Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο,τι Ψάχνεις είναι εδώ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Ήταν κάποτε μια Πόλη
|Αντίο Αννίτα
γράφει ο ηώργος Αν γειά ης3E 3
Στις 26/3 η κηδεία
του 8.haw ακόΠΟυλου»σελ.7
>σελ 10
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣΤΥ ΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 21 Μορτίου 2019 ΙΈτος 23. | Αριθμός 5610 | Τμή φύλλου 0,50€
Τηλ. 2731 081253 Fax, 2731081 250 . [email protected] . www.lakonikos.gr
Οικολογικός Σύνδεσμος Λακωνίας
Αννίτα
Γιατράκου-Λούβη:
Προτάσεις οικολόγων
για την ανάπτυξη της Σπαρτης
Σπαρτιάτισσα Κυρία
υγκινηση στην τοηικη κοινωνία της Σπόρτης Προκάλεσε
ο θάνατος της Σπαρτιάτισσας
Αννίτας Γιατράκου-Λούβη σε
υπήρξε εμΒληματική φυσιονωνίας για πάρα πολλά χρόνια.
ενώ δέσποζε στους Πολιτιστικούς και κοινωνικούς κύΓόνος του δικηγόρου Γεωργίου Γιατράκου, ο οποίος ήταν
ανάμεσα στους 118 εκτελεσθέντες που έχασαν τη ζωή
τους από τους Γερμανούς στο
Μονοδένδρι, tn«μαύρη» επέτειο της 26ης ΝοεμΒρίου 1943.
Αδέλφια της ήταν ο αείμνηστος
Η αξιοποίηση του Ευρώτα και η ανάπλαση της Πόλης
Σειρά Προτάσεων με στόχο«m την μεγαλύτερη αντίφαση, με- ευκαιρίες είναι Πολλοί και οπτική για το μέλλον τηςπόλης
στρατηγική αναγέννηση της το ύτης πα κ μιας φήμηςτης n οκαλούν λυπη και αηελυσία μας. Η Παισιοδο aau iv nonv δήμαρχο
Σηάρτης σε μια σύγχρονη Πόλη και των οραμάτων των τοπικών στους συνειδητοΠουημένους ται ακόμα μεγαλύτερη όταν ! Ne
κόλαοςΓιατράκος,και ο Κυαντάξια του ιστορικού Παρελ αρκό το ν και διαχειριστων της ΠΟλίτες της. Μπορεί, Βεβαίως συγκρινουμε τη σημερινή στής Γιατράκος Βουλευτη και
1 ηρωηνυπουργός Οικονομιταθέτει ο Οικολογικός ράντα χρόνια Κατά το παρελ έργα υποδομής στρύθηκαν λεις, oton0ίες καθοδηγούμενες κών. Από τον y της με τον
Σύνδεσμος Λακωνίας ΟΚ θόν un εαν ΠΟλλές κά οιοι ασφαλτοτητες, κλεί από εμπνευσμένες αυτοδιοικη Σαρ τη δοντι τρ Σπύρο
οικονομικές ευκαιρίες μέσα στηκαν λακκούθες ξεκίνησε η τικές Αρχές άλλαξαν τελείως AoUBn, anennoe δύο κόρες
θόντος και της φήμης της» κατα τελευταίο, τουλάχιστον σακάποιος να ισχυριστεί ότι έγιναν
Ση ρτη με άλλες ελληνικές ndΣΥΝ.
Πιο συγκεκριμένο, ο Πρόεδρος
του συνδέσμου κ Κυριάκος Mi
Χαλακάκος και ογραμματέας
Ιωάννης Μητράκος αναφέρουν
ότι «η Σηάρτη είναι η πόλη με
ματα αλλά Ποτέ δεν ετέθησαν οι
Βάσεις για μια άλλη η ληαντά
ξια του ονόματός της.
Οι λόγοι γι' αυτές τις χαμένες
ευρωπαικά
προγράμ
ανακύκλωση
ταν και Υενικά έγιναν ορισμένα
έργα διαχείρισης, αναγκαία μεν
αλλά ου ικανά να Προσφέρουν
onoa6hn0τε ελπιδοφόρα ηρο.
των an°ρριμμά
την εικόνα τους και την no τητα
ης τωνηολιτών τους Τρί
καλα Καρδίτ Χαλκίδα Καλα
την Ασπασία και τη Λνα
ΗΑννίτα Γιατράκου Λούβη
είχε δραστηρ.onor θείεπαγελματικά ως ξεναγός στη Λακωνία και σε άλλες ηεριοχές
της χώρας. Τα τελευταία χρόνα είχε αναπτύξει συγγραφική
μάτα κ.α.),.
συνέχεια σελ. 9
Η επέκταση του Λυκείου Μολάων
φος και συνεργάτιδα του "Μγινεται πραγματικοτητα
Τοιχείλης: «Ενα όνειρο Πολλών δεκαετιών»
Η νεκρώσιμος ακολουθία θα
τελεστεί σήμερα Πέμπτη 21
Μαρτίου και ώρα 12:30 μμ
από τον Μητροπολιτικό Ναό
Εγκρίθηκε, με απόφαση του
υπουργού Εσωτερικών Αλ.
Χαρίτση, η ένταξη του έργου
«Επέκταση Λυκείου Μολάων»
στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
1», συνολικού npoun°λογισμού
1.600.000 ευρώ, σύμφωνα με
τον Δήμο Μονεμβασίας και τον
δήμαρχο κ. Ηρακλή Τριχελη.
θα πραγματοΠοιηθεί κτιριολογική επέκταση των υφιστάμενων καταστάσεων του
Λυκείου Μολά
πεδο εμβαδού E-17265 m2
Συγκεκριμένα η Προσθήκη θα
τοποθετηθεί σε συνέχεια τον
υφιστάμενων γραφείων έτσι
ώστε να υηάρξει η μέγιστη δυνατή αξιοηοίηση του διαθέσιμου περιβάλλοντα χώρου σε
συνάρτηση με τη λειτουργικότητα των νέων εγκαταστά- I
ων στο οικόΕυαγγελισμού της θεοτόκου
ταφή στοο' κοιμητήριο Σηάρσει
Η εφημερίδα μας an°χαιρετά
μια κυρία, μία Σπαρτιατολάtpn, μία φίλη. Με σεβασμό στη
μνήμη της, ο
ακωνικ
Tunce εκφράζει τα θερμά του
συλλυπητήρια στους
συνέχεια σελ.9

Τελευταία νέα από την εφημερίδα