Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
, ΠΡΩΙΝΟ Τυπος
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t 18p τής-Νκόλαος Καρα λάνος 1951-1974 Ίδικημα-Εδό μα Σταυρίδου L Στολινή
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
Παρίοδος Β'(1974)*
Ap. φύλλου 6880-11.838 0,50€
Ιατρείο Προλη
πτικού ΕλέΥχου
Ερυθρού Σταυρού Δράμας
Κατά πλειοψηφια
Kécovoom iai ησηςμια
Νοσοκομείου
Δρ μας κ. Λάτσης
ALT.» από την 1η Φεβρουαρίου 2019
πρωτοβ θμια
φροντίδα υγεία
Των Αραμινων
υ 2017 TOU
Τέσσερις Δραμινοί αθλητές
Τέθηκε σταπρο ημερησίας θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου
Ενώ ειχε έρθει προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας
με την ονομασία του
εκκαθάρισης της παλιάς δημοτικής
Δημοτικού Σταδίου Δράμας | επιχείρησης του Φεστιβάλ Ταινιών
Είχε υποσχεθεί ο δήμαρχος να δοθεί στο Δημοτικό Στάδιο
Το όνομα του Δραμινού Πρωταθλητή Κώστα Δουβαλίδη;
Του Θανάση Ποιμμένη
του eayor Πολυμένη
ΔΕΥΤΕΡΗ φορά ήρθε προς
ne κατατεθεί ως alτης δημοοότητας, όσοναφοράτουτημα της oqu aciaς του Δημοτιούπρώην ΕΟικού-Σταδίου Δράμας, μετά από
σχετική ερώτηση στην ηροημΕρησίας Oraξης συζητση,στο Δημοτικό Συβούλιο ΔράΙΑΠΕΡΕΡότητα αοτα είδε το οως τ μορος τον δήμαρχο άρμιο : Μάλων
το Δε,é epo του 2018, όπου μεταξύ άλλων
ΜΕφεραν για τον Αλέκο Φρούοο: [Mod τές
και ae ητές γαλοιχe av κ quledmKav
στο στάδιο και στο runao Ap euw nou
υπρέτησε ως ημναστής και ΑΝΕιάρχης
από το 1960, An τέλεσεΤην 4πνευση γιατην
λιο το γνωστό θ4ια της τελικής
swa96ponS καιτου ελιού oolor
ομού της Δημοτικής Κονυ φελούς
Erpig ησης ΦΕΟιβόλ Tani w Μκρού
Mhlug Δράμας, που όμως τελικά
αράθυο ης και τοτελι ού0polog
σης του φεσιβάλ, eixe έρθεί προς
Δεκεμβρίου 2018 και δεν έτυχε της
απαραίτητης ψήφιοης. Μάλιστα, δεν
το είχαν ψηφίσει ούτε δημοτικοί οιμ
Ο αρμόδιος αντι
μαρχος Ουονοχουν ορομένα προαπαπουμενο» και
ότ-υπάρχουν ορομένα θεματα τα
για τη ουζήτηση ακόμα και την ψή
φση του θεματος.
ευκαιρία προς oup ηση και κατά πάοα πιθανότητα στο
DOUVALIDIS
επόμενο
Υηα της Ουονομής Υτηροίας του
Δήμου Δράμας, ενώ όπως είχε πει και
πολο ότερο κ. Σολάκης, δεν είναι
σ ην αρμοδιότητά της κάτι τέτο,
καθώς η éneon éppera. areudeas
από ορκωτούς λογιστές και όχι από
την Ου ονομική Υπηροία, την onoia
δev opo ρά το θέμα.
SOPOT 2014
Ο κ. Xpu00χασης (με την έτητα
του ανεξάρτητου δημ ουμβούλου),
ζήτησε να μάθει τι emieng με τους
επκεφαλήςτυν πορατάξευυν, eo οκ.
Μλεκάνης ζήτησε να υπάρξει επίοημι
καταγραφήτυν λόγων γιατους omof
Μετάτο θάνατο του γνωστού γυμναστή της
Apduoc, Αλέκου Φρούσου στα μέσα του
2018, ο δημοτιόςσυβαλοςτης μείζονος κ.
Μυστα ύδηςΟΕπρΟΤΕΝΕΙ να δοθείτοόquua
του Αλεκου Φρούαου στο Δημοτικό Στάδιο.
