Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Φ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
διοκτησία Ι. & E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Ετος 620-Ap. φύλλου 17.478 . Τιμή 0,60€ . Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019
Γραφεία Φ. Τζαβέλλα 1 1-1ΩΑΝΝΑ 453 33 . Τηλ. Κέντρο 265 10 25.677, 3379 1 . Fax: 265 10 30.350 http://www proinoslogosgr . email [email protected] oslogosgr
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Διαβούλευση Φορέων σήμερα γιατη Λιμνη στα Γιάννενα υπό Τον Υπουργό Σ Φάμελλο
ΝΑΙΣΕΠΑΡΚΟΠΜΒΩΤΙΑΑΣΑΜΑΠΩΕ:
vorie πρ ματικός meupow ης op,αι οχ να ρισης ίας
pr στ π
Αλβανίααπελυσεδιπλωμάτεςτης
ρέπεινα
οστατευθεί πότηρ
ovon,..: για να πείσει τι
μάχεται τη διαφθορά!
αυτό στολίδι και στανιο οικοσυσημα της προχής μας καθώς
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
αη Φορέων (στην ΕΗΜ 5 μμ ) με
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
σία Του αναπλ. YTOupYOU Σωκρά
Χωρίς περιορισμό TOU UYpoo pouamK00
οςόΤΙ Τις απόμες Τους επί Του θέΗπείρου, Δήμος Ιωανντών ΠΕΔ.
ρείς να έχουν ήδη διατυπώσει κα
Οπως μηδωσαν Αλβανικά μέσα
Ενημέρωσης, επικαλούμενα δι: πλυμμαικές my,απολύθΤκαν r.
: σο η πρέσβειρα της ΑΑβανίας στην
δεν pno ρούμε να μιλάμε για σωτηρία Της λ.
νης τονίξει ο Δημ. Μακρής (ένθετη φωτό)
απόλυση Του ΓΕΝ. Προξένου Πέρβιν Τα κούρια στα rin Eva!
Ηαπόλυση των δύο δπλωμστυν
Η βια και ο ρατσισμος δεν εχουν :στασηστην AN viobiva ou ένη
: θέση στην Ηπειρωτική κοινωνια!
Ητροπή που έχε πάρει η
Εκάλας ΠΑ
οσες οτα ο
Hipomon out moon ων
da 0kmDme
σταση στην Αλβανία ΕΝαι τετσμένη: πό Την απαίτηση σύσσωμης Της Ανι: παλίτευσης να TTupamed η Kepήση Ράμα για Εκτεταμένη δοφθορά
Ε.Ε καιΗΝΑ σης Εάθέσες Τους,χυρίς όμως ο Ρόμα να αποδέχε αιης
ummop ες και ούτε φυκά να λαμ
βάνει ουσιαστκάμαρα ακόμη και της
καταπολέμησης της Παραγωής και
ση της κλοπής Τυνν δυβατηρίων
γεννά που tumpanka Mnopa
Την αποφΟΟΤΙΚ Τητα Του Ράμα να
πυτάξ τηδιαφθορά να «πληρωσαν»
η Πρεσβειρα και ο Γενικός Πρόξενος
>Από την αρχή οτάθηΕαρογος σε λους τους Ζόσφιης
ν'1.Y. 1 1 ΩΣ
Κι ενώ βρίσκοντα σε
Ο ΟΙ ΑΠΑ Πέτυχε να δημιουργησει ένα
«Πλέγμα» δομών κοινωνικής
προστασίας στα Γιάννενα
Των πέντε δρασιών Επίθεσης με
Τσίπρα στους
νέους
αυτό περ
Του ΠΟΡΟΥ ΚΥΡΙΣΟΥ
στατικό από πολίτες, φορείς. Αρχές
και Οργανώσεις συνεχώς βλίπουν
χουν στον puoK0 ΑΧε
Νεκρομαντείο και μοναστήρι ενώνουν
τον προ και τον μετά Χριστόν κόσμο!
VHMonjloavvov του Πρώ μου , ar οια του 18ου αιώνα
Καταργούν τη λέξη
τσιπουρο
βαφτίζουν «προϊόν απόσταξης»!
ν' MAN. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Είναι αυτό σε γνώση Της
δωλολατρικών
Πεδία
δόδας λαμπρό ErE
Δήμου luawwiw. Κι αυτό γιατί Eκατατεθέν για την
μιουργήσει ένα δίκτυο δομών ΤΟ
Eao1 θείς ομάδες πληθυσμού όΤυΚ
μονογονεϊκές οικογένειες,
ΕΝαι κιομα rou 18ου αιώνα,
Κάτω από Το ναό, ανακαλύpmKE, ΚΟΤά ης ανασκαφές, 1958 έυς το
1964 και 1975 έως Το 1977, από Τον
αείμνηστο KOemητή Σ Δ0am, TO
περίφημο
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
(.Π.Λ.»
κέρδισε χθες 2-0 τ0us Μυκρασιάτε
Κυπελλούχος για δεύτεη σερί
. (ηνΩΜΕΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
Να σταματήσει η απαξίωση
χρονιά ο Θρίαμβος Σερβιανών
Το κοινωνικό έργο
-το ΥΡήγοροπρώτογκολ, καθόρισε τη μορφήτου τελικού
της αρχαίας ελληνικς!
Ομό. ΚαθηΜτής Φιλολογίας Πανήμίου luovvivov
Έχουμε διαπιστώσει χρόνια Τώρα όΤΙ η oump:
Είθισται την Κυριακή της Ορθοδοξίας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να Παραθέτει επίσημο
γεύμα στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλά.
δος. Εφέτος η καθιερωμένη um εκδήλωση διαΘίτηκε από Την απονομή στον Αρχιεπίσκοπο leγνωριμία έχει με τον αρχαίο ελληνικό Πολιτισμό.
Αυτή περιορίζεται στα όσα έχουν ακούσει στο σχολειο, Τα on0ία με Την ηάροδο του χρόνου περαρζονται από Τις m°οδευτικός δυνάμε!g» Που συνήθως δείχνουν μια
αποστροφή και απέχθεια για Την άμεση μέου) της αρχαίοςελληνκής Υλώσσας επαφή και
σταυρου του Ταγματος Της Τιμής» για Το «m0λύπλευρο έργο του»
και "ιδίως-όπως είπε στην προσφώνησή του ο Πρόεδρος Της An
μοκρατίας. ως προςΤΟΚΟνυηκό έργο το οποίο αντο.
. Ο θρίαμβος Σερβιανών κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρο-

Τελευταία νέα από την εφημερίδα