Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Στο μικροσκόπιο ΑΑΔΕ φόρος εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης
S> TE
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 23ο . Τιμή Περ.:0,50 E
Α.Φ. 5439 Πέμπτη 21.03.2019
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-ΠΑΟμονοίας (Γλάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Επενδύσεις
Γκουρία:
Ενέργεια ως
το 2030
Υποδειγματική
δουλειά της Ελλάδας
στών και Εισαγγελέων
Στην έως σήμρα ποοεία του
ενεργειακου μετασχηματι
σμου της χωρας αλλα και
χους στοχου
στον ενεργειακο τομεα αναφέρθηκ
xcu Ενέργειας.
Γιώργος Σταθάκης, ανοίγον
1ο Συνέδριο Ενέργειας της
Ναυτεμπορικής με θέμα
νεώσιμες Πηγές Ενέργειας
(ΑΠΕ), οι μεταρουθμίσεις
στην αγορα ενέργειας χου, η
ασφάλεια εφοδιασμού αποτελούν τις βάσεις του εθνικού
εδιασυ
Ο X. Σταθάκης ο σχεδιασμός
υ/ο)ποιειται τα τελευταια
Καββαθάς.
χρνια με κατεύθυνση: α) τη
κη μεταβολ
αχού μίγματος υπέρ των
Ισχυρό πλήγμα
στην εστιαση
από τον νυηλό ΦΠΑ
ΑΠΕ με μερίδιο στο 32% της
σταδιακή απεξάρτηση από
τον λιγνίτη γ) τη χρήση του
φυσιχού αερίου ως σταθεροποιητικού παράγοντα στη
μεταβατική ΤΕΟοδο δ) την
εξοικονόμηση ενέργειας στο
της ΙΣΕΒΕΕ κ. Γιώογος Κα13βαθάς, ο οποίος κατά τη διάρκεια
της ομιλίας του επεσήμανε ότι «ο
υψηλός Φ.Π.Α. έχει επιφέρει ένα
ισχυρό πλήγμα στον κλάδο της
εστίασης, με αποτέλεσμα χιλιά
δες επαγγελματίες να έχουν ληξιποόθεσμες οφειλές π ος την εφοοία, ενώ παράλληλα και του ηλά
ur μισο ιχοχοπος δημιουρ
γεί ληξιπόθεσμες οοεις στον
ΕΦΚΑ»
Σε ό,τι αφορά τα πνευματικά
δικαιώματα, ο Πρόεδρος της
Γενικής Συνομοσπονδίας τόνισε
Me!εγάλη επιτυχία
πραγματοποιήθηκε το 24000 κλείσιμο των
καταστημάτων στην οποία
προχώρησαν τα καταστήματα
εστίασης της Πάτρας και τον
Αιγίου, σημειώνει σε ανακοίνοΩς προς τις ΑΠΕ, ο ΥΠΕΝ
σημείωσε ότι έχουμε εισέλθει στις διαγωνιστικές διαδιχασίες, οι οποίες έχουν εξασφαμσει πο, υ χαμη/οτερες
τιμές χι αυ το δείχνει ότι σε
σχεση με τα συμβατικά
καύσιμα οι ΑΠΕ εκτός από
ση της η ΙΣΕΒΕΕ.
Όπως αναφέρει, η συμμετοχη των
καταστηματαρχών ηταν σχεδόν
καθουχη ολο το 24(000,
Σε χαμηλα επιτεοα ρισχονται οι επιτύχεις ρυθμισεις
ο ιων μεσο του εξωδικαστικου μηχανισμου για τις επιχει
ρήσεις με χρέη σε περισσότερους από έναν πιστοπί
βυθίζοντας στο σκοτάδι την
πρωτεύουσα της Αχαϊας. Πράγματοποιήθηκε συγκέντρωση με
πέριβαλλοντικο οφελος | περισσότερους από 1.500 επαγέχουν και οικονομικό,Oc γελματίες στο κέντο της πόλης
προς τις μεταρρυθμισεις, ο x. στην πλατεία Αγίου Γεωργίου,
Σταθακης αναφέρθηκε στην όπου το παρον é& σαν βουλευ
απελευθερωση των α οο ν τες της κυβερνησης και της αντι
εριφερειακοί
συμ ου ο και υποψήφιοι δ μαΟχο, οι οποιοι δεσμευτηκαν οτι
θα στηρίξουν τα αιτηματα των
τι η Χυβέρνηση θα πρέπει να
πάρει επιτέλους θεση ξεκαθα.
ρίζοντας το τοπιο της πο δια
στασης ταν πνευματικου δικαιο)
ματον, που χει ω αποτέλ εσμα
τον διπλασιασμο του χοστους για
τους επαγγελματίες
μοστεί ο νόμος για τις υποχρ.
Ειδικότερα, σύμφωνα με
στοιχεία της Ειδικης Γραμματείαζ Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους (ΕΓΔ1X), οι τέσσερις
στις πεντε επιχειρησεις που
éxouv οφειλές σε περισσοτερο
υς από έναν πιστοτή (περιλαμβανομένων καιτοαπε ων) και η
διαδιχασια διευθέτησης επιβλέπεται από Συντονιστή, αποτ
υηχάνουν να ρυθμίσουν τα
του Αντιθετα σε υψηλα επιπε
δα κινείται η επιτυχία των διμε
οον διαπ αΥματευσεων (1 προς
1), δηλαδΤ αυτον που γίνονται
μεταξύ
πιστωτή που κατέχει άνω του
85% του χρέους της
λεχτο
φυσικου αερίου τοσο στη
χονδρίκη όσο και στη ιανι
κή, χαθώς χοι στις περιφερειακές ηλεκτρικές διασυνδ6-1 επαγγελματιών της εστίασης.
και να εφαρΟΦ.ILA, το μη μισθολογικό εύσεις των ΟΟΥανισμων Συλλοι
κόστος και
πνευματικά
δικαιωματα αποτελουν τα τρία
μεγάλα αγκάθια για τον κλάδο
εστίασης. Το παρών στη
κής Διαχειρισης π.χ. στη διαφνεια-αν aom ση τωνσετε το υων
τους στο διαδίκτυο κ.τ.λ.
μοντέλο
η Ευρωπαικη ΕπιΤΟοπή για την ολοκλήρωση
νέργειας στην | συγκέντ υση