πρώτη γεια Δραμηών ΓΑΝαστών, Που αργό
τερα αυτοί συνέβαλα,
δαξητης Δράμας.
στην αθλητική avdθώς υπάρχουν τεράστια ζητήματα
Προτείνουμε και ευελπιστούμε ότι το
ENwo ΣΟΟ Δράμας θα ο ομαστεί Α/ΕΟΣ
ΦΡΟΥΣΟΣ Τοκέρδισε μετηνοΕία του και το
όσον αφοράτις
x®pneuv αιφιάΝών προούπιν
nou έχουν να λουβάνουν αρκετές XF
λιάδες ευρώ.
ους αποούρετα το θεμα.
Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι υπάρ
Χ8ιμα μάλλον ουσ ακή αποφγή
Στη διαδικαααπου ακολουθή°pe, umpEp
επίσημη πρόταση από την ΚΙνηση ΑθλητώνΠροπονητών και Παραγόντών, η ονοματοδοσία του ΕΝΚού ηπέδου σε mneSo Αλεχος
Εκεί παρενέβη ο πρόεδρος του
Εργο του!».
Το απμα αυτό μάλιστα, utypapav ov6ματα ολμΠΟΝΚών όΠως η Βούλα Πατουλ.
πράγμα φάνηκε σχεδόν από την
αρχή της ουνεδρΟΟης, όταν για δεύ
τερη φορά-ουμιτυματκά; -απου
τας ότι, εφόσον ητήθηκε απόσυρση
του θέματος, εν είναι υποχρεωμ6νος, τελείωσε. Ο ευοηγητής είτε ότι
ας τ -αποσύρεται το θεμα αποσύρεται
οποία φαίνεται να είναι apquén ως
προς το oupExp4ένο ζήτημα, κοΒώς,
ακομα και αν 4ηφιστεί θεοά, a όμα
και ον περάσει ομόφωνο, παραμ el
ματική Κονότητα Δράμας arr' όπου και Πέρασεαμόουνα και κατευθύ ΟΚε στο Δημοτκό Συμβούλιο Δράμας, όηου και συΤτήθηκε
στις 25 Φεβρουαρίου 2019.
τρου και Πολλοί άλλο
ΤΕλος, κατά τη συ ήτηση Που υήΑβ στο
Δημοτικό Συμβούλιο της 25 Φεβρουαρίου
οδι μαρχος Δράμας απουσίαζε και
πάλι και αυτό είχε εκληφθεί από την
Δεν θα το ou tooque, ούτε
λόγους, οτε οτι ποτε άλλο λόγο
Ympeoa του Δήμου θα υπογράνα
εντάλματα πληρωμής για μα Δημοτική Επρείρηση που éppi κλείοα εδώ
κα χρόνο, aocho;που υπάρχουν &
καστικές αποφάσας για να πληροθουν επιχ8pήσεις και φυσκά πρόουπα που έχουν να λαβάνουν χρη
ματα από μα avevepYή Δημοτική Ευπέρασε ομόφωνα α έτοτε, ο ομ
Ga πρότεινα οημαώ004εση ούμφωνα με πληροφορίες του ηΤ.» η
απουσία του αμάρχου για δεύτερη
φορά-ομιπιμματικά και πάντα με
τημαυκό ea οβαρός όρος
που τίθετα τόοο από μερίδα της αντ
anopeuxθούν κάποα πράγματα
aro υοίοξε και πάλι από την αρκήτης
ουνεδρίασης, ενώ δεν εμφανίστηκε
κάθ' όλη τη δέρκο της. Έτο, όταν
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΓΟΝΟ-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
του απότην ημεΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ 0.E
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 55122 6977 472890
ους από τους επιεφα.
λής των δημοτικών πο11 ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
ASIATPIKH ΔΙΑΓΝΩΣΗ 1 ASIMAKIS
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
εμποριας ειοων κομμωτικης
AOnA ΤΜΗΜΑΤΑ:
Γεώργιο, Π Αρμεν ( ::
2 καταστήματα στη Δράμα
u 21 και Λαμπριανίδου 12 .
Ειδικό, Ορθοδοντικ6s
Ο Πτολεμαίων 10, Δραμα
Τηλ 2521022203, Κιν. 6975773325
[email protected]
Τηλ.:25210 36926 & 25210 22104
Τηλ: 25210 22423, Fax: 25210 22413

Τελευταία νέα από την εφημερίδα