Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
μέχρι θανάτου
ελεύθερα
Μαρτίου
Αριθ. Φύλλου 5736
Καθημερινή εφημερίδα Κοζάνης
-ΒΟΛΤΑΙΡΟΣ
Τιμή Φύλ. : 0.15 €
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
ΜελέΤες ανθεκτικότητας
των μονάδων της ΔΕΗ
από την κλιματική αλλαγή
Σελίδα 91
Οι υποψήφιοιτου Γ. Κασαπίδη
στα Γρεβενά
Σελίδα 4
της εφορίας όλα τα ακίνητα μέσω κτηματολογίου
VH διαούνδεση tou TAXIS
με το σύστημα του εθηκού
κτηματολογίου και η χρήση του Ε9
us εργαλείο κατοχυρω°ns
διοκτησακών δικαιωμάτων στο κτηματολόγιο, μέοω ins xpnoKtnoias,
κρύβει ηαγίδα για ιδιοκτήτες
Κοζάνη:
Καλλιέργεια
οε αγροτικ°s nep oxes, o meso
δεν διαθέτουν utRous
Αρωματικων φυτών
προοπτικές και μελλοντικές ευκαιρίες
Σελίδα 13
Χάντμπολ
Στην τελική ευθεία για
το Final-6 των Νεανίδων
Συμμετέχει Εθνικός Κοζάνης
για τη τοπική οικονομία
εκινησαν
οι αιτήσεις
για τη συμΣελίδα 7
ALLO Ψ ΕΙΣ
ανηΣελίδα 24 μετοχή
πάει στραβά
στις φετι.
νές Πανελ.
λαδικές
Εξετάσεις
ΝΕΑΝΙΔΩΝ
HANDBALL
Η έρευνα του ΟΟΣΑ "Κίνδυνοι που έχουν σημασία
(Risks that matter 2018) είναι αποκαλυπτική αλλά όχι
μόνο για τα αυτονόητα που rp°βάλει η ίδια και τα ρε.
ΠΟρτάζ που την συνόδευσαν σε όλο τον κόσμο, αλλά
γι' αυτά που κάποιος μπορεί να διαβάσει πίσω από τις
γραμμές
Εως την
Κατά τηνέρευναλοπόν, το821% των Ελλήνων δη.
λώνει ότι δεν λαμβάνει ένα δίκαιο μερίδιο δημοσίων
ιΠαρασκευή
29 Μαρτίου η απο
κλειστική προθεσμία
οφεληματων με δεδομένους τους φόρους και τις ε
σφορές που πληρώνουν
Ο αντίστοιχος μέσος όρος στις 21 χώρες του ΟΟΣΑ
συνέχεια στη σελίδα 4
Σελίδα 11