Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ

21

ΜΑΡΤΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5093

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΙΕΡΑΡΧΙΑ: ∆ΙΑΛΟΓΟΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

ΒΡΕΘΗΚΕ ΑΠΑΓΧΟΝΙΣΜΕΝΟΣ 29ΧΡΟΝΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΗΣ Π.Α.

ΕΜΜΕΝΕΙ ΣΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΙΡΑΙΑ ΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ

ΣΕΛ. 11

ΣΕΛ. 7

Κόκκινη γραµµή
η µισθοδοσία

∆εύτερο σοκ
στη ∆υτική Ελλάδα

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Νίκη της Ν.∆.
σε όλες
τις κάλπες

Από τα απίστευτα
κι όµως ελληνικά!

ΣΕΛ. 3

Ξεκίνησε χθες η υποβολή
από τους µαθητές ΓΕΛ και ΕΠΑΛ,
πότε λήγει η προθεσµία
ΣΕΛ. 2

Αποκαλυπτήρια
για την Αχαΐα
ΣΕΛ. 9

Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ Α.Π.

Καταπέλτης
σε βάρος
της παπαδιάς
ΣΕΛ. 7

«Κοντά
σε όλους
τους
πολίτες»
ΣΕΛ. 5

ΠΑΡΑ∆ΟΘΗΚΕ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ
Η ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ

΄
Ο Φάνης Γεωργόπουλος, πρώην πρόξενος της Αυστρίας, η πρέσβειρα της Αυστρίας, Andrea Ikic-Bohm
και ο Ανδρέας Γεωργόπουλος, που ανέλαβε χθες καθήκοντα
:

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν. ΦΑΡΜΑΚΗ
ΣΗΜΕΡΑ (8 µ.µ.) ΣΤΟ «ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ»

ΑΝΕΛΑΒΕ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Ο ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ,
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΕΛ. 19-25

ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΟΡΑ
∆Ρ. ΜΕ 82-74

Ο Απόλλωνας
πήρε
βαθιά ανάσα
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

Ζητείται έµπειρος προπονητής

Καστελλόκαµπος:
Πιέσεις για
χρονοδιάγραµµα
ΣΕΛ. 13