Πρωτοσέλιδο Νέα της Ηπείρου:Recognized text:
Νέα της Ηπείρου
Όσο θα παίζονται ύποπτα παιχνίδια σε βάρος της Ηπείρου εμείς δεν θα σιωπούμε
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1340
ΤΗΛ.: 265 10 22044
e-mail: [email protected]
ΕΤΟΣ 310
FAX: 265
10 29437
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 0,80 ΕΥΡΩ
Στην Ήπειρο
Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
«ΚΡΙΝΕΙ»
ΝΕΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Το ίδιο ισχύει και στον Δήμο Ιωαννίνων
Σελίδα 21
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
ΜΑΣ ΚΟΥΝΑΝΕ ΟΛΟΙ ΤΟ ΑΑΧΤΥΛΟ!
ΣΕ ΠΟΙΑ ΧΩΡΑ ΖΟΥΜΕ. Ιυρνουν την πλάτη |Οι Πολίτες Πιστεύουν ότι η κυβέρνηση
αναζητά εξοικονόμηση χρημάτων
στο Κτηματολόγιο!
σούμπας Ηχώρπο παραπαίει η μει ονη
και από ποιους περιμένουμε να μας
ουίσουν! Η χώρα παρυταίει, η κυβ€ρνηση
ακροβατεί, τα επιτουα στα δάνειά μας το.
Κοε και από πονας πετε σνουμε να υρα
Αενη τίτλων ιδιοκτη. |
mus τας αποτελεί το με ώ,
Εκτεταμένες |
παρε βάσε
Παρεμβάσεις
| βελτίωση των
τηαχοπας αποτελεί το μεγαλες
καιστιοΟάλλη εταμ ολιοκέφαλά
τερο αγκάθι για τα τρέχοντα
Κτηματολοσιο χαι στις τράπεζες τα μαλλιοκέφαλά μας,
ίμματα του
τοχή να μην ξεπερνά το 7%.21
οικων και
επενδύσεις είναι
αγροτικών
Γράφει ο
(10) της
νυκτος χι εμεις
εξετάζουμε σενα
ρια για χνβέρνηση μειοψηφίας!
πατρίδα μας έχει περίοδο κατά την οπο αη
απαιτουν προαλη
της Ηπειρου
Πανταζής
Δική όρος
Εκτεταμένες παρεμβά.
ρές κυβερνησεις και δυναμικές αποφάσεις,
οι επαγγελματιες πολιτιχοι-μισθωτοί κοιτά.
ΔημοΟχος Πο43cζας Χρ στος Μπα ας
| σεις στο Εθνικό οαι
Επαρχιακό οδικό δί.
ουν το «μαγαζί τους και την πάρτη τους ki όμας το θέμα θα
ηταν πολύ απλά και όλα θα είχαν άλλη τροπή και εξέλιξη αν οι
πολιτικοί μας δεν ήταν (Χαι είναι ΟΛΟΙ) «επαγγελματίες».
Θετιχα στεχεται στο Οίτημα των προσλήψεων στους ΟΤΑ
ο δήμαΟχος της Ποέβεζας Χοήστος Μπαΐλης. Όπως τόνισε
μιλ ντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ χρίνει αναγχαίο να γίνου ν όχι
μόνο προσλήψεις στην υπηρεσία καθαριότητας, αλλά χου στε
| ΧτυοΜα ,με ίαση της
επιχινδυνότητας, αποΙΧατάσταση βατότητας.
λεχών στις ουκονομιχές χαι τις τεχνικές υπηΟεσίες αλλά χαι
rvezna omotAba 23