Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΊΝΟΣΛΟΓΟΣΦ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ίδιοκτησία: l. & E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 620-Αρ. φύλλου 1 7.480 Τιμή 0,60 € Σάββατο-Κυριακή 23pape t . Τζαβέλλα 11-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 453 3s-τηλ. Κέντρο 265 10 25 677, 33.791-Fac 265 10 30.350 . http: wproinoslogos.gr emailinto prinosi gos gr
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
24 Μαρτίου 2019
και αυθεντικά Ηπειρωτικά προϊόντα θύματα ελληνοποιήσεων..
OPTIO ΝΟΟΕΙΑΣ ΣΕ ΓΑΛΑΤΑ-ΤΥΡΙΑ!
Ειδική συνεδρίαση του Περιο. Συμβουλίου για τον απολογισμό του 2018
έθεσεΤΟΥπουργε για ρστο ακαταναλωτών κ ην op."
Η εκ νέου δημιουργία Συν/κών μονάδων δεν είναι λύση
ΑΛ. ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣΗ Ήπειρος έχει
κάνει άλματα προς τα εμπρός!
μπει η ελληνική κτηνοτροφία, η
οποία τελευταία δέχεται καίρια
πλήνματα! Από την μια ο, παr.za4 ας: θα κριθούμεστην κάλπη. Ομόφωνη καταδίκη της επίθεσης κο.
στην Κόνιτσα
ταλλεύσεις τους και από την άλχρόνια έκανε άλματα
ριφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρ
την χαριστική βολή!
να αντιμετωπίσουν-εκτός της ΥΕΡΕΠΟΡΤΑΖ
: ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Προχώρησε σε ειτενή αναφορά
Πολ τεία να λάβει αυστηρά μέτρα
ώστε να παταχθεί το όργιο ελληνοποιήσεων στο αγοπρόβειο γάαε άλλα μεγάλα που έχουν
δρομολογηθεί ενώ δεν παρέλαμε να
αναφερθει και σε Πρωτοβουλίες που έχουν αναληum mu,
ως δεν Α
κε σύΡΡωεςης
ποδίδουν, ωστόσο δεν εία apKEθούν κάποιες επιχΕ--11ησε
και το Al Jazeeru κατά
λακισ περ αικαπ οί ντα πουδεκτεςΤΟ ΟΤ κές που ακολου-:
στις απαράΩ,Συμπαραστάτης
Τελευταιος απολογισμος για
ματα, όπως φισκό αέριο,
την περοχή
:yal Σεπίεν pomS unmp u
μας στα πέρατα του
τον Απόστολο Οικονόμου!
yaxRE,m
ΕΣΠΑ, η ανερση και%AERO
φησε τη σφραγίδα του στην
έργου έκανε χθες στο πλαίσιο
στάτης Του Πολίτη Περιφέρειας
: σελ 12 : Της συνεδρίασης Του Περοφερει.
Ηπείρου Απόστολος Οικονο- :
Εκδηλώσεις στα Γιάννενα για
την επέτειο της 25ης Μαρτίου
> Τι τονίζει σε εγκύκλιο του ο Μητροπολίτης Κόνιτσας
Η Ένωση Εενοδόοων Ιωαννίνων τ
ξει on..
Το υδατοδρόμιο στη λίμνη μπορεί
να μας δώσει
> Υδοοιλάνο Οχεται στην Παμβωτιδα μέσα στο Σαββατο°engtaxo
τουριστική υπεραξία
ληρα χρόνια (21 Mio
1956) από ΤΟ θάνατο Του ΠρωτοΤης
δοτα την έναρ
0έσιο ιδιωτικό υδροπλάνο
δεν θα θέσει εκ νέου υποΨηφ1bοδήγησε
νιώτες θα έχουν την Ευκα ρία να το δουν απτό κοντά
πόρου στα Εκκλησ αστικά Εθνικά
Εξάλλου, με τη νέα διοικητική : Της χώρας μας
επέρχοντα αλλαγές σιον θεσμό. : KKOJuY6, θαημηθεί την ερχό,
μεταξύ Των οποίων και Το YEYo- : μενη Δευτέρα τόσο στα ΓιάννΕνος ότι κάθε νέος συμπαραπάτης
κή και στρατιωτική παρέλαση
στην Κεντρική Πλατεία
νων η Επέτειος Τμήθηκε με γιορ:
ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ << Π.Λ.»
ΓΝΩΜΕΣ
Μια ανέκδοτη ετυστολή
του αγώνα της ανεξαρτησίας!
ΤΟχνίδιΤου άλλου-Σαββάτου
Για Ποιά nimKam010 έ
ομιλεί ο κ. Θωμάς Μπέπας;
Επιστρέφουν με Λεβαδειακό
κρίζμαν και Σεργκελασβλι
v Tyv Treier,,οννάντηση Super League-Yip.Αθλητισμού
(Από τον ναυμαχο MTlan Tognan)
Του ΜΧΑΛΗ ΠΑΝΤΟΥΑΑ,
> Γοαφει ο ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΗΣ
ΜΑΣ Προκαλεί Το ενδιαφέρον η απέλπιδα np00ΤΙάθεα Του υπό
προθεσμία πλέον δημάρχου Ιωαννίνων κ. θωμά Μπέγια και της
Δημοτικής Αρχής nou-yenar, να δώσει την εντύπωση πόλη
είναι ένα απέραντο εργοτάξιο! δήθεν υλοποιείται ένα γιο
vrai αναπτυξιακό πρόγραμμα, που όμοιό του δεν ξνάδαμε στα
Γιάνννα! (Τάτοο έργο ΠΟρήναγε μόνο ο κ. Νίκος Γκόνης και δεν
μπορει κανεις να Το αμφισβητήσει). Ως να συμβο ουν Τωρα Πρω
τόγνωρα πρ Υμ τα! Αλλα voi ουμβαίνουν, αλλά οιό Την αρνηΤΙ
Πλευρά ΑΝ πρ
. Ο Μανώλης Τομηάξης (1784-1831) γεννήθηκε
'Ηταν γιος
αδελφός του Ιάκωβου Τομπόη Σύζυγός του ήταν
ηΞανθή Δ' Σαχίνη, με την οποία απέκτησε ένα γιο
το Νικόλαο Τομπάξη (1815-1876). Εγγονός του fpav ο Ιάκωβος Ν.
Τομπό ης. Πέθανε την Ύδρα το 1831.
Γιάννννα με δεδομένη τη
Χέρι Τις αδυναμίες Της qua ας και με
την Ευ o pa Της διακοπής δουλευουν με τους ποδοσφαmpafia Του Σαββατοκάρακ ου.
ΑΡηκώς, διαφώνησε με την Ελληνική Επανάσταση Του 1821, ahλά στη συνέχεια συμμετείχε σε um ν. Π ρε μέρος σε 7ησ L
o rm ης Πετpa ης και οι συουν από πρ ro
-11η ek. :
VEpyo1ες ΤΟ γνω
pm mo E ton δημιουργεί είναι
IttttitmtnnmtIMMItMlItmuIittHIIutnt
TOnpui της Δευτέρας σι όλα τα Περίπτερα
ΠΡΩΊΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ar!uperneprytell ητυέςγι' όΑ τ.ma
>>Τα τελευταία νέα από τον ΠΑΕ nowva
αναμένοντα ναγίνουν tivaKdyEn εβδομάδα
» on n αθλητική dvnon του Σαββατοκύριακου

Τελευταία νέα από την εφημερίδα