Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Ιδρνης-Ν όλαος Καραθάνος 1951-1974 Ιδιοκημα-Εκδότρυα Σ mplOnL Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
Περίοδος Β'(1974)"
Ap. φύλλου 6880-11.836 0,50€
Ο εορτασμός της
Εθνικής Επετείου|
25ης Μαρτίου
1821 στη Δράμα
Εκδηλώσεις και δράσεις
Για πρώτη φορά στην
Παρουσίαση
των υποψηφίων
|της Δημόσιας Βιβλιοθ
ήκης! ιστορία ο ΑΟ Προσοτσάνης
Δράμας για την Ημέρα | κέρδισε την άνοδο στην Α1
«Περιφερειακή Σύνθεση»
Παιδικού Βιβλίου,η
Μετά από δημοσιεύματα του ΠΤ για το Δικαστικό Μέγαρο
Εγκρίθηκε μελέτη
για επισκευη και συντηρηση
του Δικαστικού Μεγάρου Δράμας
Ο Δρ.
Αρχαιολογίας Χαράλαμπος Πέναςμιλάει σ ον
ΠολύΤιμο πετράδι στα χέρια μας
ο Ναός των Ταξιαρχών!
«Έχουν γίνει επεμβάσεις που δεν δικαιολογούνται
για ένα βυζαντινό μνημείο»
Απάντηση του Υπ. Δικαιοσύνης σε αναφορά του Δ. Κυριαζίδη
Μελέτη για μόνωση Του δώματο
ια τις αίθουσες του ακροατηρίου
ς του κτιρίου και αγορά κλιματιστικών
ενδιαφερουσες διαλέ
Αρχαιολογικό Μουσείο
της Εφορίας Αρχαοτή.
νός Τύπος»
ασχοληΟΕί κατά
κόρον το τελευταίο διάστημα Στις
oei την τρα°κοσμική κατάσταση
νερά της Αροκής να στάζουν μέσα
και τις αρχαιολογικές ανασκαφές
ρος 18 Μαρτη Διεύθυνση Τεχνικών Εγων
της Π.Ε. Δράμας και συγκεκριμένα από την κα. Νκη Κεφαλ.
δου, με χρήματα που ενέκρινε το
Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (TAXΜαρτυρες για τη
ΟΜός Των Ταξιαρχών επί Της οδού
Ενα αξιόλογο pugavnvo μ
ξιαρχών»
rouebe μετον κ Καλογήρου, ο δεύτερος δεσμεύτηκε
και προώθησε προς έγκριση κα αυξημένο ποσό répav
των 250.000 nou op ακά είχε αποφασιστεί
AK ,προ τολογομού
257.000 ευρώ
τας στο 4TT-oKrewa
Tpoena για τον Β
ημοσίομα του "Πρωνού Τύπου» της 5ης ΦΕ.
βρουαρίου 2019, όπου φανόντουσανουκουβάδες όπου
μά suav τα νερό που έστα a, bpra0ε μέχρι τη Βουλή
μετά από σχετική αοφοράτου βουλευτή Δρόμος κ. Κρο ίδη στο Κοινοβούλιο rpoS τον υτουργό Δκοοούης
τιμος Δευθυντής κ ΧοράλμοςΠίας
Βυζαντινών Αρχα
οτήτων κ. Χαρ λαμπος Πέννας, ο
οποίος μιλησε στον-ορωαό Τύπο,
Είσης, πέρα από την ποση μελέτη épet εγκρθεί το
ποσό των 250.000 eupo για τη μόνωση του δώματος,
καθώς και το ποσό των 17.000 ευρώ, γιατην αγορά 6
κλιματιστικών για τις oldoue ς του ακροατηρίου
Δρόμος μα εκκλησία που σόλα από
αρχτεκτονικής πλευράς ορισμένα στο
ότου ο κ.
μενος στο Ναό των Ταξιαρχών (ο οποίος
ενδιαφέρον και από πλευράς
τκά με TO eega:
του, ο κ. Kupia δης erteorr
μανε την τραοκοομική κατάσταση που ετικρατεί στο
κτιριο, «ouventia της ελλατούς συντήρησης του κτρίου» Ο κ. Κυριο ης e χε ζητήσει μάλιστα την ett
εργασιών, όσο
κατην ετέκταση α τών, "rtpoecequévou να μην επαναληΣε Εκείνη την avagop
Ρεαπάντηση της urt' ape. 847/22-12-2019 ΑΟφοράς
που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ.
Δ Kupiaqδης με θέμα την κατάσταση του Δκασυκού
Μεγορου Δράμας και αναφορκά με τα διαλαμβανόμενα
σε ατή ητήματα που αφορουν στη αντήρηση του εν
λόγω κτιρίου, σας Ywpi ουμε ότι το Υπουργείο Δκαο
σύνης, Διαράνεας και Αν6pGruwv Διαιωμάτων
(YAAAA) ex pila σταθερό ε δαρέρον για τα προ Af
ματα που αντιμετωπίζουν οι δικαστικές υτηρεσίες της
Δρόμος Ιδιοίτερα, και μάλιστα πρόσφατα, éOCL rpoBei
μεταξύ άλλων σε ενέργειες εξεύρεσης μεσοπρόθεσμων
και μακροπρόθεσμων λύσεων ως εξής:
ιδιοτερα ότι rpoo ertoi για «Να πολ υμο
Πετράα στα xépo, ενω χοροτήρισε ως
Οδυαιολόγητο-διάφορες επε βάσεις
που έχουν Yiu για ένατετοο μνημείο.
με μια εποχή που μας ενα άγνωστη για
την περιοχή της Δράμας ως προςτα μη
μείο, ενω α τοχογραφίες και η ζωγροφικήτης, έχουν μαποότητο».
φθούν στο μ λλον τέτοες εικόνες και καταστάσεις
Οπως ετεοήμανε μάλιστα σε άλλο σημείο, η δημ
ουργοή δημοοογραφία και παρέ βασητυν μόσων ε η
μέρωσης αποτέλεσε και αποτελεί ωρέλιμο-χρήουο
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΓΟΝΟ. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
bokigroi όη όλα αυτά
naoov τόπο, κου ο υπουργός
μάλιστα δεσμεύτηκε
για την μεση επί
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ
μενων έργων. Οτως
Πακας-Μασμανίδης
με ανοΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 551226977 4728
11 ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣΤΟΜΟΓΡΑ
κατ'ιδίαν συζήτηση
ΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όηισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
1 ASIMAKIS
\ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Εξειδικευμένες εξετάσεις ΟΠως
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
καθημερνά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
εμπορίας ειδών κομμωτικής
AOnA ΤΜΗΜΑΤΑ:
Γεώργιο.Π. Αρμεν ( !:
2 καταστήματα στη Δράμα
Ειδικός Ορθοδοντικό
Ο Πτολεμαίων 10, Δραμα
e Τηλ. 2521022203, Κιν. 6975773325
Τηλ: 25210 36926 & 25210 22104
www.asimakishairshop.com
Tnh 25210 22423, Fax: 25210 22413
armengcoicloud.com

Τελευταία νέα από την εφημερίδα