Πρωτοσέλιδο Κυκλαδική:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Κυκλαδική 2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 | ΕΤΟΣ 180 | ΦΥΛΛΟ 4.418 | 1,00€ | ΚΩΔΙΚΟΣ 6197
Με Την προ τριών ημερών απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοικήσεως Αιγαίου. Τροποποιείται και συμπληρώνεται, λόγω
προσθήκης εγκαταστάσεων και συμπλήρωση για εναρμόνιση με την ισχύουσα κείμενη νομοθεσία η με αρ. πρωτ. 763463/1602-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που αφορά στην «Έγκριση ΠεριβαλλονΤικών Όρων
για Την κατασκευή, λειτουργία και επανένταξη Του έργου-Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Νάξου."
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕΤΑΙ Ο ΧΥΤΑ ΝΑΞΟΥ
ΠΟΥ ΕΦΕΣΗΣ ΘΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ
ΗΑποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
p0ποποιησε και συμπληρωσε Την
προ εννέα ετών απόφαση Του Υ.Υ.
Της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου. Με
βάση την εν λόγω παρέμβασή της
Στον χώρο του υφισταμενου ΧΥΤΑ θα
προστεθούν τα εξής
1 Εγκατασταση αποθηκευσης χωριστων
ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών και
μικρών ποσοτη υ Απο λ Εσα
κατασκευών και κατεδαφίσεων
χωριστών ρευμάτων αποβλήτων υλικών
2. Εξοπλισμός τεμαχισμού και θραύσης
πο προοριζοντα για ανακύκλωσ και
προέρχονται από τα αστικά στερεά
ογκ δων και ε οπλισμο τα
πρασίνων αποβλητο
απόβλητα μετά από διαλογη στηνη
και συγκεκριμένα χαρτί, γυαλί, πλαστικό,
Μηχανικός κομποστοποιητης
μεταλλα (ιδρουχα και μη σιδηρουχα
4.Χρος πλυσης οχημάτων συλλογ ς
Υ εγκατάσταση an
e σης
ΣΕΛΙΔΕΣ 7,8,9
Τον νέο Πρόεδρο της Περιβαλλοντικής κίνησης Νάξου, ΑΝΤΩΝΗ
ΣΕΡΓΗ, φιλοξενεί σήμερα η «Κ
Η Ε.Ο.Δ Κυκλάδων ενισχύει
το έργο της στην θαλάσσια
διάσωση με νέο σκάφος
«HTTE.KI.Newatchi | H 6ύνορομη των Ναζιων
για να δυσΕι λύσεις » οτην Επανάσταση του 1821

Τελευταία νέα από την εφημερίδα