Πρωτοσέλιδο Πρωινός Μοριάς:Recognized text:
Έτος ιδρύσεως

1989

(Μηνιαία έκδοση)
2007 - 2017
(Εβδομαδιαία έκδοση)
2017 (Ημερήσια έκδοση)
Έδρα - Γραφεία:
ΒΙ.ΠΕ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ, 5Β
Τ.Κ. 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ
Τηλ.: 2710 23 51 80
Fax: 2710 23 51 80

Ημερήσια Εφημερίδα της Αρκαδίας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 Μαρτίου 2019 | Αρ. φύλλου 359 | 1 €

e-mail:
[email protected]
www.proinosmorias.gr

ΚΤΕΛ Αρκαδίας: Ικανοποιητικά τ’ αποτελέσματα της
καθημερινής γραμμής Πελοπόννησος - Θεσσαλονίκη

• «Στόχος μας είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβάτη και η μέγιστη
πληρότητα» τονίζει ο πρόεδρος του φορέα, Νίκος Κουτσόγιωργας
Ικανοποιητικά είναι τα πρώτα αποτελέσματα της γραμμής που συνδέει καθημερινά την Πελοπόννησο με τη Θεσσαλονίκη,
που εγκανιάσθηκε στις 11 Φεβρουαρίου
2019 και συνεχίζει απρόσκοπτα τη λειτουργία της, με τη σύμπραξη των τεσσάρων
(πλην Μεσσηνίας) ΚΤΕΛ των νομών της
περιφέρειας Πελοποννήσου. Μ’ αυτήν τους
την πρωτοβουλία τα ΚΤΕΛ Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας και Κορινθίας, αλλάζουν
τα συγκοινωνιακά δεδομένα της περιοχής.
«Προχωράμε, επιδιώκοντας δύο στόχους:
την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβάτη

και τη μέγιστη πληρότητα των λεωφορείων, με συνδυασμένες μεταφορές. Η
γραμμική μεταφορά έχει πεθάνει προ πολλού ―το γνωρίζω από τη ναυτιλία στην
οποία θήτευσα» δηλώνει ο πρόεδρος του
ΚΤΕΛ Αρκαδίας, Νίκος Κουτσόγιωργας, ο
οποίος ευελπιστεί σε θεαματική αύξηση
των εισιτηρίων της γραμμής Αθήνα - Θεσσαλονίκη την εαρινή και θερινή περίοδο.
Ταυτόχρονα, ο ίδιος αναζητεί νέα προϊόντα
και νέες λύσεις για τον εκσυγχρονισμό του
μεγάλου αυτοκινητιστικού φορέα της Αρκαδίας.

Ενημερωτική εκδήλωση για το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, στην Τρίπολη,
με εισηγητή τον υφ. Οικονομίας & Ανάπτυξης, Στάθη Γιαννακίδη

• Ηχηρή η απουσία των ανθρώπων της Αυτοδιοίκησης - Έντονη η παρουσία τού
περιφερειάρχη Πέτρου Τατούλη και του δημάρχου Τρίπολης, Δημήτρη Παυλή

Τη λειτουργική δυναμική και το νέο
πλαίσιο διεκπεραίωσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη»
(ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 2014 - 2020 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, ανέπτυξε χθες
στην Τρίπολη, ο υφυπουργός Οικονομίας
και Ανάπτυξης, Στάθης Γιαννακίδης, σε
ενημερωτική εκδήλωση για τις δράσεις και
τα έργα τού Προγράμματος, που έλαβε
χώρα στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό
Κέντρο, με την παρουσία του περιφερει-

άρχη Πελοποννήσου, Πέτρου Τατούλη,
του δημάρχου Τρίπολης, Δημήτρη Παυλή,
στελεχών των Διαχειριστικών Αρχών της
Περιφέρειας Πελοποννήσου, αλλά και μικρής μερίδας αυτοδιοικητικών, γεγονός το
οποίο σχολίασε ο περιφερειάρχης.
Τα έργα του Τομέα Περιβάλλοντος του
προγράμματος στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, η παρουσίαση του έργου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων
Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ, δυνατότητες χρηματοδότησης νέων έργων,

ενημερωτικά video με έργα του προγράμματος και τέλος, παρουσίαση των έργων
του Δικτύου Αποχέτευσης και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Νεάπολης και
Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων
Μολάων, αναπτύχθηκαν τόσο από τους
υπηρεσιακούς παράγοντες του Τομέα Περιβάλλοντος ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, όσο
και από εκπροσώπους των ενδιαφερόμενων δήμων.
(Ολόκληρη η ομιλία του υφυπουργού
στις σελίδες 4 - 5 - 6)