Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ

23

ΜΑΡΤΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5095

ΣΤΗΝ Κ.Ο. ΤΗΣ Ν.∆. Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ, Γ. ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΛΟΪΖΟΥ

«Συστρατεύοµαι
για να γυρίσει
η χώρα σελίδα»

Παραιτήθηκε
µετά τον σάλο!
ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

ΣΕΛ. 19

ΣΕΛ. 12

ΒΑΘΙΑ ΘΛΙΨΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΓΕΛΟ ΠΟΛΥ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟ

Πετάει κι αυτός
ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΧΘΕΣ ΟΙ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ

Ηµέρα µνήµης
και τιµής
ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ Η ΠΑΡΕΛΑΣΗ
ΜΕ ΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΕΛ. 7

ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΝΕΑΡΟ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΣΕ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ
ΤΟΥ, ΣΕ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ

στους ουρανούς

ΕΠΙΛΕΚΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ
ΣΗΜΕΡΑ (11 π.µ.) Η ΚΗ∆ΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ
ΣΕΛ. 4
ΣΕΛ. 17-23

«Το παιδί αυτό
δεν είναι
δολοφόνος...»

«Ψώνιζε»
από γραφεία
και... ψησταριές!

ΣΕΛ. 3

3.45 µ.µ.
Η ΚΡΙΣΙΜΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ∆ΕΥΑΠ

Χωρίς νερό και
αποχέτευση
στάσιµη η πόλη
ΣΕΛ. 6

37ΧΡΟΝΟΣ ΜΕ 11 ∆ΙΑΡΡΗΞΕΙΣ
ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΟΥ

Ο Προµηθέας
στην Κύµη
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ

5 µ.µ. µε τον Εθνικό Π.

Α΄ ΕΠΣΑ

Η δεύτερη στροφή
των µπαράζ

ΣΕΛ. 5