Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ίροετοιμασία ιε απουσίες για τον ΙΑΣ
ICA 15
Πέμπτη 21
Μαρτίου 2019
hp φύλλου 6306
Τμή 060€
Ζυγο μάλη 6 Ιωάννινα Ι τηλ: 265 10 77466] fx: 265 10 37880 I e-mail: info@neoagonesgr l www.neoiagones.gr
Ανταλλαγή en ΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΝΙΤΣΑ
Ανταλλαγή emadiv
debate και άλλα
Μαζική καταδίκη
του ρατσισμού
nv npartidoto
τον απερχόμενο Περιφερειάρχη
xlog (debate). διεκδικει
Περιφερειάρχης pe mv napatosn
ο unoycipios
Σε ανακοινωση του, εν ε18e1
λης. και σε npino noooum, aneub νεται στον Σ Dpo Pmnouo o onolος στη διάρκεια συνέντευ5ng tunou
EA. 4
Η Τράπεζα Ηπείρου κοντά
Η τράπεζα Ηπειρου συμμετέχει στη
man-ΤΕΠΙΧ ll, nou exει ως στόχο
μικρομεσαιων
ΕΠΙΧΕΙρησεων μεσω κεφαλαιων
γησης καΒως το 40% του δανεου
ΣΕΛ 5
Απολύσεις διπλωματών
κλεμμένα διαβατήρια
μεταφορά αλβανικών &aBamouv
and tn γειτονα συν χώρα μας
σΒειρας της ΑλΒανιας στην A8nva
και του Προ evou m τα Γιά ννα.
φ pa, ptoa σε μικρό διάστημα t ν πλη nou στο παρελ ov a oly αλοερα t
a κάλες της, σε χιλιάδες ταλαι
EEA. 9
prva neplnou τελωνειακοι στην
Κακαβιά σταμάτον αλβανικό
300 αλβανικά διΒατηρια Που είχαν
προορισμό tnv
ABnva.
Πρεσβια στην
ΣΕΛ. 8
στα Ypaqela του Πνευματικού
Kevrpou με αντικεμενο mv αρουΗ πρόταση της
Νέας Εποχής για το
Γιαννιώτικο Σαλόη EEA 7
ματογράφου και το nvopapa Ελληνικού
Ο Δήμαρχος Ιωαννινων Θωμές
ΜΠέγκας αναφερόμενος στη δημιουργια του Δημοτικο θερνοο Krvnματογράφου avepepe petoso όλλων
«ΠΑΝΕΝΑ ΤΩΡΑ»:
Σε πρώτο πλάνο η λίμνη
Παμβώτιδα
Με όραμα μια «κοινωνία
χαρούμενων ανθρώπων"
«Το Πνευματικό Ke
συνη81σει μόνο σε Ψηλο επιπέδου
vrpo δεν μας exe
v N. Γκόντας. Κανένα
πραγματικό ενδιαφ4ow
για τους Πολύτεκνους 9
συναυλια του Λεωνιδα Καβάκου με
la tou AeumvBa
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ Ο ΑΠΟΛΟΙΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΚΠΑΠΑ
AEL 7
αλλά και σε ριζικές και μόνιμες
ΣΕΛ. 8