Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΑΚΗ Ε
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 21.03.2019
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 23ο-Αρ Φύλλου: 6249
Βραβείο Τέχνης θεσπίζει το Ίδριμα Γ. & Α. Μαμιδάκη
Το τόνισε ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης
Οι θέσεις τον Χομμάτων για το ΑΕΠΕΤΕτης Εθνυχής Τράπε,ας
Ο Τάσος Πετρόπουλος με επιστολή του εξέφρασε τη |
σταθεοή υποστήριξή του για την εξεύρεση λύσης, προκειμένου να χορηγηθούν άμεσα οι επικουρικές συντάξεις, καθώς έχουν συμπληρωθεί πάνω από 15 μήνες
απο την παυση χ0Qηγησης τους
Συνάντηση
Ι Νίκου Παππά
με την κοινα
Κοέτσου
Ο Υπου)γός Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπιχοινωνιών
Ενημέρωσης, Νίκος
Παππάς, είχε σήμερα συνάν
τηση με την Επι το)πο 11EQ
«Είναι ιερή νποχρόοση η διατήρηση του Λογαριασμού ΕπιΧούρησης Προσο)πιχού της Εθνικής Τράπεζας ΕΤΕ-1,98%
της Ελλάδος (ΑΕΠΕΤΕ . Το οφείλουμε σε αυτους που τον
ίδρυσαν το 1949», δήλασε ο πρόεδρος του συλλόγου συντα
ξιούχων της Εθνικής Ίρίτεζας ΕΤΕ-1,98% της Ελλάδος
(ΕΤΕ) Γιάννης Πορτούλας, σημειώνοντας ότι η οικηση της
τράπεζας διέκοψε την παροχη επικούρησης ΛΕΠΕΤΕ από
16.500 συνταξιούχους, οι οποιοι παραμενουν απληρωτοι εδω
Πολιτικής,
Alpha Bank: Που αποδίδεται
η αύξηση του μέριοιου των
Κορίνα Κρετσου, σύμουνα
με σχετικη αναχοινωση
Κατά τη συνάντηση
συ ητηθηκε το Εθνιχό Ενου
ωνικο Σχεδιο και η πο!εια
υλοποίησής του για την ανάπτυξη σύγχρονων ευρυζω
νιχών υποδομών στη χώρα
χαι την υιοθέτηση ευουζωνιχών υπηρεσιών υυ ηλής και
UTEQUli ηλής ταχύτητας από
τους πολίτες και τις επιχει1 17 μήνες
Υπάρχει
διαφωνία
αυτη τη στιγμη
σεις.
Μετά τη συνάντηση, ο Νικς
Παππάς σημείωσε: «Η Ελλάδα έχει στην καρόιά της ανάπτυ ής της τα νέα ευουζωνιΗ αύξηση του μεριδίου των διεθνώς εμπορεύσιμα)ν
αγαθών και υπήρεσιών αποδίδεται σε δύο παράγοντες,
σύμφωνα με ανάλυση της Alpha Bank ΑΛΦΑ-5,21%
δίκτυα και τον ψηφιαχό
μετασχηματισμο της οικονομιας και της κοιν(!)νιας.
Luve07α-μαστε στενα με
την Εν!ωπαϊκή Επιτροπή
Αναπτυσσουμε τις νεες
"ΠροΤανώς είναι αποφάσεις Ερωτηθείς σχετικά με την
αυτες,
ποωτη ηατοιχια χου τα χο%Συγκεκριμένα, ο πουτος παράγοντας συνδέεται με το
ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ της ΕΕ-28 από 0,9% χατά
μέσο όρο την περίοδο 2005-2009, σε 1,1% την περίοδο
2010-2014 και σε 2,2% την τριετία 2015-2017. Ο δεύτερος
παράγοντας συνδεεται με τη σταδιακή βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας, η οποία στηρίχθηκε στις διαρθουτι
κές αλλαγές στην
nal την πολιτική εσωτερικής υποτίμησης που υιοθετήθη
κε κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων προσαρμογής.
εκτιμώ όμως ότι η μόνη
ισχυρή δεσμευση αυτή τη
στιγμή είναι οι εκλογές στο
τέλος της τετραετίας και σε
αυτό το μοτίβο θα
κινα δάνεια χαι τη διαφονία
Ντράγκι απάντησε: "Το
θετικό ήταν ότι από ελληνις πλευράς είχαμε φτάσει
παρα- σε μια συμφων
ώστε όλοι
μείνει νομίζω" δήλωσε ο εμπλεκόμενοι φορείς, αναφυπουογός Περιβάλλοντος ερομαι στις τράπεζες και
και Ενέργειας, Γιώργος στην κυβέρνηση, και είχαν
Σταθάκης, μιλώντας στον φτιάξει μια ευ&εία συμφ
ΧΟπους της νεας αναπτυξης»
αγορά προϊόντων και εργασίας, καθώς
realfm 97,8 και τον Νίκο ωνία. Υπάρχει λοιπόν δια4
στιγμή