεται απλή αλλάχ ει ζεται εθήσυ
νεννόηση, διάλογο, τόλμη: Απλούστερο νομοθετικό
πλαίσιο, κίνητρα, επενδύσεις. Και άρα περισσότερα
έσοδα για το κράτος, περισσότερη εξωστρέφεια
τα μετησ ρατηγική της ΕΕ για τη βομη αν κήπο
ική και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς
της».
ΠτΔ: Με ιστη η
συμ onn της
ομογενείας στην
ιομηχανία οφείλειεδιασμαιμιτιθυμεινα
Ox, Μυτιληναίος τόνισε ότι «η βιομηχανία μπορεί να μπει στην πράτη γραμμή και να συμβάλει χα
θοριστχάστοχτίσυμο της μετά-wetσης Ελλάδας.
Με την αρο ή όλων των παραγωγιχων δυνάμεων
αλλά και της Πολιτείας, το μερίδιο της βιομηχανίας
στο ΑΕΠ της χώρας μπορεινα φθάσει ακόμα και το
12 σε λίγο Ο όνοχα να συμπαρασύειτνουε ανοδική τροχιά. Με συγκεκ!ιμένες προτάσεις που χατευθύνονται τόσο στο παραγωγικό δυρεί στ πεισηντίσ μοταμμήχασης Ελλάδας,
ναβιομηχανοσ ifestylee:εριοδικο τάδεάνυσυμ άλει στον σχεδιασμό μιας ακομα
στ μαντικοτατης μετα out μισης: Αυτης
της ενιαίας βιομηχανικής πολιτικής»,
τον ισε ο προεδοος και διευθυν ων συμβου
ος της Μυτιληναίος Α.Ε., Ευάγγελος
Μυτιληναίος, από το βήμα της ημερίδας
με θέμα «Ελληνική Βιομηχανία και Τρέχουσες Εξελίξεις», υπογραμμίζοντας
να βοήχανο σε lifestyle περto uxo; είπε χαρα
κτηριστικά χαι πρόσθεσε: «Ουτε κατά διάνοια
ιατί το χοινωνικό μοντέλο άλλαξε. Η ε
ευτραφούς βιομηχανου με το πούρο και το παπιγιόν
δεν υπάρχει πια Οιάνθρωποι οδιευθύνουν τις
βιομηχανίες ε
να σπάρα πολύ σθύνίεργαζόμενο
«Η Εθνική μας Επέτειος πρέπει ν
ναμικό όσο Εαι στις συνδεδεμένες υπηρεσίες
τους για τους εργαζόμενους, τηνοιχοΣΕΝΑ
, για κάθε Ελλ
αποτετη ήΕθνών Διδαπτου χον
μπνευσης»τονίζει ο Πρεδας
πως «όπως όλες οι μεταμα
πρόθεσμο σχεδιασμό και π000
μέσεις, να ι
Τρεις φορες πιο επικίνδυνο το νερο
και αυτή.xQ ειάζεται όράμα, ιδέες, συναίνεση και συμπράξεις. Χρειάζεται μα ροτης ΔημοΚράτίας, Προκόπης Παυλόπουλος, στο
μήνυμά του πος τον Απόδημο Ελληνισμό με την ευκαιρία της ΕθνικήςΕΟ της
από τη βία στις εμπόλεμες ζώνες
νια τα παιδιά
Τα παιδιά κάτω των 15 ετών είναι σχεδόν τ!εις φορές πιο πιθανό να πεθάνουν απ
πτική. Be
σκόμαστε σε ένα χρονικό πλαίσιο που θε
λω να πιστεύω ότι όλο, είμαστε έτοιμου
Ελλαδίτες αι Απόδημους Ελληνες να
αQQαγες μετωπο συ
υθύνης και συντονισμού των ενεργειών
τους για την προαγιογή των συμφεροντων της Πατρίδας, υπό την αυτονόητη
άτσουμε στο ίδιο τραπέζι και να συ
ζητησουμε για την αν
μία να ανασάνει
νέους μας επιστήμονες, που θα επιτρέψει
στην βιομηχανία να ανακτήσει τον ηγεδημιουργησουνένα α00ούτωνενεογειων
θένειες που συνδέονται με την έλλειψη καθαού vEQou από ό,τι από τη βία στις εμ
το εο που θα επιτρεψει
Τα πιο ευάλωτα είναι τα μικρά παιδιά χάτω των 5 ετών, τα οποία ε
οία δημοσιεύθηκε σήμερα (σ.σ. Παρασχευή), Παγκόσμια Ημέρα Νερού
τον δέοντα σεβασμό προς τις οινωνίες
«Η Ευρώπη», σημείωσε, «
πως η χολέρα, όταν εξαιτίας των συγκρούσεων δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό, εξη
Μάλιστα, σημειώνει ότι «Αυτή η σύμπλευσή μας χαθισταται επιταχτική ιδίως
χουμε λύσει βασικά θέματα, όπως το ενεργειακό
κόστος. Ο ΣΕΒ έχει ήδη εκθέσει τις προτάσεις του
στο πλαίσιο της Επιτροπής Βιο
υγεία τω
ΕΝΔΑ 2
ness Europe, οι οποίες και αφορούν ένασχεδιοβιο.
μηχανικής αναγέννησης της χώρους που εναρμονιζε
κατά την οποί

Τελευταία νέα από την εφημερίδα