Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27258
www.dimoprasion.gr
mai:dimonewsa dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
H Citigroup
εκ ιαζει τον
Μαοουρο και
Πουλά τόνους
χρυσου της
ι α τεκμηρια εφεραν εΠΙΠΑεον
Μηδενικό εισόδημα δήλωσαν 644.790 φορολονούμενοι
δων (ΑΑΔΕ) και αποτυπώνουν τη
αδιχασίας
αμεQ1χανική τ!άπεζα Citigroup
των φετινών φορολογικών δηλώσ
αξία που ο α
VTQ1χή Te άπεζα της Βενεζουέλας για ένα
δηλώθηκε, τα 60,403 δισ. ευρώ απο
λουν εισόδημα από ακίνητα, 2184
δισ. ευρώ εισόδημα από μερίσματα,
από μεταβίβαση κεφαλαίου, 3443
ματική δραστηριότητα, ενώ 1,388
παναγ0Q
όπως μετ
εισόδημα
επικαλούμενο πηγές
Συγκεκριμένα, σύμφωνα
δισ. ευρώ είναι αγροτικά εισοδήμα
ΔΝΤ: Καμία
Οιευκρινιση Υια
την «aovvaun
γήθηκε εισόδημα 6,778 δισ. ευρώ
αφορούσε 1,9 ε
φόρος που καταβλήθηκε ανήλθε σε 8,328
ΟΟΛΟγουμενους
ισόδημα 73,612 δισ. ευρώ δηλώθη
κε στην εφορία το 2018 από 8.907.722 φο
00λογούμενους. φορολογήθηκε, τελικά,
εισόδημα ύψους 80,391 δισ. ευρώ, υψηλότερο από το δηλωθέν, με τη διαφο!ά να
οφείλεται στο εισόδημα που φορολογή.
θηκε με βάση τα τεκμή!ια. Ο συνολικός
Το ύψος τον μειώσεων φόρου α
εχ των ο οιων τα
λογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν
στην εφορία το 2018 με τα εισοδήματα
που αποκτήθηκαν το 2017. Τα τελικά
στοιχεία αναρτήθηχαν στην ιστοσελίδα
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό9,830 δισ. ευρώ αφορούν τη μείωση λόγω
του αφορολόγητου με βάση αποδείξεις
δαπανών με κάρτες και άλ
λες μορφές ηλεκτρονικών
συναλλαγών
ΠΑηρωμων»
Η Ελλάδα βρίσκεται «σε πολύ καλύ.
ε!η πορεία» όσον αφορά τη βιωσιμότη
τηριξεονομια άσο πτην ανάπτυξη νΜε Brexit χωρις συμφωνια, η Βρετανια θα χάσει
εκπρόσωπους του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου, ΤζέQ1 Ράις, διευ
57 δισ. ευρώ τον χρόνο και η ΕΕ 40 δισ
φείλεται στις μεταQQυθμίσεις που έχο
Οι Ιρλανδοί θα μπορούσαν επίσης να
χάσουν έως 720 ευρώ ανά χάτοικο σύμα ωθα είναι αυτές που θα επηρεαστούν πε
Q1σσότερο, με τον αντίκτυπο να αμβλύνε
συμφωνία, οι Βοετανοί θα δουν το εισό.
υπόλοιπη
Στα πέντε
κορυφαια τεχνικα
ευ!ώ τον χρόνο, δηλαδή περίπου 900 ενρώ ανά κάτοιχο, ενώ το εισόδημα των κα
λες οι περιοχές που βρίσκονται κατά μή
ος της Μάγχης χαι της Βόρειας Θάλασ
σας, από τη Βρετάνη έως την Ολλανδία,
ίκων της EvQωπαϊκής Ενωσης θα
μειωθεί κατά 40,4 δισ. ευρώ σύμφωνα με
έρευνα του ινστιτούτου Bertelsmann που
δόθηκε σήμεQα στη δημοσιότητα.
κοσμο
μασονικη στοα στη ΖικεΛΙα
λυμπία Οδός
«άντρο» της Μαφίας
11αγκόσμια αναγνώ!ιση για το υβαρά τα θεμέλια της μεγαλύτερης οικονο
μικής ζώνης του κόσμου και οι Βρυξέλλες
Πολιτικές προσωπικότητες της πεοχής, αξιωματούχοι, ακόμη χαι αστυνομικοί
είχαν διασυνδέσεις με τις παQάνομες δραστηριότητες μιας «μασονικής στοάς», η οποί
α εμπλέκεται σε υποθέσεις διαφθ00άς, δωροδοκίας, διακίνησης να0%ωτικών, υπ εξαίρε
σης και πα!εμπόδισης του έργου του δικαστικού συστήματος
αι ουνατον για να πετυχουν μια συμ
εοοος του γερμανικου ινστιτουτου
κών Μηχανικών
(ASCE- American Society of Civil Engi
neers) του ε07ου μελετης και κατασκευ
1χανιχή Ενωση Πο
Η αστυνομία της χοινότητας Τραπάνι της Σικελίας συνέλαβε 27 άτομα κατά τη διάρ
χεια επιδρομής σε ένα τοπική «μασονική στοά» που εμπλέκεται σε παράνομες δραστηριότητες, ανέφερε η εφημερίδα Giornale di Sicilia.
ωρίς να προκαλεί εντύπωση, ότι οι πε
ριοχές που είναι πιο κοντά στο Ηνωμένο
Βασίλειο θα είναι αυτές που θα επηρεα
στούν περισσότερο από το Brexit, ανεξάρΜεταξύ εκείνων που συνελήφθησαν χατά τη διάρκεια της επιχείρησης με την ονομα
σία «Αρτεμισία» ήταν πρώην και νυν πολιτικοί, αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ένας
πρώην ομοσπονδιακός βουλευτής και ένας πρώην δήμαρχος της χο νότητας Καστελβετρά
νο, ακομη χαι αστυνομικοι
Ολυμπ
Η τελετή βράβευσης για το Μέγα Βου
βείο του «εξοχότερου επιτεύγματος έργου
πολιτικού μηχανικού» (OCEA,
τητα από την έκβαση του, λόγω της αν
Τώρα αντιμετωπίζουν χατηγορίες για εγκλήματα Χατά της τοπικής διο
πτωσεων στην παραγωγικοτητα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα