Πρωτοσέλιδο Φωνή της Φλωρίνης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΕΝΝΕΣΙΑΣ
25ης Μαρτίου 1821
ENNEXIAETOB0 P
800 rp: [email protected]
Σε aum Την δοοδρομή TWY OUur apupowr 57
cpowmaw της
oimpa Tou Ayloa Anuciou
ης Βου
ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΥΠΟ ΗΟΙΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
και νο διδοοοο στη Μακεδονία με το nopodupa avoro στ.. |
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΟΑΟΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ n.Ε. οΑΡΙΝΑΣ